click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

การใช้วิดีโอมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำโฆษณาให้กับแบรนด์หรือธุรกิจ จะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างดี โดยในบทความนี้จะพูดถึง ThruPlay คืออะไร ? และ มีการทำงานอย่างไร?

 

ทำความรู้จัก ThruPlay คือ ?

ThruPlay

ThruPlay คือ ตัวช่วยที่ทำให้แบรนด์หรือธุรกิจลงโฆษณาได้อย่างเหมาะสม หรือ การโฆษณาแบบ วิดีโอ โดยชำระเงินค่าโฆษณาเฉพาะคนที่ชมวิดีโอโฆษณาจนจบ หรือ คนที่ชมวิดีโอโฆษณา อย่างน้อย 15 วินาที  ดังนั้น การโฆษณาแบบ ThruPlay จึงเป็นวิธีการโฆษณาเน้นประสิทธิภาพและเน้นการเข้าถึงของลูกค้าเป็นหลัก และยังเหมาะกับแคมเปญที่เกี่ยวกับการประมูลราคา หรือการเข้าถึงและความถี่

 

ThruPlay ดีกว่าการโฆษณาวิดีโอแบบเก่าอย่างไร ?

 การโฆษณาแบบ ThruPlay จะเป็นการโฆษณาแบบคิดเงินเฉพาะคนที่ชมวิดีโอโฆษณาอย่างน้อย 15 วินาทีหรือคนที่ชมวิดีโอโฆษณาจนจบ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาให้กับทางแบรนด์ ซึ่งจะแตกต่างจากการโฆษณาแบบเดิม คือ มีข้อกำหนดต้องชมโฆษณาอย่างน้อย 2-10 วินาทีและมีการคิดเงินค่าโฆษณาจากจำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป (Impressions) ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาแบบสิ้นเปลืองงบประมาณ  นอกจากนี้อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการสื่อสารเนื้อหาไปยังคนที่ชมวิดีโอของแบรนด์ลดลง

 

รูปแบบการทำงานของ ThruPlay

ThruPlay

การทำงานของ ThruPlay หรือการโฆษณาแบบวิดีโอของ Facebook จะมีรูปแบบการเก็บเงินหรือการนับยอดเข้าชมวิดีโอ มีวิธีการดังต่อไปนี้

 

1. การเก็บเงิน

วิดีโอยาวไม่เกิน 15 วินาที : Facebook จะเก็บเงินกับเราหลังจากที่วิดีโอเล่นจบเท่านั้น

วิดีโอยาวเกิน 15 วินาที :  Facebook  จะเก็บเงินกับเราหลังจากที่วิดีโอเล่นในช่วง 15 วินาทีขึ้นไปเท่านั้น

หมายเหตุ : ระบบโฆษณาของ  Facebook จะมองว่าคนที่ชมวิดีโอถึง 97% จะเป็นการชมวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์  ในเชิงการทำโฆษณาแบรนด์ควรทำวิดีโอสำหรับโปรโมทสินค้าหรือบริการให้เป็นที่จดจำหรือสร้างความประทับใจให้กับคนชมวิดีโอให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดคือ  97% ของความยาววิดีโอ

 

2. การนับยอดชม

การนับยอดชมวิดีโอแบบ ThruPlay คือ จะนับยอดชมวิดีโอเป็น 1 View เมื่อวิดีโอเล่นไปแล้วอย่างน้อย 3 วินาที

 

รูปแบบการนำ ThruPlay มาใช้

ThruPlay สามารถนำมาใช้ในเชิงโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละแบรนด์ปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม

ThruPlay

รูปแบบการแสดงโฆษณา

 • Single Video
 • Slideshow
 • Instant Experience

รูปแบบการแสดงแบบ Placements

 • Facebook: Facebook VDO Feeds / Feeds / Instant Articles /  Stories / Marketplace / In-Stream Video
 • Instagram:  Stories / Feeds
 • Audience Network: Rewarded Video / In-Stream Video / Native Video /  Interstitial Video / Banner Video 

 

