วิธีจัดการงบกว่า 1 ล้านบาท กับ KPI ที่สูงขึ้น!
Table Of Contents
Table Of Contents

Green Marketing เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ หรือสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในทุกวัน ทำให้ผู้บริโภคหลายคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น นั่นจึงเป็นโอกาสดีที่แบรนด์หรือธุรกิจใช้โอกาสนี้ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง โดยการออกแคมเปญกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือบางสินค้าก็มีแนวคิดแบบรักโลกใช้วัสดุที่ทำจากขยะเหลือใช้ นั่นจะทำให้องค์กรมีภาพจำที่ดีในสายตาของผู้บริโภค และในปัจจุบันยังไม่สายที่แบรนด์หรือธุรกิจจะหันมาใช้ Green Marketing ที่มีคุณค่าต่อโลก

 

Green Marketing คืออะไร?

ในปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจได้หันมาใช้ Green Marketing คือ การส่งเสริมสินค้าหรือบริการของตัวเองให้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด หรือสร้างสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ใช่เพียงแต่จะสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์เท่านั้น แต่การมีสินค้าหรือบริการที่ทำจากวัสดุรักษ์โลก สามารถสร้างโอกาสในการขายได้ และทำให้สินค้ามีมูลค่าในตัวเอง 

Green Marketing ไม่ใช่เทรนด์ที่มาไวไปไว แต่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจเข้าไปอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค เช่น ธุรกิจโรงแรมที่ใช้ระบบไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือธุรกิจร้านอาหารที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการใส่อาหารทุก ๆ เมนูของตัวเอง ก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อและผู้ใช้บริการได้แล้ว

Green Marketing

8 แนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบ Green Marketing

 • สร้างกระบวนการผลิตแบบยั่งยืนตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุ
 • ลดการปล่อยสารพิษออกจากโรงงานหรือการขนส่งของตัวเอง
 • เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ฟางข้าวที่สามารถย่อยสลายเองได้
 • ใช้วัสดุหมุนเวียน ลดการนำทรัพยากรของโลกออกผลิตแบบสิ้นเปลือง
 • ใช้กระบวนการขายหรือผลิตที่สร้างขยะจำนวนมาก
 • ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มากเกินความจำเป็น เช่น ทำขวดพลาสติกให้บางลง
 • ออกแบบสินค้าให้ทนทานต่อการใช้งาน ลดการทิ้งขยะ

Green Marketing

ทำไม Green Marketing ถึงมีความสำคัญ?

Green Marketing มีส่วนสร้างความภักดี (Lotyalty) ต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ในอีกมุมมองหนึ่งสามารถทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เพราะต้องการสนับสนุนสินค้าหรือบริการที่รักษ์โลก เช่น ทุก 3% ของยอดการสั่งซื้อ จะบริจาคให้กับองค์กรรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในโลกของการทำธุรกิจนั้น จุดเริ่มต้นของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำใหม่อาจเป็นเรื่องยากและใช้ต้นทุนสูงในช่วงแรก แต่ในปัจจุบันมีหลายแบรนด์ที่วางตำแหน่งของตัวเองไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ว่าทุกสินค้าของตัวเองใช้ขวดพลาสติกหรือขยะเหลือใช้มาผลิตล้วน ๆ เท่านี้ก็ทำให้แบรนด์ดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีในสายตาผู้บริโภค

Green Marketing

ไอเดียการทำ Green Marketing

การทำ Green Marketing มีหลายแนวทางให้แต่ละธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ โดยอาจเลือกจากแนวทางที่ธุรกิจสามารถปรับตัวและทำได้จริง ที่สำคัญไอเดียใหม่ ๆ สามารถช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อในตลาดใหม่เข้ามาได้ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • Eco-Friendly Products : ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในไอเดียของ Green Marketing ที่หลายธุรกิจเริ่มนำมาใช้กันมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยใช้วัสดุรักษาโลกก็หันกลับมาใช้ ยังส่งผลดีต่อการลดต้นทุนของวัสดุต้นทางอีกด้วย

