March 22, 2023 Reading Time: 2 minutes

Data Analysis คืออะไร ทำไมเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม

Data Analysis คืออะไร

 

Data Analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์มาต่อยอดการทำงานที่เราต้องการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการนำเอาข้อมูลและผลประกอบการทั้งหมด มาตรวจสอบ แยกแยะ และแจกแจงให้เข้าใจง่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนกลยุทธ์ หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตัวธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถคาดเดาผลลัพธ์หรือจำลองความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

 

ดังนั้น Data Analysis จึงถือเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล เพราะเราจะสามารถนำเอาข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์โฮมเพจและสื่อสังคมออนไลน์มาวิเคราะห์หรือตรวจสอบ เพื่อนำไปพัฒนาตัวธุรกิจให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างที่เราต้องการ นับเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่นักการตลาดและที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ทั่วโลกต่างเลือกใช้

 

หลักการทำงานของ Data Analysis

 

1.Market Analysis

Data Analysis มีหลักการทำงานอย่างไร

Market Analysis คือการวิเคราะห์ตลาดผ่านข้อมูลทั้งหมดที่ตัวธุรกิจได้เก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อหาแนวโน้มการทำงานและความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ แคมเปญ โปรโมชั่น หรือเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริการได้อย่างเหมาะสม ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เพราะมันจะช่วยให้การทำการตลาดบนโลกออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการทำ Market Analysis จึงจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเอง

 

2.Data Mining

Data Mining คือนำเอาข้อมูลจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์อย่างละเอียด

Data Mining คือนำเอาข้อมูลจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดในเชิงสถิติ เพื่อนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่เราวางไว้ เช่น เป้าหมายทางธุรกิจ, เป้าหมายทางเศรษฐกิจ, เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ หรือเป้าหมายทางการแพทย์ ซึ่งการทำเหมืองข้อมูลนั้น จะเป็นการนำเอาข้อมูลดิบที่ถูกเก็บไว้มาเปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งในภาคธุรกิจนั้นก็มักจะนำเอาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงแคมเปญทางการตลาด หรือสร้างโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อผลกำไรต่อไป โดยขั้นตอนการทำ Data Mining นั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนดังนี้

 

  • รวบรวมข้อมูล (Collection) ขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน 
  • วิเคราะห์และทำความเข้าใจ (Understanding) เมื่อเราได้ชุดข้อมูลมาแล้ว ลำดับถัดไปคือการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นว่าคืออะไร มีที่มาอย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวธุรกิจ
  • เตรียมข้อมูล (Preparation) ขั้นตอนนี้คือการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่คัดกรองและตรวจสอบแล้ว ให้กลายเป็นไฟล์หรือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมนำไปใช้ 
  • จำลองข้อมูล (Modeling) ถัดมาเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการคัดกรองไปจำลองเป็นแบบแผน เพื่อให้สามารถคาดการณ์และแยกประเภทของข้อมูลได้
  • ประเมินข้อมูล (Evaluation) ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เราได้มา เพื่อนำเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้งานให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

อ่าน ทำไม Digital Agency ถึงมีบทบาทสำคัญในยุคสงคราม Big Data เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Data Analysis มีประโยชน์อย่างไรกับการทำธุรกิจ

 

1.รู้จักกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

Data Analysis มีประโยชน์อย่างไรกับการทำธุรกิจ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น มันจึงส่งผลให้หลายธุรกิจเริ่มหันมาสร้างตัวตนบนช่องทางออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการนำข้อมูลหรือผลประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกออนไลน์มาวิเคราะห์และตรวจสอบ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เรารู้จักพฤติกรรมลูกค้าและความต้องการของพวกเขามากยิ่งขึ้น มันอาจทำให้เราได้รู้ว่าสินค้าบริการอะไรที่ลูกค้าสนใจซื้อมากที่สุด พวกเขาสนใจคอนเทนต์แบบไหน หรือโปรโมชั่นอะไรที่โดนใจพวกเขามากที่สุด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการทำการตลาดทั้งสิ้น เพราะเราจะทราบได้อย่างทันทีว่าต้องออกแบบแคมเปญแบบไหนกลุ่มเป้าหมายถึงจะสนใจมากที่สุด

 

2.มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

Data Analysis สามารถช่วยให้เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากชึ้น

การทำ Data Analysis จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่เราไม่เคยมองเห็น เพราะมันเป็นกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ตัวธุรกิจได้เก็บหรือบันทึกไว้ ทำให้เราได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเคยมองข้าม นำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมันจะช่วยให้เรามองเห็นว่าเป้าหมายหรือทิศทางที่แบรนด์กำลังเดินไปนั้นถูกต้องหรือไม่ กลยุทธ์หรือแคมเปญการตลาดที่ใช้ได้ผลมากขนาดไหน ซึ่งมันจะช่วยให้ตัวธุรกิจสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

 

3.เพิ่มผลกำไรในระยะยาว

data analysis คืองานอะไร

เมื่อเรารู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น รู้จักลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ขั้นต่อไปเราก็สามารถนำเอากระบวนการ Data Analysis มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบการได้ในระยะยาว เพราะตอนนี้เราจะทราบแล้วว่าแคมเปญหรือกลยุทธ์ใดใช้ได้ผลมากที่สุด ลูกค้าชอบโปรโมชั่นแบบไหน ชอบสินค้าหรือบริการอะไร คอนเทนต์อะไรที่ดึงดูดความสนใจพวกเขา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือแก้ไขปัญหาที่ตัวธุรกิจกำลังเผชิญได้อย่างตรงจุด