เทคนิคการออกแบบ Facebook Video Ads ให้ประสบความสำเร็จ

 • เสนอหรือสื่อถึงจุดขายสินค้าหรือบริการของแบรนด์ให้ชัดเจนและรวดเร็ว  โฆษณาควรดึงดูดความสนใจหรือสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมวิดีโอทันที
 • เข้าใจเนื้อหาที่แบรนด์จะสื่อแม้ว่าจะปิดเสียงวิดีโอ แบรนด์ควรออกแบบโฆษณาที่สื่อและเข้าใจได้ทันทีแม้ว่าจะปิดเสียงของวิดีโอ
 • ใส่ Subtitle บรรยายเสียงแทนการพูดในวิดีโอ แบรนด์ควรเพิ่มในส่วนของ Subtitle เพื่อบรรยายเนื้อหาของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • แบรนด์ควรออกมาภายใน 3 วินาทีแรกของวิดีโอ แบรนด์ควรใส่โลโก้แบรนด์ไว้ในช่วง 3 วินาทีแรกเพื่อสร้างความจดจำให้กับแบรนด์
 • เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ชมวิดีโอ วิดีโอของแบรนด์ควรมีระยะเวลาที่เหมาะสมของวิดีโอ คือ 5 – 15 วินาที  เพราะผู้ชมวิดีโอในโลกออนไลน์จะมีความสนใจในวิดีโอเพียงช่วง 8 วินาที
 • หาไอเดียใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ แบรนด์อาจลองหาไอเดียในการคิดสร้างสรรค์วิดีโอสำหรับการโฆษณาในแนวแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งจะเป็นผลดีในด้านภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับแบรนด์ได้

 

อยากใช้ ThruPlay เป็นช่องทางโฆษณา ทำอย่างไรบ้าง

การทำโฆษณาทางโลกออนไลน์จะทำให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ไปยังผู้ชมวิดีโอหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น และ Facebook มักจะนำเสนอโฆษณาให้กับผู้ชมวิดีโอที่มีแนวโน้มที่จะชมวิดีโอโฆษณาอย่างน้อย 15 วินาทีหรือวิดีโอโฆษณาจนจบ  มีขั้นตอน ดังนี้

 

 1. ไปที่ ‘ตัวจัดการโฆษณา’
 2. คลิกที่ “สร้าง”
 3. เลือก “การรับชมวิดีโอ” ให้เป็นวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 4. ที่ระดับ “ชุดโฆษณา” เลือก “ThruPlay” ที่อยู่ถัดจาก “การปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำส่งโฆษณา”
 5. ดำเนินการสร้างแคมเปญให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย

 

เลือก ThruPlay เป็นตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

เมื่อแบรนด์เลือก ThruPlay เป็นตัวเลือกในการเรียกเก็บเงิน แบรนด์จะชำระเงินสำหรับค่าโฆษณา เฉพาะคนที่ชมวิดีโอโฆษณาอย่างน้อย 15 วินาทีแบบไม่ซ้ำกันหรือคนที่ชมวิดีโอโฆษณาจนจบเท่านั้น(97% ของความยาววิดีโอ) และระบบนี้ยังไม่รองรับสำหรับ Instagram ในการทำแคมเปญการเข้าถึงและความถี่

 1. ไปที่ ตัวจัดการโฆษณา
 2. คลิกที่ “สร้าง”
 3. เลือก “การรับรู้” หรือ “การมีส่วนร่วม”  ให้เป็นวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 4. ที่ระดับ “ชุดโฆษณา” ให้คลิก “แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม”
 5. วางเมาส์เหนือ “เวลาในการเก็บค่าบริการ” หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “แก้ไข”
 6. คลิกดร็อปดาวน์แล้วเลือก “ThruPlay”
 7. ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างแคมเปญของคุณให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ : ชื่อของแคมเปญควรเป็นชื่อที่สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าโฆษณาชุดนี้คืออะไร หรือต้องวัดผลแคมเปญอย่างไรเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์หรืออ่านผลของโฆษณา

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา ThruPlay คือ การโฆษณาแบบวิดีโอที่เน้นประสิทธิภาพของผู้ชมวิดีโอ ดังนั้นแบรนด์ควรทำวิดีโอเพื่อดึงดูดผู้ชมหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 5 – 15 วินาที  และควรปรับไอเดียในการนำเสนอโฆษณาวิดีโออย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์

 

(แหล่งอ้างอิงข้อมูล)

WORK360 : https://work360.in.th/thruplay/

Meta Business Help Center : https://th-th.facebook.com/business/help/2051461368219124

adMATTERS : https://blog.admatter.co/facebook-video-ads-best-practices/

RAiNMAKER : https://www.rainmaker.in.th/facebook-thruplay/

Fastclick :  https://fastclick.co.th/introduce-facebook-thruplay/

AD ADDICT : https://www.adaddictth.com/exclusive/Platform-VDO-Views-Counted

MOTIVE INFLUENCE

คนทำคอนเทนต์ต้องรู้! การนับวิวของแต่ละแพลตฟอร์ม 1 View ต้องดูกี่วิ?

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ พร้อมแชร์เทคนิค (ไม่) ลับ ตามแบบฉบับ Cotactic

แชร์เทคนิค! เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ

AIDA Model คืออะไร แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการทำ AIDA ฉบับเข้าใจง่าย

AIDA Model คืออะไร กลยุทธ์นี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้