click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

Interactive Marketing คือ รูปแบบการตลาดที่เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยอาศัยการโต้ตอบระหว่างลูกค้ากับแบรนด์หรือธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งการตลาดแบบนี้มีหลายรูปแบบ เช่น การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล การตลาดผ่านวิดีโอ และอื่น ๆ 

 

Interactive Marketing คืออะไร? 

Interactive Marketing คือ การตลาดแบบมีส่วนร่วม เป็นการโต้ตอบระหว่างแบรนด์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย จากความก้าวหน้าทางเทคโนยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากและมีสื่อโซเชียลมีเดียคอยให้ความบันเทิง ข่าวสารต่าง ๆ แม้กระทั่งการซื้อขายสินค้ามากมาย สามารถอยู่บนโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว Interactive Marketing จึงเป็นการตลาด ที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาสินค้าแบบเก่า ๆ ที่สื่อสารออกมาเพียงฝ่ายเดียว 

 

ต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างไร ?

การตลาดแบบดั้งเดิม เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว กลุ่มเป้าหมายเห็นการโฆษณาที่แบรนด์ต้องการสื่อแต่ไม่สามารถโต้ตอบได้ เนื่องด้วยเทคโนโลยีในสมัยก่อนที่ไม่ได้ทันสมัยเหมือนกับตอนนี้ การสื่อสารจึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยากกว่าปัจจุบัน โฆษณาหรือกิจกรรมแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณาหรือกิจรรมต่างๆบนทีวี การโฆษณาผ่านเสียงวิทยุ การร่วมกิจกรรมชิงโชคส่งทางไปรษณีย์ 

 

รูปแบบของ Interactive Marketing

อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่า Interactive Marketing คือ การมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ จึงทำให้เกิด Interactive Marketing ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

  • E-mail

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การส่งข้อความไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์” เป็นการส่งข้อความส่วนตัวระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม การกรอกข้อมูล กลุ่มเป้าหมายก็สามารถตอบกลับโดยใช้เวลาไม่เพียงกี่นาที

  • โซเชียลมีเดีย

ช่องทางโซเชียลมีเดีย จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน ที่ผู้คนนิยมใช้เป็นส่วนมากจะมี Facebook, Instagram, Twitter, Line โดยแบรนด์สามารถสร้างสื่อในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น การคอมเมนต์ใต้โพสต์, ใช้ช่องทางแชทของแพลตฟอร์มตอบกลับกับกลุ่มเป้าหมาย, สร้างแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น

  • วิดีโอ

วิดีโอเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Interactive Marketing ที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นสื่อที่แสดงตัวตนของแบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดภาพจำ แบรนด์สามารถเล่าเรื่องราว อธิบายข้อมูล หรือนำเสนอสินค้าและบริการให้เกิดความน่าสนใจ และน่าติดตาม ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายจดจ่อกับเนื้อหาของแบรนด์ได้นานขึ้น และมีโอกาสที่จะจดจำแบรนด์ได้มากขึ้นอีกด้วย

  • การถ่ายทอดสด (Livestream)

การถ่ายทอดสดหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า ไลฟ์สด เป็นเหมือนกับการถ่ายวิดีโอแต่มีผู้รับชมในเวลานั้นและสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างผู้รับชมกับผู้ไลฟ์ได้ การนำมาใช้ในเชิงโฆษณาหรือทำกิจกรรม เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เพราะการไลฟ์จะไม่สามารถตัดต่อหรือดัดแปลงได้ 

 

ประโยชน์ของ Interactive Marketing

นอกจาก Interactive Marketing จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมกันระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 

  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มต่าง ๆ โอกาสการสร้างช่องทางแบบสองทางก็ง่ายยิ่งขึ้น แบรนด์สามารถมีช่องทางโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายก็สามารถเข้าถึงแบรนด์ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา, การแสดงความคิดเห็น, การตอบแบบสอบถาม

  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

การที่แบรนด์ได้สร้างประสบการณ์พูดคุยกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน แบรนด์สามารถเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าได้ด้วยการ ใส่ใจความต้องการของลูกค้า การมีมารยาทในการพิมพ์ข้อความสนทนา ลูกค้าจะเกิดภาพจำที่ดีต่อแบรนด์

  • เพิ่มการรับรู้และจดจำสินค้า

การที่กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์โดยตรงกับแบรนด์ ด้วยการตลาดแบบ Interactive Marketing ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแบรนด์ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น พูดคุยกับแบรนด์ จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ภาพจำเกี่ยวกับแบรนด์ไปในตัว  

  • ได้รับข้อมูลจากลูกค้ามากขึ้น

จากการมีประสบการณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือสร้างแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์จะได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายมาโดยตรง รับรู้ความต้องการ แนวทางสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ

  • เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์

เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมที่ดีกับแบรนด์ ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์สูงตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดอัตราการซื้อซ้ำ และการแนะนำแบรนด์ต่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

 

การตลาดแบบ Interactive Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้แบรนด์มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้เกิดการจดจำ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี จนนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย และความภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่เจ้าของธุรกิจ หรือแบรนด์ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

 

ขอบคุณสำหรับแหล่งอ้างอิง

https://th.martech.zone/interactive-marketing/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Target Audience

Target Audience คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้