Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Apr 25, 2023

YMYL คืออะไร? Algorithm จาก Google สำคัญอย่างไรกับ SEO

YMYL คืออะไร ? อัปเดตใหม่จาก Google สำคัญอย่างไรกับการทำ SEO

ในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือครีเอตช่องทางของตนเองเพื่อสร้างรายได้ได้ โดยสิ่งสำคัญในเบื้องต้นคือ การเรียนรู้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ซึ่งหากใครที่ทำเว็บไซต์ จะต้องรู้จักว่า YMYL คืออะไร มีส่วนสำคัญอย่างไรต่อเว็บไซต์ โดยเฉพาะการทำ SEO วันนี้ทาง Cotactic บริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress มืออาชีพจะมาเล่าให้ฟังครับ 

 

YMYL คืออะไร

YMYL อัลกอริทึมจากทาง Google

YMYL คือ อัลกอริทึมจากทาง Google ที่สร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อทำหน้าที่คัดกรองเนื้อหาเฉพาะด้าน เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีความสนใจในเรื่องการเงิน การลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง ดังนั้น เว็บไซต์จึงจำเป็นจะต้องนำเสนอเนื้อหา ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่

ทั้งนี้ คำว่า YMYL ย่อมาจากคำว่า “Your Money Or Your Life” ซึ่ง

แปลว่า เงินหรือชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่ทาง Google ต้องการคัดกรองเนื้อหา

 

คอนเทนต์แบบไหนที่นับว่าเป็น YMYL

รวมคอนเทนต์แบบไหนที่นับว่าเป็น YMYL

คอนเทนต์ในกลุ่ม YMYL มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร

เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในเชิงวิทยาศาสตร์ การเมือง เทคโนโลยี โรคระบาด หรือนวัตกรรมแปลกใหม่จะต้องคัดกรองเป็นพิเศษ เนื่องจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดสร้างความเข้าใจผิดหรือความวุ่นวายตามมาได้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาล

เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลหรือกฎหมายนับเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น จึงจะต้องเป็นเรื่องที่มีความชัดเจน ข้อมูลถูกต้อง และมีความเป็นสากล เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติและเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน

นับเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่ต้องได้รับการคัดกรองเนื้อหาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเงินสำหรับลงทุน เงินชรา การกู้เงิน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยง ดังนั้น เนื้อหาที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์จะต้องถูกต้อง แม่นยำ

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์

เนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองหรือนำเสนอโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากหากข้อมูลมีความผิดพลาดถึงชีวิตผู้อื่นได้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจซื้อขาย

การทำธุรกิจซื้อขายจะต้องระมัดระวังและมีการคัดกรองเนื้อหาเช่นกัน เนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดเรื่องสินค้า ข้อตกลง การซื้อขาย การบริการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ 

  • เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูล

การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา วัฒนธรรม เพศ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียม เป็นความจริง รวมถึงเป็นเนื้อหาที่ไม่สร้างความแตกแยกให้กับมนุษย์ร่วมโลก

 

ทำไม YMYL ถึงสำคัญ

ดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน คอนเทนต์หรือเนื้อหาในกลุ่ม YMYL ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และอื่น ๆ ล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น อัลกอริทึมของ Google อย่าง YMYL จึงมีความสำคัญต่อการคัดกรองข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่

ในขณะเดียวกันยังส่งผลต่อการทำ SEO เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในกลุ่ม YMYL จะต้องนำเสนอข้อมูลให้มีคุณภาพ ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ หรืออาจใช้กลยุทธ์ SEO ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับ SEO ที่ดีขึ้น

 

5 เช็กลิสต์ YMYL ที่ควรรู้

เนื่องจากอัลกอริทึม YMYL ส่งผลต่อเว็บไซต์โดยตรง เหล่าผู้รับทำ SEO หรือบริษัทเอเจนซี่ต่าง ๆ จึงนิยมผลิตเนื้อหาโดยคำนึงถึง 5 เช็กลิสต์ง่าย ๆ แต่มีความสำคัญต่อเว็บไซต์ ดังนี้

1. มีแหล่งอ้างอิง

เนื้อหาหรือข้อมูลจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยใส่แหล่งอ้างอิงหรือที่มาของข้อมูลไว้บริเวณใต้บทความ เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักฐานและสร้างความน่าเชื่อถือของเนื้อหามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แหล่งอ้างอิงจะต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง

2. มีชื่อผู้เขียนอย่างละเอียด

ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ประวัติ หรือแม้กระทั่งยศตำแหน่ง ก็เป็นอีกหนึ่งเช็กลิสต์สำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลและเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ A นำเสนอบทความทางการแพทย์เขียนโดยนาย A ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์ B นำเสนอบทความทางการแพทย์ แต่เขียนโดยนายแพทย์ B แน่นอนว่าผู้ใช้งานเลือกอ่านจากเว็บไซต์ที่ B มากกว่า เนื่องข้อมูลมาจากความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ 

3. เว็บไซต์มีจำนวนบทความเหมาะสม

ลองนึกภาพ หากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์กฎหมายหรือรัฐบาล แต่เนื้อหาด้านในเว็บไซต์มีเพียง 1-2 บทความเท่านั้น แน่นอนส่งผลให้เว็บไซต์ดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ ในทางกลับกันยังสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเหมือนเว็บไซต์ปลอมอีกด้วย ทางที่ดี แนะนำให้เพิ่มเนื้อหาบทความไม่ต่ำกว่า 20 บทความ

4. ข้อมูลเป็นจริง

ข้อมูลที่นำมานำเสนอผ่านเนื้อหาหรือบทความจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เพราะเนื้อหาในกลุ่ม YMYL เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน หากมีความผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการเงิน การงาน ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

5. ความยาวของเนื้อหาเหมาะสม

ความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งเช็กลิสต์ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เนื้อหาจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ทุกประเด็น เนื่องจากจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตอบโจทย์กลุ่มผู้อ่าน

 

How to ทำให้เว็บผ่านเกณฑ์ YMYL

นอกจากเช็กลิสต์ข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยแก้ไขเว็บไซต์ให้ผ่านเกณฑ์ YMYL ดังนี้

  • สร้างเนื้อหาสดใหม่

เนื้อหาคอนเทนต์จะต้องสดใหม่ เนื่องจากข่าวสาร การเงิน หรือข้อมูลบางอย่างจะต้องมีการอัปเดตอยู่เสมอ ดังนั้น เนื้อหาจึงจะต้องสดใหม่ มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ซ้ำใคร และมีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด

  • สร้างเนื้อหาตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหา

สิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหามักเป็นเรื่องต่าง ๆ ที่คนนั้น ๆ สนใจ เช่น ร้านอยู่ที่ใด สินค้าราคาเท่าใด ดังนั้น การสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์จึงจะต้องครบถ้วนทุกประเด็น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหา

  • ทำ External Link เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การทำ External Link หรือเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น บทความทางการแพทย์ เพิ่ม External Link ไปยังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาล ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี 

  • ลดโฆษณาบนเว็บไซต์

โฆษณาบนเว็บไซต์ นอกจากจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานแล้ว ยังลดความน่าเชื่อถืออีกด้วย เนื่องจากบางโฆษณามีการให้ข้อมูลชวนเชื่อหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ดังนั้น ทางที่ดีจึงจะต้องลดโฆษณาบนเว็บไซต์ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 

 

สรุป

YMYL คือ อัลกอริทึมจากทาง Google ทำหน้าที่คัดกรองเนื้อหาเฉพาะด้าน ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ผู้ใช้งาน ดังนั้น การทำเว็บไซต์ให้ผ่านเกณฑ์ YMYL ด้วยวิธีในข้างต้น จึงจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มอันดับในการติดหน้า Google ร่วมด้วย 

 

 

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

forbes.com

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

LSI Keywords คืออะไร? เผยเทคนิควิธีการใช้ให้ถูกหลัก SEO

วันนี้เราจะมาพูดถึงเทรนด์การทำคอนเทนต์ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับให้ Google เข้าใจบริบทของเนื้อหาที่เราต้องการทำ SEO ให้ดีมากยิ่งขึ้น กับการทำ LSI keywords ที่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง โดย LSI keywords คืออะไร ทำไมถึงต่างจากคีย์เวิร์ดประเภทอื่น ๆ เราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดมาให้คุณแล้วในบทความนี้   LSI keywords คืออะไร?   LSI keywords คือการใช้เทคนิคเลือกคำที่สอดคล้องกับ Main keyword หลัก ที่เราต้องการจะโฟกัสหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรา เพื่อให้ Google เข้าใจในคอนเทนต์ และบริบทที่เราต้องการจะสื่อ ยกตัวอย่างเช่น เราจะทำบทความเกี่ยวข้องกับการเล่นสงกรานต์ เราอาจจะลองหา Keyword Search Related ที่น่าสนใจ เช่น สงกรานต์ สถานที่จัด, สงกรานต์ ทำอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งการทำ LSI keywords ที่ดี จะช่วยให้คนค้นหาเจอได้ง่าย และยังช่วยให้หน้าเว็บของเราถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญที่บริษัทรับทำ SEO […]

E-commerce คืออะไร? โอกาสทางธุรกิจ บนโลกออนไลน์ ในปี 2023

ในปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ ดิจิทัลเอเจนซี่ หรือแม้แต่คนทั่วไป น่าจะคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์แบบ E-commerce เป็นอย่างดี หากคุณคือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะเพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์นี้ E Commerce คือ คำตอบ ซึ่งในบทความนี้ Cotactic รวบรวมความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำ Website E-commerce มาให้คุณแล้ว! พร้อมแนะนำเทคนิคทำ E-commerce SEO ฉบับบริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress เพื่อ E-Commerce และบริการรับทำ SEO   E-Commerce คืออะไร E-commerce คือ การซื้อ – ขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เพราะเป็นธุรกรรมการเงินที่ต้องทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยทั่วไป E-commerce สามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) หรือธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer)   ทำไม E-commerce จึงสำคัญในยุคปัจจุบัน […]