Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Oct 30, 2023

B2C คืออะไร? กลยุทธ์การตลาดแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจ

B2C คือ

Business to Consumer หรือธุรกิจประเภท B2C ในปัจจุบัน ต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด บทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับธุรกิจ B2C กันมากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะกับธุรกิจนี้

 

B2C คืออะไร?

B2C หรือ Business to Consumer คือ ธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการโดยเป็นการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจไปหาลูกค้าโดยตรง ซึ่งการทำธุรกิจในรูปแบบนี้จะเป็นธุรกิจที่ไม่มีการผ่านคนกลาง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าทั่วไปและมีความเฉพาะเจาะจงเปลี่ยนไปตามตลาดผู้บริโภค

ธุรกิจแบบ B2C จะมีการโฆษณาและโปรโมชั่นเป็นสิ่งดึงดูดในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ ดังนั้้นธุรกิจแบบ B2C จึงเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอารมณ์ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นหลัก 

 

รูปแบบในการทำธุรกิจแบบ B2C 

รูปแบบการทำธุรกิจแบบ B2C จะมีลักษณะที่มีการสร้างคอนเทนต์บนสื่อ Social Media ช่องทางต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจแบบ B2C

 • ธุรกิจบริการช่องทาง Online เช่น การฟังเพลงออนไลน์  การดูหนังออนไลน์ เป็นต้น
 • ธุรกิจที่มีการขายสินค้าออนไลน์ โดยมีการจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น
 • ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ 
 • ร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำ
 • การให้บริการที่พักในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล เป็นต้น

 

กลยุทธ์การตลาด B2C ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจแบบ B2C ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชัดเจนเรื่องราคา

B2C คือ

ธุรกิจแบบ B2C ควรมีการกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการที่ชัดเจน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า เพราะลูกค้าจะตัดสินใจในระยะเวลาสั้นและซื้อสินค้าหรือบริการตามความต้องการเท่านั้น

Content ดีมีคุณภาพ

B2C คือ

การสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษกว่าปกติ จะทำให้ลูกค้าอยากที่จะติดตามแบรนด์อยู่เป็นประจำและกลายมาเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ 

ตัวอย่างไอเดียการทำคอนเทนต์ในธุรกิจแบบ B2C

 • การเขียนบทความ อาจเป็นบทความแนวให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์แก่ลูกค้าอยู่เป็นประจำ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำคอนเทนต์ เพราะจะทำให้ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีให้กับแบรนด์
 • การทำวิดีโอ มักจะอยู่ในรูปของการทำแคมเปญทางการตลาด ดังนั้นคอนเทนต์ในวิดีโอจึงต้องมีความน่าสนใจหรือดึงดูดลูกค้าหรือสามารถให้ลูกค้ามีส่วนร่วมที่ดีได้ในระยะเวลาสั้น

Promotion และ ส่วนลด

B2C คือ

ธุรกิจแบบ B2C อาจมีการทำการตลาดด้วยการทำส่วนลดราคาสินค้าหรือบริการหรือการทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า กระตุ้นความสนใจ และตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการได้เร็วขึ้น

ทำ Ecommerce

B2C คือ

ธุรกิจแบบ B2C เป็นธุรกิจที่เหมาะกับการทำ Ecommerce เพราะเป็นช่องทางการซื้อสินค้าหรือบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Shopee, Lazada เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ

 

Ecommerce มีประโยชน์อย่างไรต่อ B2C 

 ประโยชน์ของ Ecommerce ในการไปใช้ต่อยอดในธุรกิจแบบ B2C เพื่อโอกาสทางธุรกิจและการรับรู้แบรนด์ให้มีดียิ่งขึ้น มีดังนี้

สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

Ecommerce ช่วยให้ธุรกิจแบบ B2C เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และถือว่าเป็นการค้าขายแบบไร้พรมแดนเพราะสามารถซื้อขายสินค้าหรือบริการได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ช่วยลดต้นทุน

Ecommerce ช่วยให้ธุรกิจแบบ B2C ลดต้นทุนเพราะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายหน้าร้านค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานขาย หรือประหยัดค่าเดินทาง

Customer Data

Ecommerce  สามารถนำข้อมูลของลูกค้าหรือ Customer Data มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์ขายสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กับแบรนด์ นอกจากนี้ข้อมูลลูกค้าจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะสามารถนำข้อมูลของลูกค้ามาปรับแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าหรือเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้

ตัวอย่างประเภทของข้อมูลลูกค้า

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่   Email address เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของลูกค้า  เช่น ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า การเข้าถึงของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น
 • ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความชอบของลูกค้าที่มีต่อสินค้า เป็นต้น

การบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า

Ecommerce  สามารถใช้การบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าหรือ Customer Experience Management เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

ตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า

 • การให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการหลังการขายที่ดีและความเต็มใจในการช่วยเหลือของพนักงานที่มีต่อลูกค้า
 • สินค้าหรือบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าจึงเน้นในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้าหรือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

โดยสรุปแล้ว B2C เป็นการทำธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการของแบรนด์ไปหาลูกค้าโดยตรง ซึ่งวิธีการทำธุรกิจในรูปแบบนี้จะใช้ระยะเวลาสั้นและรวดเร็ว  ดังนั้นแบรนด์ควรใช้กลยุทธ์การตลาด เช่น การทำโปรโมชั่น การทำส่วนลดสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น


หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

My Cloud FULFILLMENT, tbs Marketing. thaiwinner, FORETODAY,  A.R. Accounting Consultant, BIG DATA THAILAND, PACKHAI, GreedisGoods

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]