Reading Time: < 1 minute
< 1 minute
Sep 26, 2023

UX/UI คืออะไร? ทำไมการออกแบบถึงส่งผลต่อธุรกิจ (อัพเดท 2023)

UX UI

ต้องการที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญในการรับทำเว็บไซต์ WordPress คลิกที่นี่

UX UI สายงานหลักที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือแอปพลิเคชันให้กับธุรกิจ ตลอดจนถึงสร้างการประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน แต่หากยังไม่แน่ใจว่า UX UI คืออะไร 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร แล้วมีความสำคัญ หรือทักษะไหนบ้างที่จำเป็นสำหรับสายงานนี้ เลื่อนลงไปอ่านกันได้เลย

 

UX UI แตกต่างกันอย่างไร

UX UI คือ ส่วนสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์, แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างง่ายดายที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • UX (User Experience)

UX คือ ประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้งาน เป็นกระบวนการออกแบบ ที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด และมีโอกาสที่จะกลายเป็นลูกค้ามากขึ้น

 • UI (User Interface)

UI คือ การสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เช่น ตัวอักษร สีตกแต่ง ไอคอน หรือการจัดวางรูปแบบต่าง ๆ ให้เว็บไซต์น่าใช้งาน รู้สึกเข้าถึงได้ง่าย 

 

ความสำคัญของ UX UI

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้คน ที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร ทำกิจกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ UX UI จึงส่งผลต่อธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ

การออกแบบ UX UI จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน ผ่านขั้นตอนการออกแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ สี ตลอดจนปุ่มต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้งาน หากเข้าไปแล้วตัวอักษรอ่านง่าย สบายตา การคลิกปุ่มง่าย ไม่ซับซ้อน ก็จะส่งผลเชิงบวก และทำให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

 • ดึงดูดให้มีผู้ใช้งานมากขึ้น

UX UI ที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีแล้วนั้น จะช่วยให้ผู้ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ได้นานขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานกลับเข้ามาใช้ซ้ำ และยั่งยืนในระยะยาว

 • ส่งผลต่อการจัดอันดับ SEO

หลักการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ มี 3 ส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ SEO On Page, SEO Off Page และ SEO Technical ซึ่งเว็บไซต์คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็นจำนวน Traffic ที่เข้ามาใช้งาน อัตราการคลิกเข้าชมเว็บ หรือแม้แต่ความเร็วของเว็บไซต์ก็ส่งผลด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้วหากมี UX UI ที่ดีตั้งแต่แรก ก็จะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับได้ดียิ่งขึ้น

 

เครื่องมือทำงานของ UX UI มีอะไรบ้าง ?

เครื่องมือทำงานของสายงาน UX UI จะมีหลายประเภท แบ่งเป็นเฉพาะสายงาน ได้แก่

เครื่องมือของ UX Designer

เครื่องมือสำคัญของตำแหน่ง UX จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางรูปแบบของเว็บไซต์และกระบวนการใช้งานของเว็บไซต์ เช่น

 • Prototype

ตัวช่วยในการร่างแบบจำลองหน้าตาของเว็บไซต์เพื่อนำไปเสนอแนะกับธุรกิจก่อนการนำมาออกแบบใช้งานเว็บไซต์จริง 

 • Wireframe CC

บอร์ดที่นำมาใช้วาดโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ออกมาเป็นรูปแบบตามความต้องการของธุรกิจ หากมีส่วนไหนที่มีข้อผิดพลาด การวาดโครงสร้างจะยังสามารถแก้ไขใหม่ให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะวางรูปแบบของเว็บไซต์จริง

 • Pencil Project

โปรแกรมดี ๆ สำหรับสายงาน UX โดยเฉพาะ เปิดให้ใช้งานได้ฟรีและมีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวาดแบบร่างเว็บไซต์

เครื่องมือของ UI Designer

เครื่องมือสำคัญของตำแหน่ง UI จะเกี่ยวกับการตกแต่งเว็บไซต์โดยเฉพาะ ทั้งในด้านงานศิลป์ และเทคนิคการจัดวาง

มีเครื่องมือที่หลากหลายทำให้การออกแบบสะดวกมากกว่าเดิม สามารถแชร์การทำงานระหว่างทีม และสามารถอัปเดตงานให้กับลูกค้าได้เห็นทันที

การร่างแบบจากความคิดออกมาแบบคร่าว ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา วาดโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้น การร่างภาพก่อนการวาดจริงจะสามารถปรับแก้ไอเดียในการออกแบบได้ตลอดเวลา เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ สามารถนำมาวาดโครงสร้างจริงเพื่อนำงานมาเสนอแนะกับลูกค้าอีกที

โปรแกรมที่เหมาะกับสายงาน UI โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบที่ครบครันสำหรับการดีไซน์เว็บไซต์ ใช้งานได้ไม่ยาก เหมาะกับผู้ที่เริ่มเข้าสายงาน UI ไม่มีพื้นฐานในการแบบบนโปรแกรมก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ที่สำคัญคือโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วย

