November 10, 2022

Content Marketing คืออะไร? วางกลยุทธ์แบบไหนจึงจะดีต่อธุรกิจคุณ

Reading Time: 4 minutes

ในแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกว่า “คอนเทนต์ (Content)” ผ่านสายตาของคุณมากมาย โดยเฉพาะในแวดวงที่เกี่ยวกับการซื้อ – ขาย เพราะคอนเทนต์เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่ทรงอิทธิพลต่อความรู้สึกของคน ด้วยเหตุนี้ Content Marketing จึงเป็นเทคนิคที่หลาย ๆ ธุรกิจเลือกใช้ เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ของตนเองเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย แล้ว Content Marketing คืออะไร? มีประโยชน์กับการทำธุรกิจมากแค่ไหน มาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทความนี้

 

Content Marketing คืออะไร?

 

Content Marketing คือ เทคนิคการตลาดที่ใช้การสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มีคุณค่า เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ (Blog) วิดีโอ (Video) พอดแคสต์ (Podcast) ฯลฯ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายในที่สุด

 

Content Marketing มีกี่ประเภท?

 

เพื่อการสร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ และวาง Content Marketing Plan ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย คุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าการตลาดเทคนิคนี้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ซึ่งเมื่อจำแนกตามวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 

1. Sales & Promotion Content

 

Sales & Promotion Content

 

คอนเทนต์ส่งเสริมการขายมักสร้างขึ้นเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการอย่างตรงไปตรงมา ระบุราคาชัดเจน ในบางครั้งอาจจงใจนำเสนอราคาโปรโมชัน เพื่อชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นคอนเทนต์ เหมาะกับการปั้นยอดขายในระยะเวลาอันสั้น และใช้ “ราคา” ที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งเป็นจุดขาย

 

2. Branding Content

 

สร้างคอนเทนต์ Branding content

 

คอนเทนต์ที่เน้นนำเสนอตัวตนแบรนด์ โดยทั่วไปมักสร้างจากการวิเคราะห์จุดเด่นและวัตถุประสงค์หลักของแบรนด์ อย่างไรก็ดี จุดประสงค์หลักของ Content Marketing คือ การสร้างแบรนด์อยู่แล้ว คอนเทนต์ในลักษณะนี้จึงสำคัญไม่แพ้คอนเทนต์ส่งเสริมการขาย และจำเป็นต้องวางแผนทำไปพร้อม ๆ กัน

 

3. Educational Content

 

Educational content

 

คอนเทนต์ที่เน้นให้ความรู้เป็นสำคัญ โดยจะต้องนำเสนอเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในแบรนด์ และนับถือแบรนด์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นแบรนด์นำเข้าผลไม้จากอเมริกา คุณอาจนำเสนอ Educational Content ที่เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ชนิดนั้น หรือ การเติบโตของตลาดผลไม้นำเข้าในประเทศไทย เป็นต้น 

 

4. Real-time Content

 

Real time content

 

คอนเทนต์ที่เล่นกับประเด็นฮิตติดกระแส ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำคอนเทนต์ใน Social Media ที่สามารถสื่อสารกับคนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ การสร้าง Real-time Content ถือเป็นดาบสองคม เพราะหากประสบความสำเร็จ จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในทางกลับกัน หากทำให้คนส่วนมากรู้สึกไม่เห็นด้วยหรือขุ่นเคืองใจ จะเกิดกระแสต่อต้านแบรนด์ของคุณทันที คุณจึงควรจับทิศทางของกระแสให้ดี และควรมีส่วนร่วมเฉพาะกระแสที่ไม่ขัดแย้งกับตัวตันแบรนด์เท่านั้น

 

5. Q&A Content

 

Q&A content

ที่มา: airportthai

ประเภทสุดท้าย คือ คอนเทนต์ที่รวบรวมข้อสงสัยของผู้บริโภค หรืออาจตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเด็นใดบ้าง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพ รอบคอบ และใส่ใจผู้บริโภคของแบรนด์ 

 

เพราะเหตุใด Content Marketing จึงสำคัญ?

