DIGITAL MARKETING
อยากมีผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อทำการตลาด ?

AS SEEN ON

COTACTIC MEDIA คือ? DIGITAL MARKETING AGENCY ที่ดูแลธุรกิจของคุณเหมือนทีมส่วนตัว !

พวกเราวางแผนการตลาดออนไลน์เชิงรุก ให้กับธุรกิจ ทุกขนาดทั้งธุรกิจครอบครัว,ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME), ธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึงบริษัทภาครัฐ และเอกชน
กลยุทธ์ที่พวกเราใช้ขึ้นอยู่กับ งบประมาณ, ความท้าทาย, เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น Brand Awareness, Lead Generation รวมไปถึง B2B Marketing และระยะเวลาที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์ของลูกค้าแต่ละธุรกิจ ซึ่งบริษัท Digital Marketing Agency ของเรา พยายามสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจแต่ละประเภท ผ่านสื่อออนไลน์ ยอดนิยมอย่าง Facebook, Instagram, Google Ads, Google Display Network, Youtube, Line, LinkedIn และ Twitter

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วยDIGITAL MARKETING SERVICES จาก COTACTIC เอเจนซี่โฆษณามืออาชีพ

STRATEGY CONSULTATION

เพราะทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว Cotactic พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่างบการตลาดของคุณจะถูกใช้ไปอย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

MARKETING AND AD MEDIA BUYING

เราเป็น Advertising Agency ที่เชี่ยวชาญในการเลือกสื่อออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายของคุณ ใน Social Media ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทาง Google, Youtube, Facebook, Instagram, LINE, Twitter, Wechat, Baidu เป็นต้น

INFLUENCER MARKETING

เราสร้างสรรค์การทำ Marketing Online ของแบรนด์สู่ลูกค้าผ่านกลุ่ม KOLs เป็นบุคคลที่มี ชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายบน Social Media ทั้ง Facebook , Instagram , Twitter และ TikTok โดยเลือก Influencer ที่มีภาพลักษณ์ ตรงกับความต้องการของแบรนด์ให้มากที่สุด

LEAD GENERATION AND MANAGEMENT

เราสร้างแคมเปญ Tact Lead Generation เพื่อ ค้นหาลูกค้าคุณภาพที่จะติดต่อเข้ามาเอง หรือยินดีให้ ธุรกิจเสนอขายสินค้า/บริการ ผ่านการวิเคราะห์และ เลือกใช้เครื่องมือ Digital Marketing เพื่อหา “ว่าที่ลูกค้า” ที่จะกลายมาเป็น “ลูกค้าตัวจริง” ของธุรกิจคุณ

CONTENT CREATION SUPPORT

เราเป็นเอเจนซี่โฆษณาที่สร้างสื่อเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SEO Content, Advertorial, Infographic, Stopmotion, VDO, Graphic เพื่อรองรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของคุณ

LEAD COMBO

ระบบ CRM ช่วยบริหาร Leads เชื่อมต่อ Facebook และ Google Leads ครบจบในที่เดียวมีระบบแจ้ง เตือนแบบ Real-time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานระหว่าง ทีม Marketing และ ทีม Sale ให้การ ทำงานราบรื่นขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจาก การทำการตลาดและกำไรจากการขายมียอดสูงขึ้นด้วย

STRATEGY CONSULTATION

เพราะทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว Cotactic พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่างบการตลาดของคุณจะถูกใช้ไปอย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

MARKETING AND AD MEDIA BUYING

เราเป็น Advertising Agency ที่เชี่ยวชาญในการเลือกสื่อออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายของคุณ ใน Social Media ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทาง Google, Youtube, Facebook, Instagram, LINE, Twitter, Wechat, Baidu เป็นต้น

INFLUENCER MARKETING

เราสร้างสรรค์การทำ Marketing Online ของแบรนด์สู่ลูกค้าผ่านกลุ่ม KOLs เป็นบุคคลที่มี ชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายบน Social Media ทั้ง Facebook , Instagram , Twitter และ TikTok โดยเลือก Influencer ที่มีภาพลักษณ์ ตรงกับความต้องการของแบรนด์ให้มากที่สุด

LEAD GENERATION AND MANAGEMENT

เราสร้างแคมเปญ Tact Lead Generation เพื่อ ค้นหาลูกค้าคุณภาพที่จะติดต่อเข้ามาเอง หรือยินดีให้ ธุรกิจเสนอขายสินค้า/บริการ ผ่านการวิเคราะห์และ เลือกใช้เครื่องมือ Digital Marketing เพื่อหา “ว่าที่ลูกค้า” ที่จะกลายมาเป็น “ลูกค้าตัวจริง” ของธุรกิจคุณ

CONTENT CREATION SUPPORT

เราเป็นเอเจนซี่โฆษณาที่สร้างสื่อเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SEO Content, Advertorial, Infographic, Stopmotion, VDO, Graphic เพื่อรองรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของคุณ

LEAD COMBO

ระบบ CRM ช่วยบริหาร Leads เชื่อมต่อ Facebook และ Google Leads ครบจบในที่เดียวมีระบบแจ้ง เตือนแบบ Real-time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานระหว่าง ทีม Marketing และ ทีม Sale ให้การ ทำงานราบรื่นขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจาก การทำการตลาดและกำไรจากการขายมียอดสูงขึ้นด้วย
“

เราเป็นเอเจนซี่การตลาดที่ คิดกลยุทธ์และสร้างสรรค์สื่อ

ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด

ONLINE MARKETING PLATFORMS

Cotactic-Media
“

เราเป็นเอเจนซี่การตลาดที่
คิดกลยุทธ์และสร้างสรรค์สื่อ

ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ONLINE MARKETING PLATFORMS

Cotactic-Media
Cotactic-Media

มั่นใจในทุกขั้นตอนการทำงานกับ
COTACTIC เสือในวงการ เอเจนซี่โฆษณา

มั่นใจในทุกขั้นตอนการทำงานกับCOTACTIC

เสือในวงการ เอเจนซี่โฆษณา

รับฟัง

ทำความเข้าใจตัวตน รวมถึงเป้าหมายของธุรกิจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

วิเคราะห์

กำหนด KPI ชัดเจนเพื่อประเมินความสำเร็จ และความคุ้มค่าของ เงินลงทุน

วางแผน

เลือก Marketing Services และ สร้างสรรค์แคมเปญลงในแผนการตลาดที่ตกลงร่วมกัน

ลงมือ

ออกแบบสื่อโฆษณา และโปรโมทแบรนด์ หรือสินค้าผ่านช่องทาง การตลาดออนไลน์ต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้

ติดตาม

ประเมินผลตอบรับของแคมเปญอย่างใกล้ชิด ควบคุมให้เป็นไป ตามแผนการตลาดออนไลน์และไปให้ถึง KPI ที่กำหนด

รายงาน

สรุปผลแคมเปญการตลาดจาก KPI รวมถึงเสนอแนวทางการทำ Digital Marketing ต่อไป เพื่อเป้าหมายของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

COTACTIC เชื่อว่า การเลือกทีม DIGITAL MARKETING AGENCY
คือ จุดเริ่มต้นความสำเร็จของธุรกิจ จงเลือก AGENCY ที่…

Cotactic Media

มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

ด้านการตลาดออนไลน์อย่างแท้จริง

Cotactic Media

รับฟังและเข้าใจ

ในเป้าหมายธุรกิจของคุณ

Cotactic Media

ร่วมวางกลยุทธ์แผนการตลาด

ไปกับธุรกิจของคุณแบบมืออาชีพ

ให้ COTACTIC เป็น DIGITAL MARKETING ที่ดูแลธุรกิจเสมือนเป็นทีมภายในของคุณ!

ให้ COTACTIC เป็น DIGITAL MARKETING
ที่ดูแลธุรกิจเสมือนเป็นทีมภายในของคุณ!

เรารับทำการตลาดออนไลน์ เป็นผู้ช่วยคุณมองหาโอกาสทางธุรกิจ วางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เพิ่มยอดขายในโลกตลาดออนไลน์และสร้าง Brand Awareness ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพราะหน้าที่สำคัญของเอเจนซี่อย่างเรา คือ เข้าถึงและผลักดันแบรนด์ ไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จ

ผลลัพธ์ของธุรกิจ ที่ไว้ใจให้เราดูแล

ประสบการณ์ร่วมงานกับธุรกิจชั้นนำ

Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
70+

แบรนด์

ที่ไว้วางใจ

500+

แคมเปญ

ที่การตลาดออนไลน์ที่สร้างขึ้น

4X

เพิ่มยอดขาย

4 เท่า ใน 3 เดือน

เรา คือ ทีมเอเจนซี่โฆษณา ที่ดูแลธุรกิจของคุณเหมือนทีมส่วนตัว !

Cotactic Media เป็นบริษัท Digital Marketing Agency ที่ใช้หลักการทำงานบนพื้นฐานการใส่ใจในเป้าหมายองค์กรรู้จักตัวตนวิเคราะห์คุณค่า และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเฉพาะรายเป็นทีมการตลาดส่วนตัวที่ร่วมคิด ร่วมสร้างให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ เรารับทำการตลาดออนไลน์ ให้ธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ธุรกิจครอบครัว, ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME), ธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึงบริษัทภาครัฐ และเอกชน เพราะเราเข้าใจใน ความแตกต่างของแบรนด์ เราใช้มุมมอง ทำการตลาด ที่เปิดกว้างเพื่อสร้าง Brand Awareness เพิ่ม Engagement Social Media, ตามหา Lead Generations, เพิ่มโอกาสค้นหาด้วย SEO และร่วมวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ให้ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจคุณ

Cotactic Media เปรียบเสมือนเสือในวงการ Digital Marketing Agency เพราะเรายึดกฎการทำงานที่มีความรวดเร็ว มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจและเป็น ผู้นำให้ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ Cotactic Media แตกต่างจากบริษัทเอเจนซี่อื่น โดยเราเน้นตอบโจทย์ SOLUTION ตลาดออนไลน์ตามเป้าหมายของธุรกิจคุณ คือ

