click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

ในแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกว่า “คอนเทนต์ (Content)” ผ่านสายตาของคุณมากมาย โดยเฉพาะในแวดวงที่เกี่ยวกับการซื้อ – ขาย เพราะคอนเทนต์เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่ทรงอิทธิพลต่อความรู้สึกของคน ด้วยเหตุนี้ Content Marketing จึงเป็นเทคนิคที่หลาย ๆ ธุรกิจเลือกใช้ เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ของตนเองเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย แล้ว Content Marketing คืออะไร? มีประโยชน์กับการทำธุรกิจมากแค่ไหน มาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทความนี้

 

Content Marketing คืออะไร?

 

Content Marketing คือ เทคนิคการตลาดที่ใช้การสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มีคุณค่า เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ (Blog) วิดีโอ (Video) พอดแคสต์ (Podcast) ฯลฯ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายในที่สุด

 

Content Marketing มีกี่ประเภท?

 

เพื่อการสร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ และวาง Content Marketing Plan ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย คุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าการตลาดเทคนิคนี้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ซึ่งเมื่อจำแนกตามวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 

1. Sales & Promotion Content

 

Sales & Promotion Content

 

คอนเทนต์ส่งเสริมการขายมักสร้างขึ้นเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการอย่างตรงไปตรงมา ระบุราคาชัดเจน ในบางครั้งอาจจงใจนำเสนอราคาโปรโมชัน เพื่อชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นคอนเทนต์ เหมาะกับการปั้นยอดขายในระยะเวลาอันสั้น และใช้ “ราคา” ที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งเป็นจุดขาย

 

2. Branding Content

 

สร้างคอนเทนต์ Branding content

 

คอนเทนต์ที่เน้นนำเสนอตัวตนแบรนด์ โดยทั่วไปมักสร้างจากการวิเคราะห์จุดเด่นและวัตถุประสงค์หลักของแบรนด์ อย่างไรก็ดี จุดประสงค์หลักของ Content Marketing คือ การสร้างแบรนด์อยู่แล้ว คอนเทนต์ในลักษณะนี้จึงสำคัญไม่แพ้คอนเทนต์ส่งเสริมการขาย และจำเป็นต้องวางแผนทำไปพร้อม ๆ กัน

 

3. Educational Content

 

Educational content

 

คอนเทนต์ที่เน้นให้ความรู้เป็นสำคัญ โดยจะต้องนำเสนอเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในแบรนด์ และนับถือแบรนด์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นแบรนด์นำเข้าผลไม้จากอเมริกา คุณอาจนำเสนอ Educational Content ที่เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ชนิดนั้น หรือ การเติบโตของตลาดผลไม้นำเข้าในประเทศไทย เป็นต้น 

 

4. Real-time Content

 

Real time content

 

คอนเทนต์ที่เล่นกับประเด็นฮิตติดกระแส ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำคอนเทนต์ใน Social Media ที่สามารถสื่อสารกับคนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ การสร้าง Real-time Content ถือเป็นดาบสองคม เพราะหากประสบความสำเร็จ จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในทางกลับกัน หากทำให้คนส่วนมากรู้สึกไม่เห็นด้วยหรือขุ่นเคืองใจ จะเกิดกระแสต่อต้านแบรนด์ของคุณทันที คุณจึงควรจับทิศทางของกระแสให้ดี และควรมีส่วนร่วมเฉพาะกระแสที่ไม่ขัดแย้งกับตัวตันแบรนด์เท่านั้น

 

5. Q&A Content

 

Q&A content

ที่มา: airportthai

ประเภทสุดท้าย คือ คอนเทนต์ที่รวบรวมข้อสงสัยของผู้บริโภค หรืออาจตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเด็นใดบ้าง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพ รอบคอบ และใส่ใจผู้บริโภคของแบรนด์ 

 

เพราะเหตุใด Content Marketing จึงสำคัญ?

 

ปัจจุบัน Content Marketing คือ เทคนิคการตลาดที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้ เพราะคอนเทนต์เป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้รู้สึกต้องการผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถตอบคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดสินใจได้ โดยสามารถอธิบายกระบวนดังกล่าวได้ ดังนี้

 

 •  ปัญหาของลูกค้า

ผู้บริโภคหลาย ๆ คนอาจกำลังประสบปัญหา หรือกำลังต้องการบางสิ่งบางอย่าง แต่ยังไม่รู้วิธีตอบสนองความต้องการนั้น

 