 

ปัจจุบัน Content Marketing คือ เทคนิคการตลาดที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้ เพราะคอนเทนต์เป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้รู้สึกต้องการผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถตอบคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดสินใจได้ โดยสามารถอธิบายกระบวนดังกล่าวได้ ดังนี้

 

 •  ปัญหาของลูกค้า

ผู้บริโภคหลาย ๆ คนอาจกำลังประสบปัญหา หรือกำลังต้องการบางสิ่งบางอย่าง แต่ยังไม่รู้วิธีตอบสนองความต้องการนั้น

 

 •  ลูกค้าเริ่มหาวิธีแก้ปัญหา

เมื่อเริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังประสบปัญหา ผู้บริโภคจะเริ่มค้นคว้าหาวิธีแก้ไข เช่น คนที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ อาจเริ่มจากการ Search ข้อมูลเกี่ยวกับรถประเภทต่าง ๆ ก็ตัดสินใจซื้อ เป็นต้น และแน่นอนว่าผู้บริโภคเหล่านั้นจะมองเห็นคอนเทนต์ที่คุณทำ และเริ่มเก็บเป็นข้อมูล

 

 •  ลูกค้าเริ่มเปรียบเทียบสินค้า

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้จำนวนหนึ่งแล้ว ผู้บริโภคจะเริ่มเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากผู้ขายที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากราคา ความคุ้มค่า คุณสมบัติ จุดเด่น หรือแม้แต่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์

 

 •  ตัดสินใจซื้อ

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจนแน่ใจ ขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลยอดขายที่คุณมีจะเป็นตัวชี้วัดว่า การสร้างคอนเทนต์ที่มาผ่านได้ผลสัมฤทธิ์ดีแค่ไหน สามารถจูงใจผู้บริโภคได้หรือไม่ และวางแผนปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ดี จาก 4 กระบวนการที่ผ่านมานี้ คงทำให้คุณมองเห็นแล้วว่า Content Marketing คือ เทคนิคที่สำคัญมากเพียงใด

 

Why content marketing is important

 

วาง Content Strategy อย่างไรให้ได้ผล?

 

หากเปรียบว่า Content Marketing คือ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่รวบรวมโปรแกรมสำคัญไว้มากมาย Content Strategy ก็คือคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ที่ผู้ริเริ่มใช้งานเช่นคุณควรมี

Content Strategy คือ กลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดการซื้อขายได้จริง สามารถสรุปง่าย ๆ เป็น 5 ข้อ ดังนี้

 

1. สำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 

ก่อนจะสร้างสรรค์งานเขียน นักเขียนย่อมต้องรู้ว่า “จะเขียนขึ้นเพื่อให้ใครอ่าน” เช่นเดียวกับนักการตลาด ที่จำเป็นต้องทราบกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มทำงานเสมอ เพราะหากทุ่มงบการตลาดทั้งหมด เพื่อทำแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่เกินไป อาจทำให้บริษัทต้องสูญเงินมากมาย โดยไม่ได้ผลลัพธ์กลับมาเท่าที่ควร ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจว่าใครบ้างที่น่าจะเป็นลูกค้า และเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง คือการทำ STP Marketing  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่: (แนบลิงก์ STP คืออะไร? วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำด้วย STP Marketing) 

 

2. วาง Guideline โดยใช้ 5W1H

 

5W1H หรือ What, When, Where, Why, Who และ How คือ โครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้คุณเห็นภาพคร่าว ๆ ว่าจะสร้างคอนเทนต์ได้อย่างไร ในขั้นเริ่มต้น เราแนะนำให้คุณสร้างตาราง 6 ช่อง และตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ชัด

 

5w1h method

ที่มา: Safety Culture

 

 • Who: กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการส่งสารไปถึงเป็นใคร 
 • Where: กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นยินดีจะรับสารของคุณผ่านช่องทางไหน
 • How: เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางเหล่านั้น ควรนำเสนอสารในรูปแบบใด
 • Why: จุดประสงค์ของสารที่จะส่งคืออะไร
 • What: เนื้อหาของสารที่จะส่งควรเป็นอย่างไร
 • When: ควรส่งสารในช่วงเวลาไหน

 

เพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้น เราขอยกตัวอย่าง การวาง Guideline โดยใช้ 5W1H ของธุรกิจนำเข้าผลไม้จากอเมริกา ดังนี้

 

 • Who: กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการส่งสารไปถึงเป็นใคร 

คำตอบ: แม่บ้านอายุ 30 – 50 ปี และวัยทำงานอายุ 20 – 35 ปี (เน้นผู้หญิง)

 

 • Where: กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นยินดีจะรับสารของคุณผ่านช่องทางไหน

คำตอบ: Facebook Fanpage, Instagram และ Website

 

 • How: เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางเหล่านั้น ควรนำเสนอสารในรูปแบบใด

คำตอบ: Facebook Post, Facebook VDO, Instagram Post, Instagram Reels, Blog

 

 • Why: จุดประสงค์ของสารที่จะส่งคืออะไร

คำตอบ: แนะนำให้รู้จักกับแบรนด์ และเสนอโปรโมชันพิเศษประจำเดือน

 

 • What: เนื้อหาของสารที่จะส่งควรเป็นอย่างไร

คำตอบ: Branding Content, Sales & Promotion Content และ Educational Content

 