 • Green Packaging : บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ใช้จริงได้ เช่น ผู้ใช้สามารถทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เองโดยไม่รู้สึกผิด หรือการเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้นำกลับมาใช้ต่อซ้ำ ๆ โดยที่ไม่ต้องสร้างภาระให้ธุรกิจผลิตออกมาจำนวนมาก

 • Green Distribution : การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การขนส่งที่คำนึงถึงการลดการใช้เชื้อเพลิง และเลือกการขนส่งที่ใช้พลังงานน้อย หรือออกแบบขั้นตอนการส่งที่สั้น กระชับ ใช้เส้นทางการจัดจำหน่ายที่รวดเร็วในบางธุรกิจ เช่น SME หน้าใหม่อาจเน้นขายออนไลน์มากกว่าการเปิดหน้าร้าน และใช้พาร์ทเนอร์ Delivery Platform มาจัดการการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

 • Green Event : กิจกรรมสีเขียว

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกมาทำกิจกรรมรักษ์โลก เช่น การวิ่งรักษ์โลก เพียงซื้อเสื้อวิ่งที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้และบริจาคให้กับองค์กรการกุศล ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ผลในยุคนี้ โดยการนำการออกกำลังกายมาประยุกต์กับ Green Marketing และแถมสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าที่กำลังทดลองตลาดมาให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ เป็นต้น

 

ตัวอย่าง Green Marketing จากแบรนด์ระดับโลก

มาดูการทำ Green Marketing จากแบรนด์ระดับโลก ที่อาจจะเป็นแนวคิดต่อยอดให้กับหลาย ๆ ธุรกิจที่กำลังหันมาใช้ Green Marketing ในการขับเคลื่อนองค์กร

 • IKEA

การรับซื้อสินค้าคืนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ Green Marketing ที่ดึงดูดให้ลูกค้าเดิมนำสินค้าเก่าของ IKEA มาขาย โดยทางแบรนด์จะรับซื้อในราคา 30% จากราคาขาย หากสินค้าอยู่ในสภาพปานกลาง และจะรับซื้อ 50% จากราคาขาย หากสินค้าอยู่ในสภาพดี และยังให้ IKEA Voucher ลดส่วนในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป แนวคิดนี้สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อใหม่ได้

 • The Body Shop

แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางและน้ำหอม ที่วางตำแหน่งทางการตลาดชัดเจนมาตั้งแต่แรกโดยทางแบรนด์ได้ปลูกฝังไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกับการมีสุขภาพผิวที่ดีด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ และแคมเปญที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์คือไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ ทำให้แบรนด์มีคุณค่าด้วยตัวเอง และ Green Marketing ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังที่ทำให้ธุรกิจเติบโตมาถึงทุกวันนี้

 • Johnson & Johnson’s

ความน่าสนใจของการทำ Green Marketing ของ J&J คือการเพิ่มความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น พร้อมสร้างความเชื่อใจให้กับผู้บริโภค และอีกหนึ่งกลยุทธ์คือการผลิตสินค้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการผลิต

 

Green Marketing ไม่ใช่การทำเพื่อสังคมเท่านั้น แต่ในมุมมองของธุรกิจจะส่งผลดีในหลายเรื่อง ทั้งการได้กลุ่มลูกค้าจากตลาดใหม่ การได้สร้าง Customer Loyaly จากแบรนด์ที่มีคุณค่า การลดต้นทุนกับวัสดุราคาแพง หากนำแนวคิด Green Marketing มาใช้กับธุรกิจในทุก ๆ การดำเนินงาน ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น แต่ยังทำให้องค์กรมีคุณค่าในสายตาผู้บริโภคได้ด้วย


หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง Lead Generation

10 ตัวอย่าง Lead Generation เทคนิคการตลาด เพื่อหาลูกค้าที่ใช่!

customer experience

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here