Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Nov 8, 2023

CPC คือ ? จัดสรรต้นทุนค่าโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

CPC คือ

เรียนรู้ Cost per click หรือ CPC เมทริกซ์สำคัญอย่างหนึ่งในการวัดผลโฆษณาออนไลน์ พร้อมสูตรคำนวณ และตัวอย่าง รวมถึงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ CPC ที่เจ้าของธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ของตัวเองได้

 

CPC คือ ?

CPC คือ

CPC ย่อมาจาก Cost per click หรือก็คือต้นทุนต่อการคลิก 1 ครั้ง เป็นเงินที่ต้องชำระให้กับแพลตฟอร์มที่ทำการซื้อโฆษณา

 

สูตรคำนวณ CPC

CPC คือ

CPC = Cost / Clicks

ตัวอย่างเช่น แบรนด์จ่ายค่าโฆษณา Facebook Ads ไป 5,000 บาท

ได้คลิกจากการโฆษณากลับมา 4,000 Clicks

ดังนั้น CPC ของโฆษณานี้จะอยู่ที่ 5,000 / 4,000 = 1.25 บาท

 

และยังสามารถนำค่า CPC มาคำนวณย้อนกลับ ในกรณีที่มีเงินลงทุนในใจ แต่ต้องการรู้ว่าจะได้คลิกกลับมาเท่าไหร่ โดยนำค่า CPC เฉลี่ย จากการทำโฆษณาครั้งก่อนมาคำนวณ เช่น 

 

มีเงินลงทุนรอบนี้ 15,000 บาท เคยทำโฆษณามาก่อน CPC อยู่ที่ 1.25 บาท

ดังนั้นถ้ารอบนี้ทำโฆษณา อาจจะได้คลิกกลับมาอยู่ที่ 15,000 / 1.25 = 12,000 Clicks

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การลงโฆษณาแต่ละรอบ CPC ที่ได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความโฆษณา ช่วงเวลาที่ลง หรือประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน ธุรกิจไม่ควรยึดติดกับตัวเลขมากนัก แต่ใช้เพื่อเป็นแนวทาง และพัฒนาคุณภาพโฆษณาต่อไป

 

ความสำคัญของ CPC 

CPC คือ

วัดคุณภาพโฆษณา

CPC เป็นเมทริกซ์หนึ่งที่สามารถใช้วัดคุณภาพโฆษณาได้ ตัวอย่างเช่น การลงโฆษณาที่มีรูปภาพแตกต่างกัน สามารถนำ CPC ของ 3 ภาพนี้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาภาพโฆษณาที่ที่สุด แล้วลงเงินไปกับโฆษณาตัวนี้เยอะขึ้น เป็นต้น

ปรับปรุงแคมเปญ

นอกจากดูว่าโฆษณาตัวไหนดีที่สุดแล้ว ธุรกิจสามารถนำ CPC จากการลงโฆษณามาวิเคราะห์ ว่าปัจจัยไหนที่ทำให้การคลิกได้เยอะที่สุด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโฆษณาธุรกิจในครั้งต่อ ๆ ไป

 

CPC ต่างจากเมทริกซ์ทางการตลาดอื่นอย่างไร ?

นอกจาก CPC มีเมทริกซ์การโฆษณามีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับกิจกรรมโฆษณานั้น โดยมีความแตกต่างจาก CPC ทั้งการชี้วัดและการชำระเงิน เช่น

  • CPA คือ ?

CPA หรือ Cost per Acquisition  จะมีความคล้ายคลึงกับ CPC แต่ CPA จะคิดค่าโฆษณาต่อเมื่อมีการคลิกเข้าโฆษณาและมีทำการสั่งซื้อสินค้าบนโฆษณาของเว็บไซต์ จะไม่มีการคิดค่าโฆษณาเมื่อคลิกเข้ารับชม

  • CPM คือ ?

CPM หรือ Cost Per Thousand Impressions การประมูลซื้อพื้นที่โฆษณา ราคาจะขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ประมูลในราคาสูงสุด สิทธิ์ที่ได้รับคือการแสดงผลการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมาย 1000 ครั้ง

  • PPC คือ ?

