เราดูแลเจ้าของธุรกิจ แบบทีม DIGITAL MARKETING ส่วนตัว

Cotactic Media - Digital Marketing Agency

ทีม DIGITAL MARKETING AGENCY พร้อม SUPPORT คุณด้านไหนบ้าง?

  • STRATEGIC CRAFTING : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบกลยุทธ์สำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
  • MEDIA BUYING : จัดการโฆษณาในช่องทางออนไลน์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง
  • LEAD GENERATION : หาลูกค้าใหม่ ทำงานใกล้ชิดกับคุณ และทีม Sales เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • CREATIVE CREATION : ออกแบบโฆษณา เช่น Artwork, Landing Page, ฯลฯ
  • ANALYTICAL SUPPORT : ติดตั้ง Tracker ในเว็บเพื่อเก็บ Data วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

แชร์ธุรกิจของคุณให้เราฟัง

แนะนำธุรกิจ และเป้าหมายเพื่อเราสามารถออกแบบ Marketing Strategy ที่เหมาะสมกับคุณ

TESTIMONIALS

OUR AGENCY IS THE SECRET TO CLIENT'S SUCCESS

Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer
Cotactic Customer