click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

ในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือครีเอตช่องทางของตนเองเพื่อสร้างรายได้ได้ โดยสิ่งสำคัญในเบื้องต้นคือ การเรียนรู้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ซึ่งหากใครที่ทำเว็บไซต์ จะต้องรู้จักว่า YMYL คืออะไร มีส่วนสำคัญอย่างไรต่อเว็บไซต์ โดยเฉพาะการทำ SEO วันนี้ทาง Cotactic บริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress มืออาชีพจะมาเล่าให้ฟังครับ 

YMYL คืออะไร

YMYL อัลกอริทึมจากทาง Google

คือ อัลกอริทึมจากทาง Google ที่สร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อทำหน้าที่คัดกรองเนื้อหาเฉพาะด้าน เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีความสนใจในเรื่องการเงิน การลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง ดังนั้น เว็บไซต์จึงจำเป็นจะต้องนำเสนอเนื้อหา ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่

ทั้งนี้ย่อมาจากคำว่า “Your Money Or Your Life” ซึ่ง

แปลว่า เงินหรือชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่ทาง Google ต้องการคัดกรองเนื้อหา

คอนเทนต์แบบไหนที่นับว่าเป็น YMYL

รวมคอนเทนต์แบบไหนที่นับว่าเป็น YMYL

คอนเทนต์ในกลุ่มนี้มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร

เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในเชิงวิทยาศาสตร์ การเมือง เทคโนโลยี โรคระบาด หรือนวัตกรรมแปลกใหม่จะต้องคัดกรองเป็นพิเศษ เนื่องจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดสร้างความเข้าใจผิดหรือความวุ่นวายตามมาได้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาล

เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลหรือกฎหมายนับเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น จึงจะต้องเป็นเรื่องที่มีความชัดเจน ข้อมูลถูกต้อง และมีความเป็นสากล เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติและเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน

นับเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่ต้องได้รับการคัดกรองเนื้อหาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเงินสำหรับลงทุน เงินชรา การกู้เงิน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยง ดังนั้น เนื้อหาที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์จะต้องถูกต้อง แม่นยำ

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์

เนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองหรือนำเสนอโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากหากข้อมูลมีความผิดพลาดถึงชีวิตผู้อื่นได้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจซื้อขาย

การทำธุรกิจซื้อขายจะต้องระมัดระวังและมีการคัดกรองเนื้อหาเช่นกัน เนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดเรื่องสินค้า ข้อตกลง การซื้อขาย การบริการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ 

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูล

การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา วัฒนธรรม เพศ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียม เป็นความจริง รวมถึงเป็นเนื้อหาที่ไม่สร้างความแตกแยกให้กับมนุษย์ร่วมโลก

ทำไมถึงสำคัญ

ดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน คอนเทนต์หรือเนื้อหาในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และอื่น ๆ ล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น อัลกอริทึมของ Google อย่าง YMYL จึงมีความสำคัญต่อการคัดกรองข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่

ในขณะเดียวกันยังส่งผลต่อการทำ SEO เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในกลุ่มนี้จะต้องนำเสนอข้อมูลให้มีคุณภาพ ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ หรืออาจใช้กลยุทธ์ SEO ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับ SEO ที่ดีขึ้น

5 เช็กลิสต์ที่ควรรู้

เนื่องจากอัลกอริทึม YMYL ส่งผลต่อเว็บไซต์โดยตรง เหล่าผู้รับทำ SEO หรือบริษัทเอเจนซี่ต่าง ๆ จึงนิยมผลิตเนื้อหาโดยคำนึงถึง 5 เช็กลิสต์ง่าย ๆ แต่มีความสำคัญต่อเว็บไซต์ ดังนี้

1. มีแหล่งอ้างอิง

เนื้อหาหรือข้อมูลจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยใส่แหล่งอ้างอิงหรือที่มาของข้อมูลไว้บริเวณใต้บทความ เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักฐานและสร้างความน่าเชื่อถือของเนื้อหามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แหล่งอ้างอิงจะต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง

2. มีชื่อผู้เขียนอย่างละเอียด

ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ประวัติ หรือแม้กระทั่งยศตำแหน่ง ก็เป็นอีกหนึ่งเช็กลิสต์สำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลและเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ A นำเสนอบทความทางการแพทย์เขียนโดยนาย A ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์ B นำเสนอบทความทางการแพทย์ แต่เขียนโดยนายแพทย์ B แน่นอนว่าผู้ใช้งานเลือกอ่านจากเว็บไซต์ที่ B มากกว่า เนื่องข้อมูลมาจากความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ 

3. เว็บไซต์มีจำนวนบทความเหมาะสม

ลองนึกภาพ หากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์กฎหมายหรือรัฐบาล แต่เนื้อหาด้านในเว็บไซต์มีเพียง 1-2 บทความเท่านั้น แน่นอนส่งผลให้เว็บไซต์ดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ ในทางกลับกันยังสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเหมือนเว็บไซต์ปลอมอีกด้วย ทางที่ดี แนะนำให้เพิ่มเนื้อหาบทความไม่ต่ำกว่า 20 บทความ

4. ข้อมูลเป็นจริง

ข้อมูลที่นำมานำเสนอผ่านเนื้อหาหรือบทความจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เพราะเนื้อหาในกลุ่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน หากมีความผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการเงิน การงาน ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

5. ความยาวของเนื้อหาเหมาะสม

ความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งเช็กลิสต์ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เนื้อหาจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ทุกประเด็น เนื่องจากจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตอบโจทย์กลุ่มผู้อ่าน

How to ทำให้เว็บผ่านเกณฑ์

นอกจากเช็กลิสต์ข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยแก้ไขเว็บไซต์ให้ผ่านเกณฑ์ ดังนี้

  • สร้างเนื้อหาสดใหม่

เนื้อหาคอนเทนต์จะต้องสดใหม่ เนื่องจากข่าวสาร การเงิน หรือข้อมูลบางอย่างจะต้องมีการอัปเดตอยู่เสมอ ดังนั้น เนื้อหาจึงจะต้องสดใหม่ มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ซ้ำใคร และมีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด

  • สร้างเนื้อหาตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหา

สิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหามักเป็นเรื่องต่าง ๆ ที่คนนั้น ๆ สนใจ เช่น ร้านอยู่ที่ใด สินค้าราคาเท่าใด ดังนั้น การสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์จึงจะต้องครบถ้วนทุกประเด็น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหา

  • ทำ External Link เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การทำ External Link หรือเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น บทความทางการแพทย์ เพิ่ม External Link ไปยังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาล ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี 

  • ลดโฆษณาบนเว็บไซต์

โฆษณาบนเว็บไซต์ นอกจากจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานแล้ว ยังลดความน่าเชื่อถืออีกด้วย เนื่องจากบางโฆษณามีการให้ข้อมูลชวนเชื่อหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ดังนั้น ทางที่ดีจึงจะต้องลดโฆษณาบนเว็บไซต์ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 

สรุป

YMYL คือ อัลกอริทึมจากทาง Google ทำหน้าที่คัดกรองเนื้อหาเฉพาะด้าน ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ผู้ใช้งาน ดังนั้น การทำเว็บไซต์ให้ผ่านเกณฑ์ ด้วยวิธีข้างต้น จึงจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มอันดับในการติดหน้า Google ร่วมด้วย 

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก

forbes.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ SEO Specialist อาชีพนี้มีหน้าที่ทำอะไรและต้องมีทักษะอะไรบ้าง

อาชีพ SEO Specialist คืออะไร? ต้องมีทักษะอะไรบ้าง

Robots.txt คืออะไร มีวิธีการสร้างยังไง รวมถึงประโยชน์ของไฟล์นี้ และข้อควรระวังในการใช้

Robots txt คืออะไร สำคัญต่อเว็บไซต์และ SEO แค่ไหน

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้