click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์โดยการใช้ Testimonials นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำแบรนด์เพราะถ้าแบรนด์มีความน่าเชื่อถือก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและอาจทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการและทำให้แบรนด์นั้นมีโอกาสเติบโตในวงการธุรกิจได้ดี

 

Testimonials คืออะไร ?

Testimonials คือ การรับรองหรือคำรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Testimonials เปรียบเหมือนการรีวิวในเชิงบวก เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้กับแบรนด์ โดยการทำ Testimonials อาจอยู่ในรูปแบบของ บทความ รูป หรือวิดีโอ

 

ทำไม Testimonials จึงสำคัญต่อการทำธุรกิจ

Testimonials คือ ตัวช่วยหรือเครื่องมือที่มีความสำคัญในส่วนช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพราะในปัจจุบันนี้ลูกค้ามักจะทำการสืบค้นข้อมูลของสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลรีวิวคุณภาพสินค้า หรือบริการก่อนทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจริง

Testimonials ส่งผลต่อ SEO อย่างไร

Testimonials มีผลในทั้ง On Page และ Off Page 

 • On  Page ถ้านำ Testimonials ใช้ในแบรนด์หรือธุรกิจ อาจนำไปปรับใช้ในหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์หรือธุรกิจ เช่น วิดีโอ รูปภาพ เป็นต้น มาวางไว้ในเว็บไซต์ของแบรนด์หรือธุรกิจ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการช่วยดึงดูดคนที่มาสนใจสินค้าหรือบริการมากขึ้น หรือช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสติดในอันดับสูงขึ้นในการค้นหา 
 • Off Page  ถ้านำ Testimonials ใช้ในแบรนด์หรือธุรกิจ อาจนำไปปรับใช้โดยเอาสินค้าหรือบริการไปโพสต์รีวิวสินค้าหรือบริการในช่องทางต่าง ๆ ทางโลกออนไลน์ อาจทำให้ดึงดูดคนที่มีแนวโน้มเข้ามาในเว็บไซต์ของธุรกิจเราและช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของเราให้ถูกจัดอันดับสูงขึ้นในหน้าการค้นหา Google

 

รูปแบบของ Testimonials

การทำ Testimonials มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ แบรนด์อาจปรับให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแบรนด์ มีรูปแบบดังนี้

 • Quotes Testimonial

Quotes Testimonial

 

การรีวิวในรูปแบบโควต (Quotes)  คือ คำพูดหรือข้อความสั้น ๆ  จากลูกค้าที่มีความพอใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ จึงเป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุดเพราะมีความสั้น กระชับและควรเป็นข้อความเชิงบวกหรือดึงดูดความสนใจของลูกค้า  ทำให้เกิดโอกาสทางการขายมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ :  แบรนด์ควรเลือกคำพูดหรือข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้ หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น

 • Video Testimonial

Video Testimonial

การรีวิวในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะวิดีโอมีโอกาสที่จะปลอมแปลงได้ยากและลูกค้าสามารถเข้าถึงอารมณ์ที่แบรนด์ต้องการสื่อได้ชัดเจน

เคล็ดลับ : แบรนด์ควรมีการทำวิดีโอนำเสนอสินค้าหรือบริการแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายทำ การพูด หรือการตัดต่อวิดีโอให้มีความน่าสนใจ

 • Social Media Testimonial

Social Media Testimonial

การรีวิวในรูปแบบการแชร์ การบอกต่อหรือการคอมเมนต์แสดงความชื่นชมในสินค้าหรือบริการ โดยผ่านช่องทาง Social Media Platforms ต่างๆ เช่น Facebook  Instagram YouTube  Twitter เป็นต้น  โดยวิธีการนี้จะมีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ เพิ่มยอดการมองเห็นและยังสร้างช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี

เคล็ดลับ : แบรนด์ควรมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้งาน Social Media Platforms ไหนมากที่สุด และแบรนด์ควรไปโพสต์เนื้อหาของสินค้าหรือบริการใน Social Media Platforms นั้น ๆ  

 • Interview Testimonial

Interview Testimonial

การรีวิวในรูปแบบการสัมภาษณ์จากลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นการสอบถามในเรื่องความคิดเห็นลูกค้าเกี่ยวกับแบรนด์ อาจจะใช้วิธีการอัดเสียงหรือนำเสนอ VDO

เคล็ดลับ : แบรนด์ไม่ควรใช้คำพูดในทิศทางที่บังคับความคิดหรือบังคับคำตอบมากเกินไป

 • Influencer Testimonial

Influencer Testimonial

การรีวิวในรูปแบบการเล่าเรื่องสินค้าหรือบริการผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในโลกออนไลน์(Influencer) โดย Influencer จะโพสต์รูปหรือวิดีโอรีวิวสินค้าหรือบริการ  Social Media Platforms ก็จดึงดูดคนในโลกออนไลน์ได้จำนวนมากและมีผลต่อการตัดสินใจการซื้อ

เคล็ดลับ : แบรนด์ควรเลือก Influencer มากกว่า 1 คน เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่หลากหลาย

 • Case Studies

Case Studies

รูปแบบที่ทางแบรนด์นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้จริง และอาจมี CTA เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงและรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ :  แบรนด์ควรเขียนในรูปแบบ Case Studies เนื้อหาเริ่มด้วยการนำเสนอปัญหาที่พบแบรนด์ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง? และเขียนในตอนท้ายเขียนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร

 

คำแนะนำในการทำ Testimonials

การทำ Testimonials ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในสินค้าหรือบริการก็จะเกิดผลดีให้กับแบรนด์ในด้านการเพิ่มยอดขายหรือทำกำไรให้กับธุรกิจ 

1. ทำ Testimonials อย่างมีหลักการ

หลักการทำ Testimonials มีดังนี้

 1. กำหนดเวลาที่เหมาะสม: เว้นระยะก่อนการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันลูกค้ามากเกินไป
 2. วางแผนล่วงหน้า: แบรนด์ควรมีแผนการทำTestimonials และแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงทิศทางของTestimonials ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 3. ตั้งคำถามอย่างเหมาะสม: แบรนด์ควรตั้งคำถามเป็นกลางโดยไม่บังคับทิศทางการตอบคำถามของลูกค้า
 4. มีแนวคำตอบหรือตัวอย่างให้ลูกค้าดู: แบรนด์ควรมีแนวคำตอบให้กับลูกค้าที่เป็นกลางและเนื้อหาที่จะสื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางแบรนด์
 5. มีการขอบคุณหรือให้ของตอบแทน: แบรนด์อาจเตรียมของรางวัลหรือส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับลูกค้าที่มาตอบแบบสอบถามหรือรีวิวให้กับทางแบรนด์

2. ห้ามซื้อรีวิวหรือทำของปลอมขึ้นมา

การซื้อรีวิวหรือปลอมการรีวิว อาจส่งผลเสียในด้านความน่าเชื่อถือให้กับทางแบรนด์ ดังนั้นแบรนด์ควรเขียนรีวิวที่เกิดจากเหตุการณ์จริงเพื่อแสดงถึงความจริงใจต่อลูกค้า

3. เขียนให้กระชับและตรงประเด็น

แบรนด์ควรเขียน Testimonials ที่เน้นประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ 

4. เพิ่มช่องทางในการรับ Testimonial

แบรนด์ควรลง Testimonials ให้หลากหลาย  Social Media Platforms เช่น  Facebook  Instagram YouTube  Twitter เป็นต้น เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์

 

โดยสรุปแล้ว Testimonials คือ การรีวิวสินค้าหรือบริการของทางแบรนด์โดยเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงเพื่อความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และอาจทำให้เกิดการเพิ่มยอดขายหรือทำกำไรให้กับธุรกิจอีกด้วย

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

 

(แหล่งอ้างอิงข้อมูล)

CONTENT SHIFU :  https://contentshifu.com/blog/how-to-write-testimonial

THE  GROWTH MASTER : https://thegrowthmaster.com/blog/testimonials-to-build-social-proof

Two Bears Marketing : https://www.2bearsmarketing.com/testimonials-marketing/

PRIMAL :  https://www.primal.co.th/th/marketing/what-is-testimonials/

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

Image6

Revenue คืออะไร เข้าใจการเงินพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ | Cotactic

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้