 • When: ควรส่งสารในช่วงเวลาไหน

คำตอบ: โพสต์ใน Facebook และ Instagram พร้อมกันทุกวัน วันละ 1 โพสต์ตอน 18.00 น. และโพสต์ลงเว็บไซต์เดือนละ 2 บทความทุกวันที่ 2 ของเดือน

 

3. สร้าง Content Marketing Plan

 

หลังจากวางแผนคร่าว ๆ ด้วยโครงสร้าง 5W1H เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิด Content Marketing Plan ซึ่งคุณอาจสร้างเป็นตารางคอนเทนต์ประจำเดือนสำหรับลงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในลักษณะของ Excel Sheet หรือสร้างเป็น Calendar เพื่อกำหนดวันส่งงาน แก้ไขงาน และ Launch อย่างชัดเจน

 

Content marketing plan

ที่มา: Sprout Social

 

 • วัดประสิทธิภาพของ Content

เมื่อสร้างคอนเทนต์ลงไปในช่องทางต่าง ๆ สักระยะ อย่าลืมเก็บข้อมูลการเข้าถึงในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปวิเคราะห์พัฒนากลยุทธ์การตลาดในเดือนถัดไป เช่น หากคุณทำ Content Marketing ลงบนเว็บไซต์ อย่าลืมดูข้อมูลเรื่อง Traffic, Position และคะแนน DA, PA หรือถ้าคุณเน้นไปที่ Social Media นอกจากจะดูการเพิ่มขึ้นและลดลงของ Followers แล้ว อย่าลืมดูจำนวน Reach, Engagement และงบประมาณที่ใช้ในการยิงโฆษณาด้วย 

 

 • เดินหน้าพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ตลอดเวลา

Content Strategy คือ กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา คุณอาจกำหนดช่วงเวลาสำหรับทดลองแผนการตลาดในช่วงแรก และลองวัดผลว่า คอนเทนต์ที่ทำภายใต้กลยุทธ์แบบเดิมสามารถเข้าถึงคน (Reach) และสร้าง Conversion ได้มากน้อยแค่ไหน และควรปรับปรุงอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ของ Content Marketing มีอะไรบ้าง

 

1. ทำให้ผู้บริโภคตระหนักในตัวตนของแบรนด์

 

การตลาดแบบ Content Marketing จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

 

Benefit of content marketing

ที่มา: 3d Car Shows

 

กรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ แคมเปญ #zoomzoommazda ที่นำเสนอข้อมูลการทดสอบรถมาสด้าแบบสนุกสนาน เช่น จำนวนรัฐที่มาสดด้าขับผ่านได้ใน 24 ชั่วโมง หรือไฮไลท์จากพนักงาน โดยแคมเปญนี้เกิดจากการจัดทำนิตยสาร Zoom Zoom เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของมาสด้า และแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ใช้รถรู้สึกมีส่วนร่วมด้วย

 

2. เพิ่มอันดับ SEO และ Traffic ของเว็บไซต์

 

สำหรับธุรกิจที่ทำเว็บไซต์ และสนใจการทำ SEO การตลาดแบบ Content Marketing จะสามารถช่วยได้มาก เพราะการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ รองรับทุกคำค้นหา จะช่วยเพิ่มคะแนน SEO และเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ (Traffic) ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสนับสนุนการทำ SEO เป็นตัวช่วยอีกทาง หรือถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีทางเราก็มีบริการรับทำ SEO เพื่อช่วยดันอันดับเว็บไซต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. เพิ่ม Engagement ให้กับ Social Media ขององค์กร

 

ยอด Engagement ที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของคุณ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ซึ่งการจะสร้างมูลค่าเช่นนี้ได้ บน Social Media ขององค์กรจำเป็นต้องโพสต์เนื้อหาคุณภาพ มีประโยชน์และน่าติดตาม หรือก็คือจำเป็นต้องใช้เทคนิคการตลาดแบบ Content Marketing

 

4. กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำ Content Marketing คือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งแน่นอนว่า พวกเขาจะตัดสินใจหลังจากศึกษาข้อมูลมากพอ และลองเปรียบเทียบข้อดีของแบรนด์คุณกับแบรนด์อื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คุณจึงควรวางแผนการทำคอนเทนต์ให้เฉียบคม รัดกุม และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นเอง

 

Create core content

 

โดยสรุปแล้ว “หัวใจของการสร้างคอนเทนต์เพื่อการขาย” ก็คือการเสิร์ฟสิ่งที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของพวกเขา เพราะประโยชน์ที่แบรนด์จะได้รับก็คือความเชื่อมั่น อันจะนำไปสู่ “ยอดขาย” ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

Reading Time: 4 minutes

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

 

Facebook Comment
บทความที่เกี่ยวข้อง

PBN คืออะไร จำเป็นต้องทำไหม และส่งผลดีอย่างไรบ้าง ?

