รับสมัครตำแหน่ง FINANCIAL ACCOUNTANT
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีรายเดือน และรายการธุรกรรมทั้งหมด
  • ทำรายงานทางการเงินแบบรายเดือน / รายไตรมาส
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางบัญชีของ TFRS
  • สื่อสารกับฝ่ายบัญชีของลูกค้า และสามารถแก้ไขทุกปัญหาด้านบัญชีได้ทันที
  • สามารถใช้ Microsoft Office (Words, Excel, etc) และ Google Suite ได้