PPC หรือ Pay Per Click การเผยแพร่โฆษณาบนเว็บไซต์ค้นหา ยกเว้นช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยแบรนด์ต้องทำการชำระเงินให้กับ PPC ต่อเมื่อมีการคลิกเข้ารับชมโฆษณา 

บริการรับทำเว็บไซต์ WordPress

 

ต้นทุนของ CPC

ประเภทการลงทุนโฆษณาของ CPC มีด้วยกันสองประเภท ตามความเหมาะสมของโฆษณาที่แบรนด์ต้องการจะลงทุน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่จำนวนเงินการลงทุนและการแสดงโฆษณาบนออนไลน์จะแตกต่างด้วยเช่นกัน

ต้นทุนเฉลี่ยต่อคลิก

ต้นทุนเฉลี่ยต่อการคลิกคือการชำระเงินตามข้อตกลงที่แบรนด์ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก CPC โดยต้นทุนมากน้อยขึ้นอยู่กับแบรนด์กำหนดและการคลิกเข้าชมของกลุ่มเป้าหมายหากมีการคลิกรับชมเยอะต้นทุนจะยิ่งเบาลง

ต้นทุนสูงสุดต่อคลิก

การที่แบรนด์ลงทุนจ่ายค่าโฆษณาจาก CPC ด้วยราคาที่สูงสุดที่ CPC กำหนดไว้ แต่แบรนด์ต้องพิจารณาตัวโฆษณาว่าเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ 

 

อยากลดค่า CPC ทำอย่างไรได้บ้าง ?

เพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาที่โปรโมทโดย CPC หากโฆษณาได้รับการคลิกจำนวนมาก ผลส่วนต่างจากการจ่ายให้กับ CPC นั้นยิ่งสูง การจัดสรรงบประมาณในการทำโฆษณาจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากเพราะการตัดสินใจด้านราคาในการจ่ายให้กับ CPC ธุรกิจจะเป็นฝ่ายกำหนดจำนวนเงิน ซึ่งสามารถนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นต่อได้

 

วิธีช่วยลดค่า CPC

CPC ขึ้นอยู่กับจำนวนการคลิก ยิ่งมรการคลิกเยอะเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ CPC ถูกลงเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจจึงต้องคำนึงถึง “คุณภาพของโฆษณา” เป็นสำคัญ

  • ลองทำ SEO ก่อนลงโฆษณา SEM

หากกลัวว่าถ้าลงโฆษณา SEM แล้ว CPC จะแพง ธุรกิจอาจลองมาทำ SEO ก่อน เพื่อดูว่าลูกค้าเข้าถึงแบรนด์จาก Keyword คำไหนมากที่สุด แล้วค่อยนำ Keyword นั้น มาลองทำโฆษณา SEM ก็จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงค่า CPC สูงเกินไป จากการลงโฆษณาได้

  • ปรับเปลี่ยนภาพ หรือข้อความโฆษณา

ลองเข้าไปดูโฆษณาแล้วลองปรับภาพ ปรับข้อความ ให้แตกต่างจากของเดิม เพราะบางทีการใช้ภาพเดิม หรือข้อความเดิม ๆ มานานเกินไป ทำให้กลุ่มเป้าหมายพอเห็นโฆษณาแล้วไม่คลิก ส่งผลให้ CPC อาจสูงขึ้น

  • คอยดูแคมเปญโฆษณาอยู่เสมอ

เวลาทำโฆษณาแน่นอนว่าต้องมีการ Test หลายแคมเปญ หลายกลุ่มความสนใจ ดังนั้นธุรกิจต้องคอยเข้ามาดูแคมเปญอยู่เสมอ ว่าผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินที่ลงไป หรือปรับโฆษณาแล้วดีขึ้น หรือแย่ลงไหม แล้วจัดสรรงบประมาณให้ถูกที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของธุรกิจ

 

CPC ถือเป็นอีกหนึ่งเมทริกซ์ ที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตัวเลข เพียงใช้เป็นแนวทางในการเลือกลงทุน จัดสรรงบโฆษณาให้ถูกที่ก็เพียงพอแล้ว


หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]