click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

เชื่อหรือไม่ว่าความจริงแล้ว Big Data นั้นมีความสัมพันธ์กับการทำธุรกิจอย่างมีนัยยะ โดยเฉพาะในแง่มุมของการตลาดที่ตัว Big Data อาจเป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับตัวของเหล่านักการตลาด ที่คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ จาก Big Data มาพัฒนาต่อยอดเป็นแคมเปญ จนสร้างผลกำไรให้บริษัทหรือธุรกิจได้เป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะเหล่า Digital Marketing Agency ที่ได้เริ่มเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในการทำการตลาดมากกว่ายุคไหนๆ

แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจว่าทำไม Digital Agency ถึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคสมัยแห่ง Big Data ได้ เราต้องเข้าใจถึงความหมายและหลักการทำงานของ Big Data กันก่อนครับว่าคืออะไร ส่งผลอย่างไรต่อโลก ณ ปัจจุบัน

 

Big Data คืออะไร

Big Data คือ ข้อมูลจำนวนมหาศาลในทุกแง่มุมทุกรูปแบบ เช่น ข้อมูลที่มาจากการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้าในทุกช่องทาง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนอย่างข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่าง ๆ หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างอย่าง Log Files หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนอย่าง ข้อมูลการโต้ตอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไฟล์จำพวกมีเดีย ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเป็นต้น

 

big data

 

แต่ทั้งหมดนี้ก็ยัง เป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำผลลัพธ์ไปสร้างมูลค่าทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ แม้จะไม่สามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ได้ แต่ก็มีบางอย่างที่มีประโยชน์แฝงอยู่หากเรานำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะสำคัญ 4 อย่างของ Big Data

 • มีปริมาณมาก (Volume) Big Data ต้องเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ตาม โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีปริมาณมากกว่าหน่วย TB (Terabyte) ขึ้นไป ซึ่งไม่สามารถประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูลธรรมดาได้ จำเป็นต้องใช้คลังข้อมูล และซอฟต์แวร์ฮาดูปทำงานประสานกันในการบริหารจัดการข้อมูล (Hadoop โปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกระจายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นกลุ่ม)
 • ความเร็ว (Velocity) Big Data เป็นข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่มีความตายตัว ไม่สามารถจับทิศทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนได้ เช่น ข้อมูลการสื่อสารสนทนา ข้อมูลวีดีโอ ข้อมูลภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลดจากโทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
 • ความหลากหลาย (Variety) รูปแบบข้อมูลต้องมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์ตัวอักษร หรือไฟล์วีดีโอ อีกทั้งยังมีที่มาจากหลายแหล่งโดยไม่จำกัดว่าจะต้องมาจากสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว
 • ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผล (Veracity) Big Data เป็นข้อมูลที่ต้องผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลดิบก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานหรือสร้างประโยชน์ต่อได้

 

big data analytics

 

กระบวนการทำงานของ Big Data

จากการที่ต้องทำงานกับปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กระบวนการทำงานของ Big Data จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ

 • รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลของ Big Data นั้น จะทำหน้าที่จัดการข้อมูลที่หลากหลายแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นจุดที่เทคโนโลยีแบบเก่าไม่สามารถทำได้ โดยตัว Big Data สามารถที่จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลที่มีรูปแบบหลากหลายได้ในระดับที่มากกว่าหน่วยเทราไบต์ (Terabyte) เลยทีเดียว
 • จัดการข้อมูล Big Data เป็นข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราต้องหาแหล่งที่อยู่ในการจัดเก็บให้ดี ซึ่งในปัจจุบันนั้นนิยมเก็บไว้บน Cloud หรือบนเครื่อง Server ภายในองค์กร ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือความต้องการในแต่ละองค์กร
 • การวิเคราะห์ นี่เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของ Big Data เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้น Big Data จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์เลยหากไม่มีการวิเคราะห์เพื่อทำให้เกิดความชัดเจน เพราะข้อมูลที่เราได้หลังจากวิเคราะห์แล้วจะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในแง่มุมที่เราต้องการ ถือเป็นการย่อยข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เหลือแค่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้น

 

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


 

Big Data มีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ลองนึกภาพดูว่าหากคุณทำธุรกิจ แล้วสามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคส่วนมากได้ รู้จักพฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขา เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการ คุณก็จะเดินกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด จนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้จริงหากเรามีข้อมูลที่มากเพียงพอ และ Big Data ก็คือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ ซึ่งจะมีประโยชน์อะไรบ้างที่เราสามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้นั้น มาดูกันครับ