 

4.ศึกษาตลาดและแนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต

Data Analysis ช่วยศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต

เราสามารถใช้กระบวนการ Data Analysis ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต เพื่อให้ตัวธุรกิจสามารถปรับตัวและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เรามองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของตลาด และช่วยให้เจ้าของธุรกิจวางแผนหรือวางกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Data Analysis จึงถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ตัวธุรกิจสามารถแข่งขันและก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

 

แม้ Data Analysis จะเป็นกระบวนการสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามันจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงลึก ถึงจะสามารถแปลงข้อมูลดิบให้ออกมาเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้ คุณควรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพมาจัดการหน้าที่ตรงนี้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความแม่นยำมากที่สุดครับ

 

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

tot.co.th, thegrowthmaster.com

Facebook Comment
บทความที่เกี่ยวข้อง

Hybrid Working คืออะไร ? ทำไมเจ้าของธุรกิจควรรู้จัก

การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid working) คือการทำงานในออฟฟิศ ผสมผสานกับการทำงานระยะไกลจากสถานที่อื่น เช่น จากบ้าน ใน Co-Working Space หรือสถานที่อื่น ๆ ถือเป็นวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ทำให้พนักงานเลือกการทำงานได้ ว่าจะทำงานอย่างไร เมื่อไร และที่ไหน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลในการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานแบบไฮบริดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร และพนักงานของบริษัทนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอาจอนุญาตให้พนักงาน ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) 2 วันต่อสัปดาห์ และมาทำงานที่ออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้การทำงานแบบไฮบริดเป็นที่นิยมมากขึ้นในปีหลัง ๆ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ทำให้การทำงานจากระยะไกลเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การทำงานแบบ Hybrid Working เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบริษัทหลายแห่งต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้   5 ประโยชน์สำคัญของ Hybrid Working 1.เพิ่มความยืดหยุ่น (Increased Flexibility) การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานได้อย่างไร […]

รวมขนาด Banner (Banner Sizes) ทั้งหมด ทุกแพลตฟอร์ม 2023

ในยุคปัจจุบันการทำโฆษณาลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดพื้นฐานที่หลายธุรกิจต่างเลือกใช้กันเป็นปกติ บรรดาที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ต่างพร้อมใจยกให้ อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยม แต่คุณเคยสังเกตไหมว่าโฆษณามากมายที่ถูกใช้งานอยู่ในตอนนี้ ต่างมีรูปภาพหรือ Banner เป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่าภาพ Banner นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม   วันนี้ Cotactic จึงอยากจะพาเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจไปรู้จักกับความหมายของ Banner กันครับ ว่าในยุคปัจจุบันนี้ Banner ที่ดีควรเป็นอย่างไร และขนาด Banner ที่เหมาะสมต้องใหญ่ประมาณเท่าไหร่   แบนเนอร์ (Banner) คืออะไร แบนเนอร์ (Banner) หรือ เว็บไซต์แบนเนอร์ (Website Banner) คือภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการทำโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบน Social Media ต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานให้อ่านสารที่อยู่บนภาพ มักถูกสร้างขึ้นเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ Banner ส่วนใหญ่จึงมีการฝังลิงค์ URL เข้าไป เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานที่คลิกเข้ามายังรูปให้ตรงไปยังหน้าเพจ เว็บไซต์ หรือปลายทางที่ผู้สร้างต้องการ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของโฆษณาออนไลน์ที่เราพบได้บ่อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   Banner ที่ดีควรเป็นแบบไหน   1.มีสีสันและธีมที่กลมกลืนไปกับเว็บไซต์ […]

Digital Nomad คืออะไร รู้จักอาชีพยุคใหม่ที่ทั่วโลกจับตามอง

Digital Nomad คืออะไร ? Digital Nomad คือ ชื่อเรียกของสายอาชีพที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลก พวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ไม่ต้องมีสถานที่ทำงานประจำ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตกับโน้ตบุ๊กดี ๆ สักเครื่อง ก็สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ตลอดเวลา แต่สายอาชีพนี้ก็ไม่ใช่สายอาชีพใหม่หรือพึ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใด บางอาชีพก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เช่น นักเขียน, กราฟิกดีไซน์, ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ หรือนักพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งส่วนมากแล้วกลุ่มอาชีพเหล่านี้ก็จะเป็นฟรีแลนซ์หรืออาชีพที่สามารถทำงานแบบ Remote Work ได้เสียเป็นส่วนใหญ่  แต่ในยุคปัจจุบันหลังจากวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มผ่านพ้นไป องค์กรมากมายทั่วโลกต่างเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ ให้มีความคล้ายคลึงกับแนวทางของ Digital Nomad มากขึ้น บ้างก็เริ่มที่จะ Work From Home กันแบบเต็มตัว บ้างก็ยืดหยุ่นวันเข้าออฟฟิศตามความเหมาะสม เพราะเจ้าของธุรกิจหลายท่านเล็งเห็นแล้วว่า การทำงานนอกสถานที่โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศนั้น ไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่อย่างใด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Digital Nomad กลายเป็นสายอาชีพที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก    จุดเด่นและข้อดีของการเป็น Digital Nomad 1.ทำงานที่ไหนก็ได้บนโลก สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยว ชอบเดินทาง หรือพักอาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง […]