click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

เมื่อเรามีสินค้าที่ต้องการขายแต่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง แน่นอนว่าการทำ Marketing Plan จะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แบบแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ โดยวันนี้ Cotactic เราเป็น Digital Marketing Agency จะพามาทำความเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำ Marketing Plan ถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลย

 

Marketing Plan คืออะไร

Marketing Plan คือ แผนการตลาด ซึ่งสิ่งนี้เป็นเหมือนดั่งคำที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” นั่นคือการวางแผนแบบรอบด้านทั้งการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินการ ครอบคลุมถึงการทำแคมเปญโปรโมชัน และการโฆษณา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจออก โดยมี KPI เป็นเครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

 

ทำไมธุรกิจถึงควรทำ Marketing Plan

 

ทำไมธุรกิจถึงควรทำ Marketing plan มีข้อดีอะไรบ้าง

 

แผนการตลาดช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ ซึ่ง Marketing Plan คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 

Marketing Plan มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

เรามาทำความรู้จักกับองค์ประกอบเบื้องต้นต่าง ๆ ของ Marketing Plan ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จกันบ้างดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง

 

ข้อมูลภาพรวมของกิจการ

การทำ Marketing Plan จะต้องเริ่มต้นจาก ข้อมูลภาพรวมของกิจการ เพราะช่วยให้สามารถเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยการสรุปอย่างกระชับ ซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน รวมถึงการเตรียมแผนการตลาดที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้ในแต่ละกลุ่ม

 

การวิเคราะห์ลูกค้า

การกำหนด Persona จะช่วยทำให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสนใจ อายุ เพศ เพื่อนำมาพัฒนาแคมเปญการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 

การวิเคราะห์คู่แข่ง และกิจการของตนเอง

เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในสถานะของธุรกิจตนเองและธุรกิจคู่แข่ง เราจึงต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) โดย SWOT คือ เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของบริษัทตัวเอง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจตัวเองมากยิ่งขึ้น และนำไปพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจตนเองเพื่อสร้างโอกาสที่จะเติบโตเหนือคู่แข่งในอนาคตได้

 

วางแผนการตลาดด้วยกลยุทธ์

เมื่อผ่านการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจของเราแล้ว ต่อไปคือการเลือกวิธีการวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้โดยจะประกอบไปด้วย 7P

 • Product (ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า)
 • Price (ราคา)
 • Place (สถานที่)
 • Promotion (การส่งเสริมการขาย)
 • People (คน)
 • Process (กระบวนการ)
 • Physical Evidence (สิ่งแวดล้อมกายภาพ)

 

การกำหนดงบประมาณ

การทำธุรกิจจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนงบประมาณไว้สำหรับทำการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ Marketing Plan และควรจะพิจารณางบประมาณจากค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่ต้องชำระ อาทิ การจ้างงานดิจิทัลเอเจนซี จ้างทีมการตลาดออนไลน์ การทำโฆษณา การยิงแอด และการจัดทำโปรโมชัน เป็นต้น

 

ช่องทางการตลาด

เป็นการโปรโมตสินค้าผ่านการโฆษณาและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย และเพิ่มการรับรู้แบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือบน Social Media โดยเราจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าช่องทางไหนที่คาดว่ากลุ่มลูกค้าของเราจะเห็นสินค้าของเราเยอะสุด และต้องเริ่มต้นทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์แก่ลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อไปได้นั่นเอง

 

5 ขั้นตอนในการทำ Marketing Plan

5 ขั้นตอนที่จะมาช่วยให้ Marketing Plan ให้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วย

 

1. กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ

ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างและแนวทางของธุรกิจให้เหมาะสมกับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะต่อยอดและทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

2. การกำหนด KPI 

แน่นอนว่าการดำเนินการต่าง ๆ ต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์เพื่อที่จะได้หาวิธีที่ดีที่สุดได้กับธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น หากมีการใช้งบประมาณไปกับการโฆษณาผ่าน Social Media หรือการยิง Ads เพื่อสร้าง Traffic ให้กับ Website ของคุณก็ควรจะมี Goal ที่ตั้งไว้ว่างบประมาณนี้ควรจะได้ยอด Web Visitors เท่าไหร่นั่นเอง

 

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

หากมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การทำการตลาดของเราแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นเราอาจจะนำ Persona มาใช้เพื่อที่จะได้เห็นหน้าตาคร่าว ๆ และเข้าใจในพฤติกรรมเบื้องต้นของกลุ่มลูกค้าเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำการตลาดได้ถูกช่องทางและส่งต่อข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

 

4. วิเคราะห์คู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน

การที่ศึกษาวิธีการต่าง ๆ จากคู่แข่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการทดสอบสิ่งต่าง ๆ เช่น การสังเกตแคมเปญของคู่แข่งว่าสำเร็จหรือไม่ เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาต่อยอดหรือหลีกเลี่ยงที่จะทำตาม และให้ธุรกิจของเรานำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอนั่นเอง

 

5. วางงบประมาณทางการตลาด

กำหนดงบประมาณการตลาดที่ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ธุรกิจของเรา เพื่อที่จะได้นำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้พัฒนาในจุดอ่อนของธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

เทคนิคการทำ Marketing Plan ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

โดยเทคนิคการทำ Marketing Plan จะเป็นการนำองค์ประกอบและขั้นตอนต่าง ๆ  ของ Marketing Plan มาใช้ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. เตรียมความพร้อมโดยการการวิเคราะห์สถานการณ์ให้มากที่สุด
 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 3. การตั้งเป้าหมายโดยมี KPI เป็นเกณฑ์ในการวัดผลลัพธ์
 4. วิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
 5. กำหนดงบประมาณอย่างรัดกุมเพื่อที่จะได้นำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

จากเทคนิคทั้งหมดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมีแบบแผนและยั่งยืนที่สุดนั่นเอง

 

สรุป

Marketing Plan (แผนการตลาด) เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและบรรลุเป้าหมายได้ ผ่านการวางแผนที่ชัดเจน การวัดผล และการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในองค์กร

 

ต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้าน Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

 

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

Image6

Revenue คืออะไร เข้าใจการเงินพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ | Cotactic

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้