 • BRAND BUILDING SOLUTION วางตำแหน่งและภาพลักษณ์แบรนด์
 • MAKING CONNECTION SOLUTION หากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
 • INCREASING SALE SOLUTION กระตุ้นการสร้างยอดขายและกำไร

ตลอดประสบการณ์ 5 ปีที่ผ่านมา เรามีทีมงาน Digital Agency ที่เต็มไปด้วย คุณภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ในมุมมองของนัก การตลาดที่เข้าใจเป้าหมายของเจ้าของธุรกิจ เพียงคุณบอกความต้องการ เราพร้อม สานต่อทุกความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียด้วย Marketing Services ให้แบรนด์มี การเติบโตเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เราเป็น ทั้ง Advertising Agency และ Digital Agency ที่รับทำ การตลาดแบบ All-in-One ดูแลตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบกลยุทธ์ ร่วมวางแผน พร้อมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่า จะเป็น

 • FACEBOOK
 • SEO
 • SEM
 • INFLUENCER MARKETING
 • LEAD GENERATION
 • LEAD COMBO
 • CREATIVE ASSET SERVICE
 • E-COMMERCE MARKETING

ในฐานะเอเจนซี่โฆษณา เราสร้างและขยายตลาดออนไลน์ของแบรนด์ด้วย Digital Marketing Tools จากการวิเคราะห์เป้าหมายของธุรกิจก่อนจะ วางแผนการตลาดบางธุรกิจอาจต้องการเห็นผลลัพธ์จากกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและรวดเร็วเน้นสร้าง Brand Awareness, พัฒนา Branding เพื่อ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นหรือเจาะกลุ่มค้าใหม่ให้ตลาดของแบรนด์กว้างกว่าเดิม แต่สำหรับบางองค์กรต้องการเห็นยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น เลือกที่ จะทำโปรโมชัน หา Lead ลูกค้า เน้นการโปรโมทโฆษณา สร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าหรือคนที่สนใจแบรนด์ตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการได้ง่ายและเร็วขึ้น สร้างยอดขายให้ ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจที่วางไว้ในแผนการตลาด ซึ่งแต่ละแคมเปญจะกำหนดช่องทางสื่อสารทาง Social Media อย่าง Google, Youtube, Facebook, Instagram, LINE, Twitter, Wechat, Baidu เป็นต้น พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบแคมเปญ Digital Marketing ไม่ว่าจะ เป็น SEO Content, Advertorial, Infographic, Stopmotion, VDO, Graphic เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะทุกขั้นตอนการทำงานของ Cotactic เรามีแผนดำเนินงานที่กำหนดระยะเวลาและรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดไว้ชัดเจน ภายใต้การควบคุม ของทีมกลยุทธ์ Marketing Online ให้เป็นไปตาม KPI เช่น ยอด CPM, CTR, ยอดขาย, อัตราการเข้าร่วมแคมเปญ เป็นต้น ที่เราได้กำหนดไว้แผน การตลาดร่วมกับธุรกิจ ซึ่งทุกแคมเปญทางทีมการตลาดจะมีรายงานสรุปพร้อมวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างละเอียด เพื่อพัฒนาในแคมเปญต่อไปหรือสร้าง แนวทางการทำตลาดออนไลน์ให้แบรนด์ใช้ต่อยอดสร้างโอกาสการเติบโตให้ไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จ

แบ่งปันความรู้ จากมุมมองของเอเจนซี่

ตลอดเวลาที่เราพาคุณสู่ความสำเร็จ แต่ COTACTIC ไม่เคยหยุดพัฒนาความรู้เช่นกัน !
อัปเดตทุกเทรนด์และเทคนิคที่เกิดขึ้นในวงการ DIGITAL MARKETING THAILAND ผ่านบทความเหล่านี้
Engagement

Engagement คำนี้มีความหมายอย่างไร Engagement คืออะไร ทำไมนักเจ้าของธุรกิจจึงต้องให้ความสนใจ และมีเทคนิคให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจได้ยังไง Topic เรารวบรวมข้อมูลมาไว้ให้หมดแล้ว   Engagement คืออะไร? คำว่า Engagement คือ การมีส่วนร่วมโต้ตอบของผู้ที่เห็นโพสต์บนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น ผู้เห็นโพสต์ทั่วไปที่เลื่อนฟีดเห็นโพสต์ กลุ่มเป้าหมายที่กดติดตามได้เห็นโพสต์กิจกรรมที่ผู้โพสต์หรือเจ้าของแบรนด์สินค้าได้โพสต์สินค้าหรือทำการโฆษณาลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ    การมีส่วนร่วมจะมี 2 แบบด้วยกัน …

UX UI

UX UI สายงานหลักที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือแอปพลิเคชันให้กับธุรกิจ ตลอดจนถึงสร้างการประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน แต่หากยังไม่แน่ใจว่า UX UI คืออะไร 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร แล้วมีความสำคัญ หรือทักษะไหนบ้างที่จำเป็นสำหรับสายงานนี้ เลื่อนลงไปอ่านกันได้เลย   UX UI แตกต่างกันอย่างไร UX UI คือ ส่วนสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์, …