 •  ลูกค้าเริ่มหาวิธีแก้ปัญหา

เมื่อเริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังประสบปัญหา ผู้บริโภคจะเริ่มค้นคว้าหาวิธีแก้ไข เช่น คนที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ อาจเริ่มจากการ Search ข้อมูลเกี่ยวกับรถประเภทต่าง ๆ ก็ตัดสินใจซื้อ เป็นต้น และแน่นอนว่าผู้บริโภคเหล่านั้นจะมองเห็นคอนเทนต์ที่คุณทำ และเริ่มเก็บเป็นข้อมูล

 

 •  ลูกค้าเริ่มเปรียบเทียบสินค้า

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้จำนวนหนึ่งแล้ว ผู้บริโภคจะเริ่มเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากผู้ขายที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากราคา ความคุ้มค่า คุณสมบัติ จุดเด่น หรือแม้แต่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์

 

 •  ตัดสินใจซื้อ

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจนแน่ใจ ขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลยอดขายที่คุณมีจะเป็นตัวชี้วัดว่า การสร้างคอนเทนต์ที่มาผ่านได้ผลสัมฤทธิ์ดีแค่ไหน สามารถจูงใจผู้บริโภคได้หรือไม่ และวางแผนปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ดี จาก 4 กระบวนการที่ผ่านมานี้ คงทำให้คุณมองเห็นแล้วว่า Content Marketing คือ เทคนิคที่สำคัญมากเพียงใด

 

Why content marketing is important

 

วาง Content Strategy อย่างไรให้ได้ผล?

 

หากเปรียบว่า Content Marketing คือ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่รวบรวมโปรแกรมสำคัญไว้มากมาย Content Strategy ก็คือคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ที่ผู้ริเริ่มใช้งานเช่นคุณควรมี

Content Strategy คือ กลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดการซื้อขายได้จริง สามารถสรุปง่าย ๆ เป็น 5 ข้อ ดังนี้

 

1. สำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 

ก่อนจะสร้างสรรค์งานเขียน นักเขียนย่อมต้องรู้ว่า “จะเขียนขึ้นเพื่อให้ใครอ่าน” เช่นเดียวกับนักการตลาด ที่จำเป็นต้องทราบกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มทำงานเสมอ เพราะหากทุ่มงบการตลาดทั้งหมด เพื่อทำแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่เกินไป อาจทำให้บริษัทต้องสูญเงินมากมาย โดยไม่ได้ผลลัพธ์กลับมาเท่าที่ควร ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจว่าใครบ้างที่น่าจะเป็นลูกค้า และเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง คือการทำ STP Marketing  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่: (แนบลิงก์ STP คืออะไร? วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำด้วย STP Marketing) 

 

2. วาง Guideline โดยใช้ 5W1H

 

5W1H หรือ What, When, Where, Why, Who และ How คือ โครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้คุณเห็นภาพคร่าว ๆ ว่าจะสร้างคอนเทนต์ได้อย่างไร ในขั้นเริ่มต้น เราแนะนำให้คุณสร้างตาราง 6 ช่อง และตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ชัด

 

5w1h method

ที่มา: Safety Culture

 

 • Who: กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการส่งสารไปถึงเป็นใคร 
 • Where: กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นยินดีจะรับสารของคุณผ่านช่องทางไหน
 • How: เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางเหล่านั้น ควรนำเสนอสารในรูปแบบใด
 • Why: จุดประสงค์ของสารที่จะส่งคืออะไร
 • What: เนื้อหาของสารที่จะส่งควรเป็นอย่างไร
 • When: ควรส่งสารในช่วงเวลาไหน

 

เพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้น เราขอยกตัวอย่าง การวาง Guideline โดยใช้ 5W1H ของธุรกิจนำเข้าผลไม้จากอเมริกา ดังนี้

 

 • Who: กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการส่งสารไปถึงเป็นใคร 

คำตอบ: แม่บ้านอายุ 30 – 50 ปี และวัยทำงานอายุ 20 – 35 ปี (เน้นผู้หญิง)

 

 • Where: กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นยินดีจะรับสารของคุณผ่านช่องทางไหน

คำตอบ: Facebook Fanpage, Instagram และ Website

 

 • How: เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางเหล่านั้น ควรนำเสนอสารในรูปแบบใด

คำตอบ: Facebook Post, Facebook VDO, Instagram Post, Instagram Reels, Blog

 

 • Why: จุดประสงค์ของสารที่จะส่งคืออะไร

คำตอบ: แนะนำให้รู้จักกับแบรนด์ และเสนอโปรโมชันพิเศษประจำเดือน

 

 • What: เนื้อหาของสารที่จะส่งควรเป็นอย่างไร

คำตอบ: Branding Content, Sales & Promotion Content และ Educational Content

 

 • When: ควรส่งสารในช่วงเวลาไหน

คำตอบ: โพสต์ใน Facebook และ Instagram พร้อมกันทุกวัน วันละ 1 โพสต์ตอน 18.00 น. และโพสต์ลงเว็บไซต์เดือนละ 2 บทความทุกวันที่ 2 ของเดือน