1. เข้าใจลูกค้า สามารถสร้างและรักษาฐานลูกค้าทั้งรายเก่าหรือใหม่ได้

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องมีฐานลูกค้าที่แข็งแรง การทำความเข้าใจลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ ความต้องการ ของลูกค้าผันแปรไปเรื่อยไม่หยุดนิ่ง หากตามความต้องการของลูกค้าไม่ทัน การสูญเสียฐานลูกค้าไปก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากเราใช้ Big Data เข้ามาช่วยเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการของพวกเขาจากข้อมูลในด้านต่าง ๆ คุณก็สามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้กับพวกเขา ออกแบบโปรโมชั่นหรือข้อเสนอดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการได้อย่างตรงจุด และเมื่อลูกค้าพึงพอใจก็อาจเกิดการบอกต่อ เกิดความภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งช่วยให้คุณขยายฐานลูกค้าออกไปได้อีกตามความต้องการ

2. นำไปประยุกต์ใช้กับการทำแคมเปญการตลาดได้

การตลาดกับ Big Data มีความเกี่ยวข้องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ อย่างที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อเราวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคจากข้อมูลทั้งหมดได้แล้ว เราจะรู้ได้ทันทีว่ากลยุทธ์หรือแคมเปญแบบไหนที่เหมาะและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเรามากที่สุด แต่การที่จะเอาข้อมูลมาใช้ได้นั้น ต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ดี แม่นยำ และถูกต้อง มีเครื่องมือที่พร้อมและประสบการณ์ที่มากพอจะเข้าใจได้ว่า ต้องจัดการข้อมูลอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถึงแม้จะมีข้อมูลอยู่ในมือ แต่ถ้าไม่รู้วิธีใช้ ก็ไม่อาจสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จให้กับแคมเปญได้เลย

 

Digital Agency

 

3. นำไปประยุกต์ใช้สร้างคอนเทนต์ สินค้า หรือบริการที่ตอบโจทย์กับฐานลูกค้าและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

หลายธุรกิจในปัจจุบัน เข้ามาโลดแล่นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ กันมากขึ้น ซึ่งข้อดีคือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าบริการได้ง่ายและไวขึ้น แต่ข้อเสียคือธุรกิจคุณไม่ใช่เจ้าเดียวที่ลงมาเล่น คู่แข่งก็ย่อมทำได้เช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันให้ธุรกิจโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รีบเข้าหาผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแรงก่อนจะโดนแย่งไปเสียหมด ฉะนั้นเมื่อเรานำเอา Big Data เข้ามาช่วย เราก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือธุรกิจเราได้อย่างง่ายดาย สามารถพัฒนาคอนเทนต์ สินค้า หรือบริการให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง รู้ว่าสิ่งไหนที่ลูกค้าต้องการ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

4. วิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้เพื่อจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบันที่หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแบบนี้ การจำลองความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อนำมาซึ่งทางเลือกในการทำธุรกิจจึงมีความสำคัญ เมื่อข้อมูลเหล่านั้นมาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ทำให้คาดเดาได้ว่าตลาดในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ต้องดำเนินกลยุทธ์แบบไหนถึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจโดยไม่สะดุดล้มกลางทางเสียก่อน

 

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


 

แนวโน้มการทำ Digital Marketing ในยุคสงคราม Big Data

สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้อย่างแรกเลยคือ ทุกธุรกิจ ทุกแบรนด์ ทุกองค์กร สามารถเข้าถึงการทำงานของ Big Data ได้ทั้งนั้น นั่นย่อมหมายความว่าแนวโน้มของ Marketing และ Digital Marketing ในตลาด ณ ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ Online Marketing ที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของหลายธุรกิจ ที่ตัว Big Data ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจควรตระหนักว่า เทรนด์การทำการตลาดออนไลน์และ การตลาดดิจิทัลในยุคสมัยแห่งสงคราม Big Data จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต่าง ๆ ต้องดิ้นรนปรับตัวคิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ ให้ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง ซึ่งจะมีความเป็นไปได้อะไรเกิดขึ้นบ้างนั้น มาลองดูตัวอย่างกันครับ

 • การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์จะถูกมุ่งเน้นและให้ความสำคัญน้อยลง เพราะเมื่อทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงการทำงานตรงนี้ได้เหมือนกัน ธุรกิจแต่ละประเภทก็ต้องรีบวิเคราะห์หาพื้นที่เพื่อสร้างจุดยืนของตัวเองที่โดดเด่นกว่าเจ้าอื่นให้เจอ ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ในสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว
 • การตลาดบนเว็บไซต์จะเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการทำ Digital Marketing ที่ง่ายและธุรกิจไหนก็สามารถเริ่มต้นทำกันได้ทั้งนั้น แถมยังไม่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน สามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์หรือจุดเด่นของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 • เทรนด์การทำ Video Marketing ที่มาแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มน้องใหม่อย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งยังสามารถวัดผลและเก็บข้อมูลเป็น Big Data ได้ง่ายจากจำนวนผู้ใช้งานที่มหาศาล ส่งผลให้หากเรามีข้อมูลการใช้งานตรงนี้ที่มากพอ ก็สามารถประยุกต์กลยุทธ์แผนการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือแบรนด์ของเราได้