Reading Time: 2 minutes การทำ SEO ถือเป็นกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานของการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ที่จะช่วยดันเว็บไซต์ของตัวธุรกิจให้ขึ้นไปติดอันดับต้น ๆ บนหน้าค้นหาของ Google ส่งผลให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเจอเว็บไซต์หรือรู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในเทคนิคยอดนิยมที่บริษัทรับทำ SEO ทั่วโลกต่างเลือกใช้คงหนีไม่พ้นการทำ PBN หรือ Private Blog Network ที่จะช่วยให้การทำ SEO มีประสิทธิภาพและได้ผลดีมากยิ่งขึ้น วันนี้ Cotactic จึงอยากพาผู้ประกอบการทุกท่านไปรู้จักกับ PBN กันครับว่ามันคืออะไร จำเป็นต้องทำไหม และส่งผลดีอย่างไรบ้าง   PBN คืออะไร Private Blog Network หรือ PBN คือ เครือข่ายบล็อกส่วนตัวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำ Backlink (Off page) ให้กับเว็บไซต์หลักที่เราต้องการโดยเฉพาะ อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอีกหนึ่งเว็บ จากนั้นก็ทำ Backlink ย้อนกลับไปยังหน้าเพจที่เราต้องการ เพื่อส่งค่าคะแนนความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์หลักของตัวธุรกิจ เพราะยิ่งเราได้ Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ ตัว Google ก็จะมองว่าเว็บไซต์หลักของเรามีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การทำ SEO […]

รู้จัก 9 เครื่องมือ SEO คุณภาพที่เอเจนซี่ชั้นนำเลือกใช้

Reading Time: 3 minutes อย่างที่ทราบกันดีว่าการทำ SEO จำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มากพอ ถึงจะสามารถทำให้ตัวเว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าค้นหาของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่เราต้องมีแล้ว การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม วันนี้ Cotactic จึงอยากจะมาแนะนำ 9 เครื่องมือ SEO คุณภาพที่นักการตลาดและบริษัทรับทำ SEO ทั่วโลกต่างเลือกใช้   1. Google Search Console เครื่องมือ SEO ที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดออนไลน์ทั่วโลก มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราตรวจสอบคุณภาพและหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ได้อย่างละเอียด ทำให้เราสามารถติดตามผลลัพธ์และดูรายงานการเข้าชมเว็บไซต์แบบ Organic ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้คนทำ SEO สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และวางกลยุทธ์ในการทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งตัวเครื่องมือยังเปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   เริ่มต้นใช้งานได้ที่นี่ Google Search Console   2. Google Analytics Google Analytics คือเครื่องมือ SEO ที่ใช้ในการวิเคราะห์และเก็บสถิติต่าง ๆ ของตัวเว็บไซต์ ว่าคนที่กดคลิกเข้ามานั้นเป็นใคร เพศอะไร อายุเท่าไหร่ เข้ามาผ่านช่องทางไหน […]

404 not found คืออะไร ? ส่งผลแค่ไหนกับการทำ SEO

Reading Time: 3 minutes เชื่อว่าสำหรับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือท่องเว็บไซต์เป็นประจำแล้ว ต้องเคยประสบปัญหาพบเจอหน้าเพจ 404 not found มาบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหานี้สร้างความน่ารำคาญใจให้กับผู้ใช้งานมากมายขนาดไหน ดังนั้นถ้าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง การสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เราจึงควรหมั่นปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์อยู่ตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาน่าปวดหัวนี้เกิดขึ้นครับ   วันนี้ Cotactic จึงอยากพาเจ้าของธุรกิจทุกท่านไปรู้จักกับปัญหา 404 not found กันว่ามันคืออะไร เกิดจากอะไร และทำไมเอเจนซี่ที่รับทำ SEO ถึงให้ความสำคัญ   404 not found คืออะไร ? เกิดจากอะไร ? 404 not found คือ หน้าเพจที่แสดงผลผิดพลาดจากการที่ Google Bot เข้ามาเก็บข้อมูลแล้วไม่พบ URL ของหน้าเว็บไซต์ หรือไม่พบข้อมูลที่อยู่บน Server ของเว็บไซต์ จึงแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้รู้ว่าหน้าเพจนี้ไม่มีอยู่ ลิงก์อาจเสียหรือหน้าเพจมีปัญหา ซึ่งสาเหตุของการเกิด 404 not found นั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีด้วยกัน เช่น  เปลี่ยนชื่อ […]

Reading Time: 3 minutes

Reading Time: 3 minutes