รับสมัครตำแหน่ง SEO SPECIALIST
1 คนสุดท้าย!

logo_center

COTACTIC MEDIA

JOB DETAILS

  • ทำไม่เป็นทั้งหมดไม่เป็นไร สมัครมาคุยกันก่อน ขอแค่มี Basic SEO ให้พัฒนากันต่อ
  • On-Page Optimizing: เลือก Keyword ปรับ Meta-Tag/H-Tag ทำ Internal/External Link
  • Off-Page Optimization: เลือกเว็บคุณภาพ วาง Backlinkg เพื่อเพิ่ม DA, PA, DR, UR
  • SERP Rank Tracking: ดู History / Monitor Rank ของเราและคู่แข่ง หาวิธีเพิ่มอันดับ
  • SEO Tools: ใช้ Keyword Planner, Search Console, Ahrefs เพื่อ Optimize Website