December 19, 2022 Reading Time: 2 minutes

รู้ไว้มีชัยไปกว่าครึ่ง!! กลยุทธ์การตลาด 4P สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า

 หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่กำลังเริ่มวางกลยุทธ์การตลาด “4P” น่าจะเป็นคำที่คุณคุ้นเคยอยู่บ้าง เพราะคำคำนี้กล่าวถึง 4 ปัจจัยพื้นฐานในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้คุณสามารถบริหารธุรกิจ เพื่อเติบโตไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ กลยุทธ์การตลาด 4P คือ? มีรายละเอียดอย่างไร? มาเริ่มทบทวนความรู้ได้ในบทความนี้

 

การวางกลยุทธ์การตลาด

 

ทำความรู้จัก กลยุทธ์การตลาด 4P 

กลยุทธ์การตลาด 4P เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Marketing Mix หรือ ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยสำคัญ 4 อย่างที่ทุกธุรกิจต้องนำมาพิจารณาและวางแผนร่วมกัน เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจนสามารถเป็นผู้นำตลาดเหนือคู่แข่งได้

 

องค์ประกอบของ กลยุทธ์การตลาด 4P (Marketing Mix) มีอะไรบ้าง?

กลยุทธ์การตลาด 4P ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Product

 

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่แบรนด์เสนอขายให้กับผู้บริโภค โดยไม่ได้หมายถึงแค่สินค้าที่สามารถจับต้องได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้ เช่น E-ticket, Application และบริการต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนั้นจะต้องมีคุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  

คำถามต่อมา คือ “เราจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?” ซึ่งคำตอบอยู่ที่องค์ประกอบทั้ง 4 อย่างของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตราสินค้า (Brand), บรรจุภัณฑ์ (Packaging), การออกแบบ (Feature and Design) และฟังก์ชันการใช้งาน (Function)

  • ตราสินค้า (Brand): ควรเลือกใช้สีและดีไซน์ที่สื่อถึงตัวตนของธุรกิจ น่าดึงดูด น่าจดจำ และที่สำคัญต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายคลึงกับตราสินค้าของคู่แข่ง
  • บรรจุภัณฑ์ (Packaging): ควรทำจากวัสดุที่คงทน ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดี และฉลากที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ควรบอกรายละเอียดสำคัญให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต เป็นต้น
  • การออกแบบ (Feature and Design): รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ควรแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ เพื่อให้คนจดจำแบรนด์ได้
  • ฟังก์ชันการใช้งาน (Function): ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นควรมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Price

 

ราคา (Price)

ราคา คือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่แปรผลออกมาในรูปของตัวเงิน ซึ่งในบรรดากลยุทธ์การตลาด 4P ราคาถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างทรงอิทธิพล เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมักสำรวจราคาของสินค้าและบริการจากหลาย ๆ ผู้ผลิต และนำราคามาเปรียบเทียบกัน ดังนั้น แบรนด์จึงควรกำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตสินค้า และราคาโดยเฉลี่ยของทุกบริษัทคู่แข่งที่ทำธุรกิจเดียวกัน

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Promotion

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

การส่งเสริมการตลาด คือ การที่แบรนด์สื่อสารบางสิ่งบางอย่างออกไปในวงกว้าง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยผ่านเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ อาทิ การใช้พนักงานขายหน้าร้าน, การใช้พนักงานขายตรง รวมถึงการโฆษณา (Advertising) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, โฆษณาบนสื่อออนไลน์ หรือการใช้ Influencer เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุกแคมเปญส่งเสริมการตลาดควรอยู่ในขอบเขตที่แบรนด์สามารถทำได้ และไม่ส่งผลเสียต่อตัวตนของแบรนด์

 

Place

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

ลำดับสุดท้าย คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่จริงบนแผนที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านสะดวกซื้อ หรืออาคารต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บน Social Media ต่าง ๆ หรือบน Marketplace เช่น Shopee, Lazada, Amazon หรือ e-bay เป็นต้น ทั้งนี้ ช่องทางการจัดจำหน่ายสัมพันธ์กับต้นทุนและภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ย่อมมีค่าบริการที่ต้องจ่าย และสถานที่ที่ผู้บริโภคพบเห็นสินค้าของแบรนด์ ย่อมมีผลต่อความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์

 

กลยุทธ์การตลาด 4P Marketing Mix

ที่มา: EPM

 

การตลาด 4P (Marketing Mix) สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร? 

1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ

จุดเด่น คือ กระบวนการที่ชักนำให้ผู้ประกอบการกลับมาโฟกัสที่จุดเริ่มต้น และได้ทบทวนแนวทางของธุรกิจให้กระจ่างชัด กล่าวคือกลยุทธ์การตลาด 4P จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสมบูรณ์แบบหรือไม่ และราคาน่าดึงดูดแค่ไหนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลาด นอกจากนี้ ยังทำให้คุณมองเห็นประเด็นสำคัญที่เคยมองข้ามไป ตัวอย่างเช่น บางแบรนด์อาจมุ่งคิดค้นแต่เพียงโปรโมชันลดราคา จนลืมพัฒนาเรื่องดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของแบรนด์ครบทั้ง 4 ด้านตามทฤษฎี 4P จะทำให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้เฉียบคม และทรงประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนอกจากกลยุทธ์การตลาด 4P จะทำให้คุณเข้าใจแบรนด์มากขึ้นแล้ว ยังทำให้คุณเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับแบรนด์ที่มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การใช้กลยุทธ์การตลาด 4P จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เพราะคุณจำเป็นต้อง Research ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ 4P ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้จำลอง Customer Journey เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันบนท้องตลาดยังคงขาดอยู่ และสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

 

เริ่มเลย! ลองวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 4P (Marketing Mix) เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

ความรู้เรื่อง Marketing Mix หรือ กลยุทธ์การตลาด 4P คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดได้ทบทวนตัวตนของแบรนด์ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของตนเองดีขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้แบรนด์สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการพัฒนาแบรนด์ให้เติบโต ลองเริ่มต้นก้าวแรกด้วย 4P เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคงของคุณ!


หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

 

Facebook Comment
บทความที่เกี่ยวข้อง

Hybrid Working คืออะไร ? ทำไมเจ้าของธุรกิจควรรู้จัก

การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid working) คือการทำงานในออฟฟิศ ผสมผสานกับการทำงานระยะไกลจากสถานที่อื่น เช่น จากบ้าน ใน Co-Working Space หรือสถานที่อื่น ๆ ถือเป็นวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ทำให้พนักงานเลือกการทำงานได้ ว่าจะทำงานอย่างไร เมื่อไร และที่ไหน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลในการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานแบบไฮบริดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร และพนักงานของบริษัทนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอาจอนุญาตให้พนักงาน ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) 2 วันต่อสัปดาห์ และมาทำงานที่ออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้การทำงานแบบไฮบริดเป็นที่นิยมมากขึ้นในปีหลัง ๆ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ทำให้การทำงานจากระยะไกลเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การทำงานแบบ Hybrid Working เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบริษัทหลายแห่งต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้   5 ประโยชน์สำคัญของ Hybrid Working 1.เพิ่มความยืดหยุ่น (Increased Flexibility) การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานได้อย่างไร […]

Data Analysis คืออะไร ทำไมเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม

Data Analysis คืออะไร   Data Analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์มาต่อยอดการทำงานที่เราต้องการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการนำเอาข้อมูลและผลประกอบการทั้งหมด มาตรวจสอบ แยกแยะ และแจกแจงให้เข้าใจง่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนกลยุทธ์ หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตัวธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถคาดเดาผลลัพธ์หรือจำลองความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด   ดังนั้น Data Analysis จึงถือเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล เพราะเราจะสามารถนำเอาข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์โฮมเพจและสื่อสังคมออนไลน์มาวิเคราะห์หรือตรวจสอบ เพื่อนำไปพัฒนาตัวธุรกิจให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างที่เราต้องการ นับเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่นักการตลาดและที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ทั่วโลกต่างเลือกใช้   หลักการทำงานของ Data Analysis   1.Market Analysis Market Analysis คือการวิเคราะห์ตลาดผ่านข้อมูลทั้งหมดที่ตัวธุรกิจได้เก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อหาแนวโน้มการทำงานและความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ แคมเปญ โปรโมชั่น หรือเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริการได้อย่างเหมาะสม ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เพราะมันจะช่วยให้การทำการตลาดบนโลกออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการทำ Market Analysis จึงจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเอง   2.Data Mining Data Mining […]

รวมขนาด Banner (Banner Sizes) ทั้งหมด ทุกแพลตฟอร์ม 2023

ในยุคปัจจุบันการทำโฆษณาลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดพื้นฐานที่หลายธุรกิจต่างเลือกใช้กันเป็นปกติ บรรดาที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ต่างพร้อมใจยกให้ อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยม แต่คุณเคยสังเกตไหมว่าโฆษณามากมายที่ถูกใช้งานอยู่ในตอนนี้ ต่างมีรูปภาพหรือ Banner เป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่าภาพ Banner นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม   วันนี้ Cotactic จึงอยากจะพาเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจไปรู้จักกับความหมายของ Banner กันครับ ว่าในยุคปัจจุบันนี้ Banner ที่ดีควรเป็นอย่างไร และขนาด Banner ที่เหมาะสมต้องใหญ่ประมาณเท่าไหร่   แบนเนอร์ (Banner) คืออะไร แบนเนอร์ (Banner) หรือ เว็บไซต์แบนเนอร์ (Website Banner) คือภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการทำโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบน Social Media ต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานให้อ่านสารที่อยู่บนภาพ มักถูกสร้างขึ้นเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ Banner ส่วนใหญ่จึงมีการฝังลิงค์ URL เข้าไป เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานที่คลิกเข้ามายังรูปให้ตรงไปยังหน้าเพจ เว็บไซต์ หรือปลายทางที่ผู้สร้างต้องการ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของโฆษณาออนไลน์ที่เราพบได้บ่อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   Banner ที่ดีควรเป็นแบบไหน   1.มีสีสันและธีมที่กลมกลืนไปกับเว็บไซต์ […]