รับสมัครตำแหน่ง FRONT-END DEVELOPER
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป มีผลงานในการทำเว็บจาก WordPress จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Service Minded: รักการบริการ อยากดูแลลูกค้า มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
  • Entrepreneurship: อยากสร้างทีม พัฒนา และเป็นเจ้าของ Website Development Service
  • Clever: มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้