Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Mar 22, 2023

Data Analysis คืออะไร? ธุรกิจและองค์กรยุคใหม่ควรรู้! (2023)

Data Analysis คืออะไร ทำไมเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม

 

Data Analysis คืออะไร?

 

Data Analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์มาต่อยอดการทำงานที่เราต้องการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการนำเอาข้อมูลและผลประกอบการทั้งหมด มาตรวจสอบ แยกแยะ และแจกแจงให้เข้าใจง่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนกลยุทธ์ หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตัวธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถคาดเดาผลลัพธ์หรือจำลองความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

 

ดังนั้น Data Analysis จึงถือเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล เพราะเราจะสามารถนำเอาข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์โฮมเพจและสื่อสังคมออนไลน์มาวิเคราะห์หรือตรวจสอบ เพื่อนำไปพัฒนาตัวธุรกิจให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างที่เราต้องการ นับเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่นักการตลาดและที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ทั่วโลกต่างเลือกใช้

 

การทำงานของ Data Analysis

 

1. Market Analysis

Data Analysis มีหลักการทำงานอย่างไร

Market Analysis คือการวิเคราะห์ตลาดผ่านข้อมูลทั้งหมดที่ตัวธุรกิจได้เก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อหาแนวโน้มการทำงานและความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ แคมเปญ โปรโมชั่น หรือเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริการได้อย่างเหมาะสม ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เพราะมันจะช่วยให้การทำการตลาดบนโลกออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการทำ Market Analysis จึงจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเอง

 

2. Data Mining

Data Mining คือนำเอาข้อมูลจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์อย่างละเอียด

Data Mining คือนำเอาข้อมูลจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดในเชิงสถิติ เพื่อนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่เราวางไว้ เช่น เป้าหมายทางธุรกิจ, เป้าหมายทางเศรษฐกิจ, เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ หรือเป้าหมายทางการแพทย์ ซึ่งการทำเหมืองข้อมูลนั้น จะเป็นการนำเอาข้อมูลดิบที่ถูกเก็บไว้มาเปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งในภาคธุรกิจนั้นก็มักจะนำเอาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงแคมเปญทางการตลาด หรือสร้างโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อผลกำไรต่อไป โดยขั้นตอนการทำ Data Mining นั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนดังนี้

 

  • รวบรวมข้อมูล (Collection) ขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน 
  • วิเคราะห์และทำความเข้าใจ (Understanding) เมื่อเราได้ชุดข้อมูลมาแล้ว ลำดับถัดไปคือการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นว่าคืออะไร มีที่มาอย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวธุรกิจ
  • เตรียมข้อมูล (Preparation) ขั้นตอนนี้คือการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่คัดกรองและตรวจสอบแล้ว ให้กลายเป็นไฟล์หรือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมนำไปใช้ 
  • จำลองข้อมูล (Modeling) ถัดมาเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการคัดกรองไปจำลองเป็นแบบแผน เพื่อให้สามารถคาดการณ์และแยกประเภทของข้อมูลได้
  • ประเมินข้อมูล (Evaluation) ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เราได้มา เพื่อนำเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้งานให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

อ่าน ทำไม Digital Agency ถึงมีบทบาทสำคัญในยุคสงคราม Big Data เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ประโยชน์ของ Data Analysis

1. รู้จักกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

Data Analysis มีประโยชน์อย่างไรกับการทำธุรกิจ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น มันจึงส่งผลให้หลายธุรกิจเริ่มหันมาสร้างตัวตนบนช่องทางออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการนำข้อมูลหรือผลประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกออนไลน์มาวิเคราะห์และตรวจสอบ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เรารู้จักพฤติกรรมลูกค้าและความต้องการของพวกเขามากยิ่งขึ้น มันอาจทำให้เราได้รู้ว่าสินค้าบริการอะไรที่ลูกค้าสนใจซื้อมากที่สุด พวกเขาสนใจคอนเทนต์แบบไหน หรือโปรโมชั่นอะไรที่โดนใจพวกเขามากที่สุด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการทำการตลาดทั้งสิ้น เพราะเราจะทราบได้อย่างทันทีว่าต้องออกแบบแคมเปญแบบไหนกลุ่มเป้าหมายถึงจะสนใจมากที่สุด

 

2. มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

Data Analysis สามารถช่วยให้เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากชึ้น

การทำ Data Analysis จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่เราไม่เคยมองเห็น เพราะมันเป็นกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ตัวธุรกิจได้เก็บหรือบันทึกไว้ ทำให้เราได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเคยมองข้าม นำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมันจะช่วยให้เรามองเห็นว่าเป้าหมายหรือทิศทางที่แบรนด์กำลังเดินไปนั้นถูกต้องหรือไม่ กลยุทธ์หรือแคมเปญการตลาดที่ใช้ได้ผลมากขนาดไหน ซึ่งมันจะช่วยให้ตัวธุรกิจสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

 

3. เพิ่มผลกำไรในระยะยาว

data analysis คืองานอะไร

เมื่อเรารู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น รู้จักลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ขั้นต่อไปเราก็สามารถนำเอากระบวนการ Data Analysis มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบการได้ในระยะยาว เพราะตอนนี้เราจะทราบแล้วว่าแคมเปญหรือกลยุทธ์ใดใช้ได้ผลมากที่สุด ลูกค้าชอบโปรโมชั่นแบบไหน ชอบสินค้าหรือบริการอะไร คอนเทนต์อะไรที่ดึงดูดความสนใจพวกเขา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือแก้ไขปัญหาที่ตัวธุรกิจกำลังเผชิญได้อย่างตรงจุด

 

4. ศึกษาตลาดและแนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต

Data Analysis ช่วยศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต

เราสามารถใช้กระบวนการ Data Analysis ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต เพื่อให้ตัวธุรกิจสามารถปรับตัวและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เรามองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของตลาด และช่วยให้เจ้าของธุรกิจวางแผนหรือวางกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Data Analysis จึงถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ตัวธุรกิจสามารถแข่งขันและก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

 

แม้ Data Analysis จะเป็นกระบวนการสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามันจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงลึก ถึงจะสามารถแปลงข้อมูลดิบให้ออกมาเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้ คุณควรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพมาจัดการหน้าที่ตรงนี้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความแม่นยำมากที่สุดครับ

 

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

tot.co.th, thegrowthmaster.com

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]