Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Oct 1, 2023

Testimonials คืออะไร? เคล็ดลับมัดใจลูกค้าที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม !

Testimonials

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์โดยการใช้ Testimonials นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำแบรนด์เพราะถ้าแบรนด์มีความน่าเชื่อถือก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและอาจทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการและทำให้แบรนด์นั้นมีโอกาสเติบโตในวงการธุรกิจได้ดี

 

Testimonials คืออะไร ?

Testimonials คือ การรับรองหรือคำรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Testimonials เปรียบเหมือนการรีวิวในเชิงบวก เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้กับแบรนด์ โดยการทำ Testimonials อาจอยู่ในรูปแบบของ บทความ รูป หรือวิดีโอ

 

ทำไม Testimonials จึงสำคัญต่อการทำธุรกิจ

Testimonials คือ ตัวช่วยหรือเครื่องมือที่มีความสำคัญในส่วนช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพราะในปัจจุบันนี้ลูกค้ามักจะทำการสืบค้นข้อมูลของสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลรีวิวคุณภาพสินค้า หรือบริการก่อนทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจริง

Testimonials ส่งผลต่อ SEO อย่างไร

Testimonials มีผลในทั้ง On Page และ Off Page 

 • On  Page ถ้านำ Testimonials ใช้ในแบรนด์หรือธุรกิจ อาจนำไปปรับใช้ในหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์หรือธุรกิจ เช่น วิดีโอ รูปภาพ เป็นต้น มาวางไว้ในเว็บไซต์ของแบรนด์หรือธุรกิจ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการช่วยดึงดูดคนที่มาสนใจสินค้าหรือบริการมากขึ้น หรือช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสติดในอันดับสูงขึ้นในการค้นหา 
 • Off Page  ถ้านำ Testimonials ใช้ในแบรนด์หรือธุรกิจ อาจนำไปปรับใช้โดยเอาสินค้าหรือบริการไปโพสต์รีวิวสินค้าหรือบริการในช่องทางต่าง ๆ ทางโลกออนไลน์ อาจทำให้ดึงดูดคนที่มีแนวโน้มเข้ามาในเว็บไซต์ของธุรกิจเราและช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของเราให้ถูกจัดอันดับสูงขึ้นในหน้าการค้นหา Google

 

รูปแบบของ Testimonials

การทำ Testimonials มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ แบรนด์อาจปรับให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแบรนด์ มีรูปแบบดังนี้

 • Quotes Testimonial

Testimonials

 

การรีวิวในรูปแบบโควต (Quotes)  คือ คำพูดหรือข้อความสั้น ๆ  จากลูกค้าที่มีความพอใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ จึงเป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุดเพราะมีความสั้น กระชับและควรเป็นข้อความเชิงบวกหรือดึงดูดความสนใจของลูกค้า  ทำให้เกิดโอกาสทางการขายมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ :  แบรนด์ควรเลือกคำพูดหรือข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้ หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น

 • Video Testimonial

Testimonials

การรีวิวในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะวิดีโอมีโอกาสที่จะปลอมแปลงได้ยากและลูกค้าสามารถเข้าถึงอารมณ์ที่แบรนด์ต้องการสื่อได้ชัดเจน

เคล็ดลับ : แบรนด์ควรมีการทำวิดีโอนำเสนอสินค้าหรือบริการแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายทำ การพูด หรือการตัดต่อวิดีโอให้มีความน่าสนใจ

 • Social Media Testimonial

Testimonials

การรีวิวในรูปแบบการแชร์ การบอกต่อหรือการคอมเมนต์แสดงความชื่นชมในสินค้าหรือบริการ โดยผ่านช่องทาง Social Media Platforms ต่างๆ เช่น Facebook  Instagram YouTube  Twitter เป็นต้น  โดยวิธีการนี้จะมีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ เพิ่มยอดการมองเห็นและยังสร้างช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี

เคล็ดลับ : แบรนด์ควรมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้งาน Social Media Platforms ไหนมากที่สุด และแบรนด์ควรไปโพสต์เนื้อหาของสินค้าหรือบริการใน Social Media Platforms นั้น ๆ  

