click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

Hybrid Working คืออะไร

การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid working) คือการทำงานในออฟฟิศ ผสมผสานกับการทำงานระยะไกลจากสถานที่อื่น เช่น จากบ้าน ใน Co-Working Space หรือสถานที่อื่น ๆ ถือเป็นวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ทำให้พนักงานเลือกการทำงานได้ ว่าจะทำงานอย่างไร เมื่อไร และที่ไหน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลในการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงานมากยิ่งขึ้น

โดยการทำงานแบบไฮบริดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร และพนักงานของบริษัทนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอาจอนุญาตให้พนักงาน ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) 2 วันต่อสัปดาห์ และมาทำงานที่ออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

ทั้งนี้การทำงานแบบไฮบริดเป็นที่นิยมมากขึ้นในปีหลัง ๆ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ทำให้การทำงานจากระยะไกลเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การทำงานแบบ Hybrid Working เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบริษัทหลายแห่งต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้

 

5 ประโยชน์สำคัญของ Hybrid Working

1.เพิ่มความยืดหยุ่น (Increased Flexibility)

การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานได้อย่างไร เมื่อไร และจากที่ไหน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสมดุลในการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวได้ การยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้ยังช่วยลดระดับความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2.เพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงาน (Improved Employee Satisfaction)

เมื่อพนักงานมีอิสระในการเลือกสถานที่ทำงาน พนักงานจะรู้สึกพึงพอใจกับงานและบริษัทมากยิ่งขึ้น การทำงานแบบไฮบริดสามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจและลดอัตราการลาออกจากงานได้

3.ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Savings)

การทำงานแบบไฮบริดสามารถลดค่าใช้จ่าย ทั้งสำหรับพนักงานและบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในขณะที่บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้

4.การเข้าถึงบุคลากรที่มีศักยภาพ (Access to a Wider Talent Pool)

การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้บริษัทสามารถจ้างพนักงานจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคลากรได้กว้างขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกเขต CBD หรือบริษัทที่ต้องการหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูง

5.ความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity)

การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการเกิดโรคระบาด บริษัทก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้ว่าพื้นที่ในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้

 

Cotactic เชื่อว่าการ Hybrid Working เป็นการทำงานที่ดีเพราะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานจัดการความสมดุลระหว่างการทำงานและส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานและบริษัท รวมถึงมอบโอกาสให้บริษัทได้เข้าถึงกลุ่มบุคลากรที่กว้างขึ้นได้เช่นกัน สุดท้าย Hybrid Working สามารถช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


 

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

Image6

Revenue คืออะไร เข้าใจการเงินพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ | Cotactic

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้