รับสมัครตำแหน่ง FULL-STACK DEVELOPER
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป! มีใจรักในการพัฒนาเว็บไซต์!
 • มีประสบการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Ruby on Rails
  • React Native
  • NodeJS
  • HTML, CSS, JAVASCRIPT
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำ Linux Server หรือ CI/CD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฟังหรืออ่านภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง
 • เรียนรู้ไว เพราะงานเรามีหลายอย่าง และต้องการ Skill ใหม่ๆตลอดเวลา