 

Digital Marketing Agency

 

แม้จะฟังดูยุ่งยาก แต่หากการเปลี่ยนแปลงมาถึงและเราสามารถปรับตัวตามทัน ธุรกิจคุณก็จะพร้อมรับมือแล้วผ่านปัญหาไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถ้าจะทำแบบนั้นได้ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลในมือที่มากพอจะสร้างทางเลือกที่ถูกต้องให้กับธุรกิจคุณเอง หรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องมีทีมงานที่ไว้ใจได้ คอยแก้ปัญหาเมื่อแผนการตลาดเกิดติดขัดหรือมีประสบการณ์มากพอที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรในช่วงเวลานี้

ฉะนั้นแล้ว Digital Agency จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ยุคปัจจุบัน ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล Big Data ได้อย่างหลากหลายเพราะคุ้นชินกับการทำงานด้านนี้มาโดยเฉพาะนั่นเอง

 

Digital Agency อีกหนึ่งทางเลือกแก้เกม ในยุคสงคราม Big Data

สำหรับเหล่า Digital Agency แล้ว Big Data เป็นเหมือนอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตลาดยุคปัจจุบันแตกต่างจากเดิมพอสมควร ทีมเอเจนซีที่ดีและมีฝีมือจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงเครื่องมือการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหลากหลายธุรกิจได้อย่างเฉียบคม ข้อจำกัดที่เคยมีจะถูกปลดล็อก ขอบเขตความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จะถูกขยายออกตามวิสัยทัศน์และความสามารถ

ดังนั้นแล้ว มันคงไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปมากกว่าการให้คนที่ใช่ มาทำงานที่ชำนาญ เพราะคงไม่มีใครที่จะเข้าใจการตลาดไปมากกว่าคนที่ทำงานกับการตลาดมาโดยตลอดหรอกจริงไหม? มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากผู้ประกอบการจะเลือกจ้าง Agency มาดูแลจัดการดูแลเรื่องการตลาดในยุคสมัยที่หลายสิ่งพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวินาที ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างนั้น มาลองสำรวจดูกัน

 • มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นกว่า ด้วยความที่สามารถทุ่มเวลาการทำงานทั้งหมดไปที่ทำการตลาดเพียงอย่างเดียว ทำให้เอเจนซีมองเห็นภาพรวมได้ดีกว่า รู้ว่าต้องปรับต้องแก้ตรงไหนจนทำได้ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้
 • คุ้นชินกับกลยุทธ์การตลาดมากมาย ทำให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน อีกทั้งยังสามารถอัปเดตข้อมูลให้ตามทันกระแสของโลกปัจจุบันได้รวดเร็วทันใจที่สุด
 • อยู่กับข้อมูลปริมาณมหาศาลและทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ตลอดเวลา ทำให้สามารถริเริ่มไอเดียใหม่ ๆ ที่พร้อมรองรับเป้าหมายของการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจน สามารถเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวธุรกิจได้จากประสบการณ์ รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมโยงปรับใช้ได้อย่างชำนาญราบรื่น

 

big data technology

 

แต่ถึงอย่างนั้น การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จควรเริ่มต้นจากความเข้าใจ เพราะถ้าหากทีมเอเจนซีมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นอย่างดี มีความรู้ มีความชำนาญ สามารถใช้เครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data จนต่อยอดมาพัฒนาเป็นแคมเปญการตลาดหรือวางแผนกลยุทธ์ได้ ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จเลยทีเดียว

 

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหา Digital Marketing Agency ดี ๆ ที่รับทำเว็บไซต์ WordPress มาเป็นพาร์ทเนอร์คอยช่วยเหลือดูแลธุรกิจ ติดต่อร่วมงานกับ Cotactic Digital Marketing Agency ได้ที่

Call: 065-095-9544
Inbox: https://m.me/cotactic
Line@: https://line.me/R/ti/p/@cotactic

 

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัวขอบคุณข้อมูลจาก

https://mandalasystem.com/blog/th/47/bigdata-20082020

https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/657-big-data

https://mandalasystem.com/blog/th/45/big-data-18082020

https://rb.gy/sxnqui

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ พร้อมแชร์เทคนิค (ไม่) ลับ ตามแบบฉบับ Cotactic

แชร์เทคนิค! เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ

AIDA Model คืออะไร แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการทำ AIDA ฉบับเข้าใจง่าย

AIDA Model คืออะไร กลยุทธ์นี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้