December 7, 2022

รู้จัก Data Driven Marketing ตัวช่วยวางแผนกลยุทธ์การตลาด

Reading Time: 2 minutes

สำหรับโลกการตลาด อาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดคงหนีไม่พ้น “ข้อมูล (Data)” อุปมาเดียวกับภาษิต “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทั้งของลูกค้าและคู่แข่งจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด ผลักดันให้แบรนด์สามารถเอาชนะใจลูกค้า และทำยอดขายเอาชนะคู่แข่งได้ในที่สุด ในบทความนี้ Cotactic ขอแนะนำให้รู้จักกับ Data Driven Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจยุคใหม่ในปัจจุบัน

 

data driven marketing คืออะไร

 

Data Driven Marketing คืออะไร?

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือ หนึ่งในเทคนิคการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งการสอบถามจากลูกค้าโดยตรง การรวบรวมจากประวัติการสั่งซื้อ การเก็บสถิติ ฯลฯ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แบบเจาะลึก เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งนำมาปรับเป็นแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเอง

 

ตัวอย่างการใช้เทคนิค Data Driven Marketing

อันที่จริงแล้ว การทำการตลาด Data Driven มีมานานและใกล้ตัวมากกว่าที่คิด โดยสามารถสรุปตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากเทคนิคการตลาดนี้ได้ดังนี้

 

Customer Journey

 

  • Customer Journey

Customer Journey หรือ การจำลองเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่ตอนรู้จักกับสินค้าเป็นครั้งแรกจนถึงตัดสินใจซื้อ คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำข้อมูลจากลูกค้ามาใช้ประโยชน์ เพราะยิ่งคุณมีข้อมูลของลูกค้าในมือมากเท่าไหร่ การสร้าง Customer Journey เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดก็จะยิ่งแม่นยำขึ้นเท่านั้น 

 

Website Personalization

 

  • Website Personalization

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ามีผลดีอย่างมากต่อการปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ เพราะคุณจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าลูกค้ามักจะคลิกเข้าชมเมนูไหน ข้อมูลส่วนใดที่ลูกค้ามักจะคลิกอ่าน หรือสินค้าใดที่มีจำนวนการคลิกชมสูงที่สุด ซึ่งคุณจะสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ และอาจช่วยเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้น

 

A/B Testing

 

  • A/B Testing

หลายครั้งที่การทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฆษณา 2 ชิ้น โดยอาจเลือกสร้างโฆษณาที่ออกแบบต่างกัน แต่ใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน หรือเลือกสร้างโฆษณาที่ใช้กลุ่มเป้าหมายต่างกัน แต่ออกแบบเหมือนกันก็ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัด ก็จะช่วยให้การทำ A/B Testing เป็นไปอย่างถูกทิศถูกทาง และประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น

 

Data Driven มีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างไร?

ใจความสำคัญของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือการนำข้อมูลมาปรับใช้ และทำให้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้สมบูรณ์ขึ้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถสรุปประโยชน์ของการตลาด Data Driven ออกมาได้ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้

 

ประโยชน์ของ Data Driven Marketing

 

1. ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ระบบรวบรวมและจัดสรรข้อมูลที่แข็งแกร่ง จะทำให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นได้ อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลลูกค้าไม่ควรทำอย่างผิวเผิน แต่ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ (Micro Movement) เพราะเป็นตัวสะท้อนเบื้องลึกของพฤติกรรมที่นำมาสู่การตัดสินใจซื้อนั่นเอง

2. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

ไม่ว่าแบรนด์จะเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบไหน แต่ใจความของกลยุทธ์เหล่านั้นล้วนอยู่ที่การ “ตอบสนองความต้องการของลูกค้า” ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และแน่นอนว่าการรวบรวมข้อมูล ทั้งพฤติกรรมการซื้อ ความความประทับใจและไม่ประทับใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ จะช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุด และทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจแบรนด์ได้มากกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี เพื่อการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่ยาวนาน คุณสามารถเลือกทำ Retarketing Marketing โดยใช้ข้อมูลลูกค้าเก่าที่เก็บรวบรวมไว้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ วิธีตั้งค่า Custom Audience เพื่อทำโฆษณาเฟสบุ๊ค

3. พัฒนาระบบการจัดระเบียบข้อมูล

แม้ทุกธุรกิจจะทราบดีอยู่แล้วว่า “ข้อมูล” คือสิ่งที่สำคัญต่อการทำการตลาดมากเพียงใด แต่หากไม่มีการมุ่งเน้นความสำคัญของข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจง ดังเช่น ความตั้งใจที่จะใช้เทคนิคการตลาด Data Driven ระบบการจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจนั้น ๆ ก็ไม่อาจพัฒนาได้ และแน่นอนว่า เมื่อระบบจัดระเบียบข้อมูลขององค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

4. เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจลงทุน

ข้อสุดท้าย คือประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุด นั่นคือเรื่องของประสิทธิภาพในการลงทุน เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งจะทำให้เกมการตลาดของคุณดำเนินได้อย่างถูกจุด ตรงเป้าหมาย ทำให้สามารถบริหารงบประมาณได้โดยไม่เสียเปล่า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย ลองคิดดูว่า หากคุณตั้งเป้าใช้งบประมาณไปกับแคมเปญการตลาดใหญ่หนึ่งแคมเปญ โดยที่ไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายแน่ชัด เงินลงทุนที่ต้องใช้จะต้องมีจำนวนมหาศาลเพียงใด จึงจะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวจริง 

