click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

สำหรับโลกการตลาด อาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดคงหนีไม่พ้น “ข้อมูล (Data)” อุปมาเดียวกับภาษิต “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทั้งของลูกค้าและคู่แข่งจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด ผลักดันให้แบรนด์สามารถเอาชนะใจลูกค้า และทำยอดขายเอาชนะคู่แข่งได้ในที่สุด ในบทความนี้ Cotactic ขอแนะนำให้รู้จักกับ Data Driven Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจยุคใหม่ในปัจจุบัน

 

data driven marketing คืออะไร

 

Data Driven Marketing คืออะไร?

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือ หนึ่งในเทคนิคการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งการสอบถามจากลูกค้าโดยตรง การรวบรวมจากประวัติการสั่งซื้อ การเก็บสถิติ ฯลฯ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แบบเจาะลึก เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งนำมาปรับเป็นแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเอง

 

ตัวอย่างการใช้เทคนิค Data Driven Marketing

อันที่จริงแล้ว การทำการตลาด Data Driven มีมานานและใกล้ตัวมากกว่าที่คิด โดยสามารถสรุปตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากเทคนิคการตลาดนี้ได้ดังนี้

 

Customer Journey

 

  • Customer Journey

Customer Journey หรือ การจำลองเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่ตอนรู้จักกับสินค้าเป็นครั้งแรกจนถึงตัดสินใจซื้อ คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำข้อมูลจากลูกค้ามาใช้ประโยชน์ เพราะยิ่งคุณมีข้อมูลของลูกค้าในมือมากเท่าไหร่ การสร้าง Customer Journey เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดก็จะยิ่งแม่นยำขึ้นเท่านั้น 

 

Website Personalization

 

  • Website Personalization

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ามีผลดีอย่างมากต่อการปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ เพราะคุณจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าลูกค้ามักจะคลิกเข้าชมเมนูไหน ข้อมูลส่วนใดที่ลูกค้ามักจะคลิกอ่าน หรือสินค้าใดที่มีจำนวนการคลิกชมสูงที่สุด ซึ่งคุณจะสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ และอาจช่วยเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้น

 

A/B Testing

 

  • A/B Testing

หลายครั้งที่การทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฆษณา 2 ชิ้น โดยอาจเลือกสร้างโฆษณาที่ออกแบบต่างกัน แต่ใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน หรือเลือกสร้างโฆษณาที่ใช้กลุ่มเป้าหมายต่างกัน แต่ออกแบบเหมือนกันก็ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัด ก็จะช่วยให้การทำ A/B Testing เป็นไปอย่างถูกทิศถูกทาง และประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น

 

Data Driven มีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างไร?

ใจความสำคัญของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือการนำข้อมูลมาปรับใช้ และทำให้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้สมบูรณ์ขึ้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถสรุปประโยชน์ของการตลาด Data Driven ออกมาได้ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้

 

ประโยชน์ของ Data Driven Marketing

 

1. ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ระบบรวบรวมและจัดสรรข้อมูลที่แข็งแกร่ง จะทำให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นได้ อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลลูกค้าไม่ควรทำอย่างผิวเผิน แต่ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ (Micro Movement) เพราะเป็นตัวสะท้อนเบื้องลึกของพฤติกรรมที่นำมาสู่การตัดสินใจซื้อนั่นเอง

2. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

ไม่ว่าแบรนด์จะเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบไหน แต่ใจความของกลยุทธ์เหล่านั้นล้วนอยู่ที่การ “ตอบสนองความต้องการของลูกค้า” ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และแน่นอนว่าการรวบรวมข้อมูล ทั้งพฤติกรรมการซื้อ ความความประทับใจและไม่ประทับใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ จะช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุด และทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจแบรนด์ได้มากกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี เพื่อการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่ยาวนาน คุณสามารถเลือกทำ Retarketing Marketing โดยใช้ข้อมูลลูกค้าเก่าที่เก็บรวบรวมไว้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ วิธีตั้งค่า Custom Audience เพื่อทำโฆษณาเฟสบุ๊ค

3. พัฒนาระบบการจัดระเบียบข้อมูล

แม้ทุกธุรกิจจะทราบดีอยู่แล้วว่า “ข้อมูล” คือสิ่งที่สำคัญต่อการทำการตลาดมากเพียงใด แต่หากไม่มีการมุ่งเน้นความสำคัญของข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจง ดังเช่น ความตั้งใจที่จะใช้เทคนิคการตลาด Data Driven ระบบการจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจนั้น ๆ ก็ไม่อาจพัฒนาได้ และแน่นอนว่า เมื่อระบบจัดระเบียบข้อมูลขององค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

4. เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจลงทุน

ข้อสุดท้าย คือประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุด นั่นคือเรื่องของประสิทธิภาพในการลงทุน เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งจะทำให้เกมการตลาดของคุณดำเนินได้อย่างถูกจุด ตรงเป้าหมาย ทำให้สามารถบริหารงบประมาณได้โดยไม่เสียเปล่า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย ลองคิดดูว่า หากคุณตั้งเป้าใช้งบประมาณไปกับแคมเปญการตลาดใหญ่หนึ่งแคมเปญ โดยที่ไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายแน่ชัด เงินลงทุนที่ต้องใช้จะต้องมีจำนวนมหาศาลเพียงใด จึงจะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวจริง 

ทั้งนี้ เพื่อการค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำให้คุณใช้เทคนิค STP Marketing สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ STP คืออะไร? วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำด้วย STP Marketing

 

ดังที่กล่าวไปข้างต้น ว่าในโลกการตลาด “ข้อมูล” คืออาวุธที่สำคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่ง การสร้างระบบเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจยุคใหม่ควรเริ่มทำ อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลควรคำนึงถึง “นโยบายคุ้มครอบความเป็นส่วนตัว” ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อป้องกันข้อพิพาททางกฎหมาย และรักษาความไว้วางใจของลูกค้า คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความ PDPA คืออะไร? มีผลต่อธุรกิจและการวางกลยุทธ์การตลาดอย่างไร

 

การวางกลยุทธ์การตลาดที่มีคุณภาพมักใช้เวลานาน และจำเป็นต้องอาศัยการลองผิดลองถูก ดังนั้น คุณจึงควรมีกระบวนการวัดผลที่แน่นอน ตลอดจนบันทึกกรณีศึกษาที่มีโอกาสได้พบเจอระหว่างทาง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสุดยอดกลยุทธ์ให้ดีขึ้นต่อไป


หากคุณต้องการมองหา บริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress แบบครบทั้งระบบ หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


 

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Target Audience

Target Audience คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้