รับสมัครตำแหน่ง HUMAN RESOURCE
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
  • Service Minded: รักการบริการ อยากดูแลพนักงาน มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
  • Entrepreneurship: อยากสร้างทีม พัฒนาทักษะของพนักงาน
  • Clever: มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • Clever: มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี