รับสมัครตำแหน่ง ADMINISTRATIVE AND SALES ASSISTANT
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

  • อายุ 23 เเละ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความรู้ด้าน การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • Create & manage sales related documents : จัดการงานเอกสาร
  • Call to qualify leads and Arrange meeting : ติดต่อกับกลุ่มลูกค้า
  • Answering client’s requirement : Social Media, e-mail etc.
  • สามารถประสานงาน ได้อย่างราบรื่น มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี