Reading Time: < 1 minute
< 1 minute
Sep 29, 2023

Interactive Marketing คืออะไร? กลยุทธ์การตลาดแบบเข้าถึงลูกค้า

Interactive Marketing

Interactive Marketing คือ รูปแบบการตลาดที่เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยอาศัยการโต้ตอบระหว่างลูกค้ากับแบรนด์หรือธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งการตลาดแบบนี้มีหลายรูปแบบ เช่น การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล การตลาดผ่านวิดีโอ และอื่น ๆ 

 

Interactive Marketing คืออะไร? 

Interactive Marketing คือ การตลาดแบบมีส่วนร่วม เป็นการโต้ตอบระหว่างแบรนด์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย จากความก้าวหน้าทางเทคโนยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากและมีสื่อโซเชียลมีเดียคอยให้ความบันเทิง ข่าวสารต่าง ๆ แม้กระทั่งการซื้อขายสินค้ามากมาย สามารถอยู่บนโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว Interactive Marketing จึงเป็นการตลาด ที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาสินค้าแบบเก่า ๆ ที่สื่อสารออกมาเพียงฝ่ายเดียว 

 

ต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างไร ?

การตลาดแบบดั้งเดิม เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว กลุ่มเป้าหมายเห็นการโฆษณาที่แบรนด์ต้องการสื่อแต่ไม่สามารถโต้ตอบได้ เนื่องด้วยเทคโนโลยีในสมัยก่อนที่ไม่ได้ทันสมัยเหมือนกับตอนนี้ การสื่อสารจึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยากกว่าปัจจุบัน โฆษณาหรือกิจกรรมแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณาหรือกิจรรมต่างๆบนทีวี การโฆษณาผ่านเสียงวิทยุ การร่วมกิจกรรมชิงโชคส่งทางไปรษณีย์ 

 

รูปแบบของ Interactive Marketing

อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่า Interactive Marketing คือ การมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ จึงทำให้เกิด Interactive Marketing ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

  • E-mail

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การส่งข้อความไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์” เป็นการส่งข้อความส่วนตัวระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม การกรอกข้อมูล กลุ่มเป้าหมายก็สามารถตอบกลับโดยใช้เวลาไม่เพียงกี่นาที

  • โซเชียลมีเดีย

ช่องทางโซเชียลมีเดีย จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน ที่ผู้คนนิยมใช้เป็นส่วนมากจะมี Facebook, Instagram, Twitter, Line โดยแบรนด์สามารถสร้างสื่อในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น การคอมเมนต์ใต้โพสต์, ใช้ช่องทางแชทของแพลตฟอร์มตอบกลับกับกลุ่มเป้าหมาย, สร้างแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น

  • วิดีโอ

วิดีโอเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Interactive Marketing ที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นสื่อที่แสดงตัวตนของแบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดภาพจำ แบรนด์สามารถเล่าเรื่องราว อธิบายข้อมูล หรือนำเสนอสินค้าและบริการให้เกิดความน่าสนใจ และน่าติดตาม ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายจดจ่อกับเนื้อหาของแบรนด์ได้นานขึ้น และมีโอกาสที่จะจดจำแบรนด์ได้มากขึ้นอีกด้วย

  • การถ่ายทอดสด (Livestream)

การถ่ายทอดสดหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า ไลฟ์สด เป็นเหมือนกับการถ่ายวิดีโอแต่มีผู้รับชมในเวลานั้นและสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างผู้รับชมกับผู้ไลฟ์ได้ การนำมาใช้ในเชิงโฆษณาหรือทำกิจกรรม เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เพราะการไลฟ์จะไม่สามารถตัดต่อหรือดัดแปลงได้ 

 

ประโยชน์ของ Interactive Marketing

นอกจาก Interactive Marketing จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมกันระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 

  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มต่าง ๆ โอกาสการสร้างช่องทางแบบสองทางก็ง่ายยิ่งขึ้น แบรนด์สามารถมีช่องทางโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายก็สามารถเข้าถึงแบรนด์ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา, การแสดงความคิดเห็น, การตอบแบบสอบถาม

  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

การที่แบรนด์ได้สร้างประสบการณ์พูดคุยกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน แบรนด์สามารถเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าได้ด้วยการ ใส่ใจความต้องการของลูกค้า การมีมารยาทในการพิมพ์ข้อความสนทนา ลูกค้าจะเกิดภาพจำที่ดีต่อแบรนด์

  • เพิ่มการรับรู้และจดจำสินค้า

การที่กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์โดยตรงกับแบรนด์ ด้วยการตลาดแบบ Interactive Marketing ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแบรนด์ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น พูดคุยกับแบรนด์ จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ภาพจำเกี่ยวกับแบรนด์ไปในตัว  

  • ได้รับข้อมูลจากลูกค้ามากขึ้น

จากการมีประสบการณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือสร้างแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์จะได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายมาโดยตรง รับรู้ความต้องการ แนวทางสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ

  • เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์

เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมที่ดีกับแบรนด์ ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์สูงตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดอัตราการซื้อซ้ำ และการแนะนำแบรนด์ต่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

 

การตลาดแบบ Interactive Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้แบรนด์มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้เกิดการจดจำ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี จนนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย และความภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่เจ้าของธุรกิจ หรือแบรนด์ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

 

ขอบคุณสำหรับแหล่งอ้างอิง

https://th.martech.zone/interactive-marketing/

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]