 

3. สร้าง Content Marketing Plan

 

หลังจากวางแผนคร่าว ๆ ด้วยโครงสร้าง 5W1H เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิด Content Marketing Plan ซึ่งคุณอาจสร้างเป็นตารางคอนเทนต์ประจำเดือนสำหรับลงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในลักษณะของ Excel Sheet หรือสร้างเป็น Calendar เพื่อกำหนดวันส่งงาน แก้ไขงาน และ Launch อย่างชัดเจน

 

Content marketing plan

ที่มา: Sprout Social

 

 • วัดประสิทธิภาพของ Content

เมื่อสร้างคอนเทนต์ลงไปในช่องทางต่าง ๆ สักระยะ อย่าลืมเก็บข้อมูลการเข้าถึงในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปวิเคราะห์พัฒนากลยุทธ์การตลาดในเดือนถัดไป เช่น หากคุณทำ Content Marketing ลงบนเว็บไซต์ อย่าลืมดูข้อมูลเรื่อง Traffic, Position และคะแนน DA, PA หรือถ้าคุณเน้นไปที่ Social Media นอกจากจะดูการเพิ่มขึ้นและลดลงของ Followers แล้ว อย่าลืมดูจำนวน Reach, Engagement และงบประมาณที่ใช้ในการยิงโฆษณาด้วย 

 

 • เดินหน้าพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ตลอดเวลา

Content Strategy คือ กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา คุณอาจกำหนดช่วงเวลาสำหรับทดลองแผนการตลาดในช่วงแรก และลองวัดผลว่า คอนเทนต์ที่ทำภายใต้กลยุทธ์แบบเดิมสามารถเข้าถึงคน (Reach) และสร้าง Conversion ได้มากน้อยแค่ไหน และควรปรับปรุงอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ของ Content Marketing มีอะไรบ้าง

 

1. ทำให้ผู้บริโภคตระหนักในตัวตนของแบรนด์

 

การตลาดแบบ Content Marketing จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

 

Benefit of content marketing

ที่มา: 3d Car Shows

 

กรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ แคมเปญ #zoomzoommazda ที่นำเสนอข้อมูลการทดสอบรถมาสด้าแบบสนุกสนาน เช่น จำนวนรัฐที่มาสดด้าขับผ่านได้ใน 24 ชั่วโมง หรือไฮไลท์จากพนักงาน โดยแคมเปญนี้เกิดจากการจัดทำนิตยสาร Zoom Zoom เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของมาสด้า และแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ใช้รถรู้สึกมีส่วนร่วมด้วย

 

2. เพิ่มอันดับ SEO และ Traffic ของเว็บไซต์

 

สำหรับธุรกิจที่ทำเว็บไซต์ และสนใจการทำ SEO การตลาดแบบ Content Marketing จะสามารถช่วยได้มาก เพราะการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ รองรับทุกคำค้นหา จะช่วยเพิ่มคะแนน SEO และเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ (Traffic) ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสนับสนุนการทำ SEO เป็นตัวช่วยอีกทาง หรือถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีทางเราก็มีบริการรับทำ SEO เพื่อช่วยดันอันดับเว็บไซต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. เพิ่ม Engagement ให้กับ Social Media ขององค์กร

 

ยอด Engagement ที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของคุณ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ซึ่งการจะสร้างมูลค่าเช่นนี้ได้ บน Social Media ขององค์กรจำเป็นต้องโพสต์เนื้อหาคุณภาพ มีประโยชน์และน่าติดตาม หรือก็คือจำเป็นต้องใช้เทคนิคการตลาดแบบ Content Marketing

 

4. กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำ Content Marketing คือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งแน่นอนว่า พวกเขาจะตัดสินใจหลังจากศึกษาข้อมูลมากพอ และลองเปรียบเทียบข้อดีของแบรนด์คุณกับแบรนด์อื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คุณจึงควรวางแผนการทำคอนเทนต์ให้เฉียบคม รัดกุม และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นเอง

 

Create core content

 

โดยสรุปแล้ว “หัวใจของการสร้างคอนเทนต์เพื่อการขาย” ก็คือการเสิร์ฟสิ่งที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของพวกเขา เพราะประโยชน์ที่แบรนด์จะได้รับก็คือความเชื่อมั่น อันจะนำไปสู่ “ยอดขาย” ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ พร้อมแชร์เทคนิค (ไม่) ลับ ตามแบบฉบับ Cotactic

แชร์เทคนิค! เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ

AIDA Model คืออะไร แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการทำ AIDA ฉบับเข้าใจง่าย

AIDA Model คืออะไร กลยุทธ์นี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้