รับสมัครตำแหน่ง FRONT-END DEVELOPER
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี เคยสร้างเว็บไซต์จาก WordPress อย่างน้อย 1 เว็บ
  • WordPress Development: ใช้ WordPress ได้คล่อง เขียนภาษา HTML/CSS เนี้ยบๆ
  • Service Minded: รักการบริการ อยากดูแลลูกค้า มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
  • Entrepreneurship: อยากสร้างทีม พัฒนา และเป็นเจ้าของ Website Development Service
  • Clever: มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี