December 19, 2022

รู้ไว้มีชัยไปกว่าครึ่ง!! กลยุทธ์การตลาด 4P สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า

Reading Time: 2 minutes

 หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่กำลังเริ่มวางกลยุทธ์การตลาด “4P” น่าจะเป็นคำที่คุณคุ้นเคยอยู่บ้าง เพราะคำคำนี้กล่าวถึง 4 ปัจจัยพื้นฐานในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้คุณสามารถบริหารธุรกิจ เพื่อเติบโตไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ กลยุทธ์การตลาด 4P คือ? มีรายละเอียดอย่างไร? มาเริ่มทบทวนความรู้ได้ในบทความนี้

 

การวางกลยุทธ์การตลาด

 

ทำความรู้จัก กลยุทธ์การตลาด 4P 

กลยุทธ์การตลาด 4P เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Marketing Mix หรือ ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยสำคัญ 4 อย่างที่ทุกธุรกิจต้องนำมาพิจารณาและวางแผนร่วมกัน เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจนสามารถเป็นผู้นำตลาดเหนือคู่แข่งได้

 

องค์ประกอบของ กลยุทธ์การตลาด 4P (Marketing Mix) มีอะไรบ้าง?

กลยุทธ์การตลาด 4P ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Product

 

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่แบรนด์เสนอขายให้กับผู้บริโภค โดยไม่ได้หมายถึงแค่สินค้าที่สามารถจับต้องได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้ เช่น E-ticket, Application และบริการต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนั้นจะต้องมีคุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  

คำถามต่อมา คือ “เราจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?” ซึ่งคำตอบอยู่ที่องค์ประกอบทั้ง 4 อย่างของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตราสินค้า (Brand), บรรจุภัณฑ์ (Packaging), การออกแบบ (Feature and Design) และฟังก์ชันการใช้งาน (Function)

  • ตราสินค้า (Brand): ควรเลือกใช้สีและดีไซน์ที่สื่อถึงตัวตนของธุรกิจ น่าดึงดูด น่าจดจำ และที่สำคัญต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายคลึงกับตราสินค้าของคู่แข่ง
  • บรรจุภัณฑ์ (Packaging): ควรทำจากวัสดุที่คงทน ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดี และฉลากที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ควรบอกรายละเอียดสำคัญให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต เป็นต้น
  • การออกแบบ (Feature and Design): รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ควรแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ เพื่อให้คนจดจำแบรนด์ได้
  • ฟังก์ชันการใช้งาน (Function): ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นควรมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Price

 

ราคา (Price)

ราคา คือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่แปรผลออกมาในรูปของตัวเงิน ซึ่งในบรรดากลยุทธ์การตลาด 4P ราคาถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างทรงอิทธิพล เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมักสำรวจราคาของสินค้าและบริการจากหลาย ๆ ผู้ผลิต และนำราคามาเปรียบเทียบกัน ดังนั้น แบรนด์จึงควรกำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตสินค้า และราคาโดยเฉลี่ยของทุกบริษัทคู่แข่งที่ทำธุรกิจเดียวกัน

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Promotion

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

การส่งเสริมการตลาด คือ การที่แบรนด์สื่อสารบางสิ่งบางอย่างออกไปในวงกว้าง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยผ่านเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ อาทิ การใช้พนักงานขายหน้าร้าน, การใช้พนักงานขายตรง รวมถึงการโฆษณา (Advertising) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, โฆษณาบนสื่อออนไลน์ หรือการใช้ Influencer เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุกแคมเปญส่งเสริมการตลาดควรอยู่ในขอบเขตที่แบรนด์สามารถทำได้ และไม่ส่งผลเสียต่อตัวตนของแบรนด์

 

Place

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

ลำดับสุดท้าย คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่จริงบนแผนที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านสะดวกซื้อ หรืออาคารต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บน Social Media ต่าง ๆ หรือบน Marketplace เช่น Shopee, Lazada, Amazon หรือ e-bay เป็นต้น ทั้งนี้ ช่องทางการจัดจำหน่ายสัมพันธ์กับต้นทุนและภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ย่อมมีค่าบริการที่ต้องจ่าย และสถานที่ที่ผู้บริโภคพบเห็นสินค้าของแบรนด์ ย่อมมีผลต่อความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Marketing Mix

ที่มา: EPM

 

การตลาด 4P (Marketing Mix) สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร? 

1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ

จุดเด่น คือ กระบวนการที่ชักนำให้ผู้ประกอบการกลับมาโฟกัสที่จุดเริ่มต้น และได้ทบทวนแนวทางของธุรกิจให้กระจ่างชัด กล่าวคือกลยุทธ์การตลาด 4P จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสมบูรณ์แบบหรือไม่ และราคาน่าดึงดูดแค่ไหนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลาด นอกจากนี้ ยังทำให้คุณมองเห็นประเด็นสำคัญที่เคยมองข้ามไป ตัวอย่างเช่น บางแบรนด์อาจมุ่งคิดค้นแต่เพียงโปรโมชันลดราคา จนลืมพัฒนาเรื่องดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของแบรนด์ครบทั้ง 4 ด้านตามทฤษฎี 4P จะทำให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้เฉียบคม และทรงประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนอกจากกลยุทธ์การตลาด 4P จะทำให้คุณเข้าใจแบรนด์มากขึ้นแล้ว ยังทำให้คุณเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับแบรนด์ที่มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การใช้กลยุทธ์การตลาด 4P จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เพราะคุณจำเป็นต้อง Research ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ 4P ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้จำลอง Customer Journey เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันบนท้องตลาดยังคงขาดอยู่ และสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

 

เริ่มเลย! ลองวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 4P (Marketing Mix) เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

ความรู้เรื่อง Marketing Mix หรือ กลยุทธ์การตลาด 4P คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดได้ทบทวนตัวตนของแบรนด์ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของตนเองดีขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้แบรนด์สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการพัฒนาแบรนด์ให้เติบโต ลองเริ่มต้นก้าวแรกด้วย 4P เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคงของคุณ!


หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

Reading Time: 2 minutes

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

 

Facebook Comment
บทความที่เกี่ยวข้อง

SEM คืออะไร มีกี่ประเภท สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

Reading Time: 5 minutes หลายครั้งที่คุณค้นหาข้อมูลบน Google คุณจะพบว่าบางเว็บไซต์ที่ปรากฏเป็นอันดับแรก ๆ บนหน้า Google Search จะมีคำว่า Ad ตัวเล็ก ๆ กำกับอยู่หน้าชื่อเว็บไซต์เสมอ นั่นแสดงให้เห็นว่า พวกเขากำลังทำการตลาดแบบ SEM หรือ Search Engine Marketing เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย Search เจอเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นอันดับแรก ๆ แท้จริงแล้วการทำ SEM คืออะไร? หากต้องการจะทดลองทำต้องเริ่มต้นจากอะไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทความนี้! SEM คืออะไร? Search Engine Marketing หรือ SEM คือ การทำการตลาดบน Search Engine เช่น Baidu, Bing, Yahoo รวมถึง Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่าง Google ซึ่งการตลาดในลักษณะนี้จะต้องอาศัยการกำหนด Keyword ขึ้น ก่อนดำเนินการปรับแต่งเว็บไซต์ หรือจ่ายค่าโฆษณา เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรก ๆ […]

Google Trends คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับการทำ SEO

Reading Time: 2 minutes อย่างที่เราทราบกันดีว่าการทำ SEO คือ การปรับแต่งโครงสร้างเนื้อหาภายในของตัวเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง Google ได้กำหนดไว้ เช่น ปรับแต่งตัวเว็บให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน, ใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องลงไปในเนื้อหา หรือจัดเรียงหัวข้อและคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นต้น ซึ่งการปรับแต่งเหล่านี้จะทำให้ Google เลือกแสดงเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับต้น ๆ บนหน้าค้นหา เพราะอัลกอริทึ่มจะมองว่าเว็บไซต์ของเราว่ามีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนั่นเอง โดยการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้น อาจต้องพึ่งพาเครื่องมือหรือตัวช่วยดี ๆ เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราสะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้ Cotactic จึงอยากจะพาผู้ประกอบการทุกท่านไปรู้จักกับ Google Trend เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้การทำ SEO เป็นไปได้อย่างราบรื่น และต่อยอดการทำงานด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โดยมันจะมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากน้อยขนาดไหน เราไปดูกันเลยครับ Google Trends คืออะไร Google Trends คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มหรือพฤติกรรมการค้นหา Keyword ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน โดยนำปริมาณการค้นหา Keyword […]

ทำ SEO ช่วยเพิ่ม Organic Traffic อย่างมีคุณภาพ ทำให้เว็บไซต์ไม่ตกอันดับ

Reading Time: 2 minutes หนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับคนทำเว็บไซต์ก็คือ จำนวนยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่มีจำนวนไม่มาก หรือมีคนเข้ามาชมเว็บไซต์น้อยเกินไป ทำให้อันดับของเว็บไซต์ลดลง เว็บไซต์ไม่ติดอันดับการค้นหาบน Search Engine ซึ่งการทำ SEO เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเพิ่มยอด Organic Traffic ให้กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี แถมยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้นยังเป็นยอดผู้เข้าชมที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการติดอันดับของเว็บไซต์ ในวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักให้มากขึ้นกว่าเดิมกันว่า ว่าออแกนิคTraffic คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับการทำ SEO อย่างไรบ้าง แล้วการทำ SEO จะสามารถช่วยเพิ่มยอดผู้เข้าชมให้กับเว็บไซต์ของเราได้มากน้อยขนาดไหน มาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กันเลย    ทำความรู้จัก Organic Traffic คืออะไร  คือ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่เข้ามาชมเว็บไซต์อย่างธรรมชาติ โดยจะเข้าชมผ่านการใช้ Keyword ในการค้นหาบนหน้า Search Engine หรือ Google นั่นเอง ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นธรรมชาตินั้นจะมีความแตกต่างจากยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการยิง Ads โฆษณา หรือ Paid Traffic   เนื่องจากการเข้าชมเว็บไซต์แบบออแกนิค Traffic นั้นไม่ต้องเสียเงินในการทำโฆษณา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็น และกดเข้ามารับชมเว็บไซต์ […]

Reading Time: 2 minutes

COTACTIC