 

ทักษะที่จำเป็นต่อ UX UI

นอกจาก Hard Skill ความรู้เฉพาะทางด้านการออกแบบที่ UX UI ต้องมีแล้วนั้น Soft Skill เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่วมงานกับผู้อื่นในสายงานได้อย่างราบรื่น

Soft Skill ที่จำเป็นต่อการทำ UX

 • Lifelong Learning 

การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ สายงานนี้จะอยู่กับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก การออกแบบงานก็ต้องอัปเดตตามกระแสบนออนไลน์ตลอดเวลา

 • Collaboration

ทักษะสำคัญสำหรับตำแหน่งนี้ เนื่องจากต้องมีการพูดคุยปรึกษางานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามความต้องการกับลูกค้า การปรึกษางานระหว่างการออกแบบกับฝ่าย UI และนักออกแบบด้าน ๆ อื่น

 • Creativity

การมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ควรมีสำหรับงานด้านนี้ เนื่องจากการออกแบบต้องใช้ศิลปะเข้ามาประกอบด้วย มีความคิดใหม่ ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำกับผู้อื่น สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับงานได้

 

Soft Skill ที่จำเป็นต่อการทำ UI

 • Creativity

การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ ทักษะที่พึงมีคงหนีไม่พ้นการมีความคิดที่สร้างสรรค์ มีความคิดที่แตกต่างชอบลองสิ่งใหม่ ๆ 

 • Communication

การสื่อสารที่ดีนำมาสู่การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทักษะนี้สิ่งสำคัญคือการพูด หากมีการสื่อสารที่ชัดเจน การทำงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น

 

UX UI ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ เพิ่มยอดขาย และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ดังนั้นหากคิดที่จะมีเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันแล้วนั้น การออกแบบพื้นฐานให้ดีตั้งแต่ต้น ย่อมสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ หากกำลังมองหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปรับแต่งหน้าตา UX UI สามารถติดต่อ Cotactic Media บริษัทรับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้เลยวันนี้!

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รวมเทคนิคที่มือใหม่ควรรู้! (2023)

เว็บไซต์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดออนไลน์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน เพราะเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ ซึ่งการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ที่ดีนั้น เราจำเป็นต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน้าตาเว็บไซต์ การใช้งาน และความปลอดภัย ในบทความนี้ เรารวบรวมเทคนิคการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้งานและ SEO เหมาะสำหรับธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิด สารบัญ วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง สร้างด้วยบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป สร้างด้วยซอฟต์แวร์ CMS สร้างด้วยการเขียนโค้ดด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญของการสร้างเว็บไซต์ มีเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความสม่ำเสมอ เนื้อหาในเว็บไซต์ที่ดีและมีคุณภาพ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ปัจจัยที่ต้องระวังในการสร้างเว็บไซต์ การต่ออายุโดเมนเนม การเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้ง การใช้ฟีเจอร์บนเว็บไซต์ การสะกดคำผิด ความปลอดภัยของเว็บไซต์   วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองนั้นสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ สร้างด้วยบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป หนึ่งในวิธีสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ “บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป” อย่าง Wix, Godaddy, Google Sites, WordPress.com เป็นต้น ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบฟรีและแบบพรีเมียม มีข้อดีคือช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และมีเทมเพลตให้เลือกใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาออกแบบเอง แต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องหน้าตาและฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเว็บไซต์ที่สร้างด้วยวิธีอื่น […]

วิธีใช้ WordPress 2023 ฉบับรวบรัด สอนเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง!

ต้องการที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญในการรับทำเว็บไซต์ WordPress คลิกที่นี่ สำหรับใครที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง WordPress น่าจะเป็นตัวเลือกที่หลายคนคุ้นเคย ด้วยความนิยมที่แพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังมีปลั๊กอินและธีมให้เลือกใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้เว็บไซต์มีความยืดหยุ่น และตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น แต่หลายคนอาจมีคำถามว่า “WordPress ใช้ยากไหม?” หรือ “ต้องมีความรู้ด้านไอทีหรือเปล่า?” ในบทความนี้ เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักวิธีใช้ WordPress ตั้งแต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใน WordPress การใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ รวมไปถึงเทคนิคในการดูแลเว็บไซต์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีใช้ WordPress เบื้องต้น ฉบับรวบรัด ดาวน์โหลดและติดตั้ง WordPress ตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress ที่จำเป็น ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วย WordPress Theme ปรับแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugin สร้างเนื้อหา – เขียนบทความเพื่อลงในเว็บไซต์ สร้างและจัดการเมนู (Menu) เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ จัดการผู้ใช้งาน (Users) ภายในเว็บไซต์   ทำความรู้จักกับ […]