 • Interview Testimonial

Testimonials

การรีวิวในรูปแบบการสัมภาษณ์จากลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นการสอบถามในเรื่องความคิดเห็นลูกค้าเกี่ยวกับแบรนด์ อาจจะใช้วิธีการอัดเสียงหรือนำเสนอ VDO

เคล็ดลับ : แบรนด์ไม่ควรใช้คำพูดในทิศทางที่บังคับความคิดหรือบังคับคำตอบมากเกินไป

 • Influencer Testimonial

Testimonials

การรีวิวในรูปแบบการเล่าเรื่องสินค้าหรือบริการผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในโลกออนไลน์(Influencer) โดย Influencer จะโพสต์รูปหรือวิดีโอรีวิวสินค้าหรือบริการ  Social Media Platforms ก็จดึงดูดคนในโลกออนไลน์ได้จำนวนมากและมีผลต่อการตัดสินใจการซื้อ

เคล็ดลับ : แบรนด์ควรเลือก Influencer มากกว่า 1 คน เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่หลากหลาย

 • Case Studies

Testimonials

รูปแบบที่ทางแบรนด์นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้จริง และอาจมี CTA เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงและรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ :  แบรนด์ควรเขียนในรูปแบบ Case Studies เนื้อหาเริ่มด้วยการนำเสนอปัญหาที่พบแบรนด์ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง? และเขียนในตอนท้ายเขียนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร

 

คำแนะนำในการทำ Testimonials

การทำ Testimonials ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในสินค้าหรือบริการก็จะเกิดผลดีให้กับแบรนด์ในด้านการเพิ่มยอดขายหรือทำกำไรให้กับธุรกิจ 

1. ทำ Testimonials อย่างมีหลักการ

หลักการทำ Testimonials มีดังนี้

 1. กำหนดเวลาที่เหมาะสม: เว้นระยะก่อนการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันลูกค้ามากเกินไป
 2. วางแผนล่วงหน้า: แบรนด์ควรมีแผนการทำTestimonials และแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงทิศทางของTestimonials ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 3. ตั้งคำถามอย่างเหมาะสม: แบรนด์ควรตั้งคำถามเป็นกลางโดยไม่บังคับทิศทางการตอบคำถามของลูกค้า
 4. มีแนวคำตอบหรือตัวอย่างให้ลูกค้าดู: แบรนด์ควรมีแนวคำตอบให้กับลูกค้าที่เป็นกลางและเนื้อหาที่จะสื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางแบรนด์
 5. มีการขอบคุณหรือให้ของตอบแทน: แบรนด์อาจเตรียมของรางวัลหรือส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับลูกค้าที่มาตอบแบบสอบถามหรือรีวิวให้กับทางแบรนด์

2. ห้ามซื้อรีวิวหรือทำของปลอมขึ้นมา

การซื้อรีวิวหรือปลอมการรีวิว อาจส่งผลเสียในด้านความน่าเชื่อถือให้กับทางแบรนด์ ดังนั้นแบรนด์ควรเขียนรีวิวที่เกิดจากเหตุการณ์จริงเพื่อแสดงถึงความจริงใจต่อลูกค้า

3. เขียนให้กระชับและตรงประเด็น

แบรนด์ควรเขียน Testimonials ที่เน้นประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ 

4. เพิ่มช่องทางในการรับ Testimonial

แบรนด์ควรลง Testimonials ให้หลากหลาย  Social Media Platforms เช่น  Facebook  Instagram YouTube  Twitter เป็นต้น เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์

 

โดยสรุปแล้ว Testimonials คือ การรีวิวสินค้าหรือบริการของทางแบรนด์โดยเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงเพื่อความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และอาจทำให้เกิดการเพิ่มยอดขายหรือทำกำไรให้กับธุรกิจอีกด้วย

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

 

(แหล่งอ้างอิงข้อมูล)

CONTENT SHIFU :  https://contentshifu.com/blog/how-to-write-testimonial

THE  GROWTH MASTER : https://thegrowthmaster.com/blog/testimonials-to-build-social-proof

Two Bears Marketing : https://www.2bearsmarketing.com/testimonials-marketing/

PRIMAL :  https://www.primal.co.th/th/marketing/what-is-testimonials/

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]