ทั้งนี้ เพื่อการค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำให้คุณใช้เทคนิค STP Marketing สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ STP คืออะไร? วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำด้วย STP Marketing

 

ดังที่กล่าวไปข้างต้น ว่าในโลกการตลาด “ข้อมูล” คืออาวุธที่สำคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่ง การสร้างระบบเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจยุคใหม่ควรเริ่มทำ อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลควรคำนึงถึง “นโยบายคุ้มครอบความเป็นส่วนตัว” ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อป้องกันข้อพิพาททางกฎหมาย และรักษาความไว้วางใจของลูกค้า คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความ PDPA คืออะไร? มีผลต่อธุรกิจและการวางกลยุทธ์การตลาดอย่างไร

 

การวางกลยุทธ์การตลาดที่มีคุณภาพมักใช้เวลานาน และจำเป็นต้องอาศัยการลองผิดลองถูก ดังนั้น คุณจึงควรมีกระบวนการวัดผลที่แน่นอน ตลอดจนบันทึกกรณีศึกษาที่มีโอกาสได้พบเจอระหว่างทาง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสุดยอดกลยุทธ์ให้ดีขึ้นต่อไป


หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

Reading Time: 2 minutes

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

 

Facebook Comment
บทความที่เกี่ยวข้อง

Ads Extension ฟีเจอร์เด็ด ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับโฆษณา

Reading Time: 3 minutes ปัจจุบัน Google Ads เป็นอีกหนึ่งช่องทางโฆษณาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่ม Traffic เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์ได้จริง อย่างไรก็ดี หากคุณต้องการใช้งาน โฆษณา Google Ads ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้รู้จักกับ Ads Extension ฟีเจอร์เสริมพิเศษ สำหรับการทำโฆษณาประเภท Search Ad รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ศึกษาได้จากบทความนี้! Ads Extension คืออะไร Ads Extension หรือที่เรียกกันว่า “ส่วนขยายโฆษณา” คือ ฟีเจอร์พิเศษที่อนุญาตให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ลิงก์อื่น ๆ เบอร์โทรศัพท์ หรือสถานที่ตั้ง เพื่อให้โฆษณาบนหน้า Search Ad ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น เพิ่มคะแนนคุณภาพโฆษณา รวมถึงเพิ่มอัตราการคลิกเข้าชมหน้า Landing Page ซึ่งจะนำไปสู่การจ่ายค่าโฆษณาที่ถูกลงนั่นเอง   ประเภทของ Ads Extension   1. Sitelinks Extension  Sitelinks […]

SEM คืออะไร มีกี่ประเภท สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

Reading Time: 5 minutes หลายครั้งที่คุณค้นหาข้อมูลบน Google คุณจะพบว่าบางเว็บไซต์ที่ปรากฏเป็นอันดับแรก ๆ บนหน้า Google Search จะมีคำว่า Ad ตัวเล็ก ๆ กำกับอยู่หน้าชื่อเว็บไซต์เสมอ นั่นแสดงให้เห็นว่า พวกเขากำลังทำการตลาดแบบ SEM หรือ Search Engine Marketing เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย Search เจอเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นอันดับแรก ๆ แท้จริงแล้วการทำ SEM คืออะไร? หากต้องการจะทดลองทำต้องเริ่มต้นจากอะไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทความนี้! SEM คืออะไร? Search Engine Marketing หรือ SEM คือ การทำการตลาดบน Search Engine เช่น Baidu, Bing, Yahoo รวมถึง Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่าง Google ซึ่งการตลาดในลักษณะนี้จะต้องอาศัยการกำหนด Keyword ขึ้น ก่อนดำเนินการปรับแต่งเว็บไซต์ หรือจ่ายค่าโฆษณา เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรก ๆ […]

Google Trends คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับการทำ SEO

Reading Time: 2 minutes อย่างที่เราทราบกันดีว่าการทำ SEO คือ การปรับแต่งโครงสร้างเนื้อหาภายในของตัวเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง Google ได้กำหนดไว้ เช่น ปรับแต่งตัวเว็บให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน, ใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องลงไปในเนื้อหา หรือจัดเรียงหัวข้อและคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นต้น ซึ่งการปรับแต่งเหล่านี้จะทำให้ Google เลือกแสดงเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับต้น ๆ บนหน้าค้นหา เพราะอัลกอริทึ่มจะมองว่าเว็บไซต์ของเราว่ามีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนั่นเอง โดยการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้น อาจต้องพึ่งพาเครื่องมือหรือตัวช่วยดี ๆ เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราสะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้ Cotactic จึงอยากจะพาผู้ประกอบการทุกท่านไปรู้จักกับ Google Trend เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้การทำ SEO เป็นไปได้อย่างราบรื่น และต่อยอดการทำงานด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โดยมันจะมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากน้อยขนาดไหน เราไปดูกันเลยครับ Google Trends คืออะไร Google Trends คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มหรือพฤติกรรมการค้นหา Keyword ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน โดยนำปริมาณการค้นหา Keyword […]

Reading Time: 2 minutes

COTACTIC