Reading Time: < 1 minute
< 1 minute
Sep 25, 2023

Customer Journey คืออะไร? วิธีกระตุ้นยอดขายจากการรู้ใจลูกค้า

customer journey

ลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับแบรนด์ ดังนั้นแบรนด์หรือธุรกิจควรศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทำให้ธุรกิจเติบโตในทิศทางที่ดี โดยในบทความนี้จะกล่าวถึง Customer Journey หรือเส้นทางการเดินทางลูกค้าว่ามีผลต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

 

Customer Journey คืออะไร?

Customer Journey คือ เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค ตั้งแต่เริ่มรู้จักแบรนด์ด้วยการรับข้อมูลสินค้าหรือบริการ หลังจากนั้นไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และอาจมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้ง 

 

Customer Journey สำคัญอย่างไร ?

ในปัจจุบันธุรกิจหรือแบรนด์ใช้ Social Media Platforms เช่น Facebook, Instagram, TikTok หรือช่องทาง E- Commerce ต่าง ๆ เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้น

Customer Journey คือ เพื่อนคู่คิดที่จะช่วยให้แบรนด์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้แบรนด์มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะเกิดความประทับใจหรือประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ และอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงในธุรกิจหรือการเติบโตในธุรกิจ ในระยะยาว

 

5 ขั้นตอนของ Customer Journey

จุดเริ่มต้นในการทำ Customer Journey มี 5 ขั้นตอนดังนี้

 • การรับรู้ (Awareness)

การที่แบรนด์เริ่มต้นด้วยการสร้างการรับรู้ (Awareness) หรือ การทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของลูกค้า โดยแบรนด์ต้องรู้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลงมือโปรโมตด้วยการโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Facebook Instagram TikTok เป็นต้น และเนื้อหาที่โฆษณาควรเป็นเนื้อหาที่สื่อถึงแบรนด์อย่างชัดเจนและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายเพื่อสร้างความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

 • การพิจารณา (Consideration)

ขั้นตอนที่ลูกค้าเริ่มหาข้อมูลสินค้าหรือบริการของแบรนด์  การรีวิวสินค้าหรือบริการเพื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานสัมมนาออนไลน์ การ Live ใน Social Media Platforms ต่าง ๆ  เป็นต้น

หมายเหตุ : ควรใช้ Influencer หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ มารีวิวสินค้าหรือบริการของแบรนด์เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์

 • การซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchase)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าได้มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์เรียบร้อย ดังนั้นแบรนด์ควรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้หยุดคำสั่งซื้อ  เช่น ระบบการรอคิวชำระเงินที่นานจนเกินไป การบริการของพนักงานขาย ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ยุ่งยาก เป็นต้น

 • การใช้ซ้ำ (Retention)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ จนเป็นลูกค้าขาประจำ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ

  • การจัดส่งที่เร็วทันใจ
  • การสะสมคะแนนเพื่อไว้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ
  • การแพ็คสินค้าดีและไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย
  • การบริการประทับใจลูกค้า
  • การได้รับผลลัพธ์จริงตามคุณสมบัติของสินค้าที่แบรนด์กล่าวไว้
 • การบอกต่อ (Advocacy)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการอย่างเป็นประจำและได้มีกระบวนการการบอกต่อไปยังบุคคลที่รู้จักเพื่อแนะนำให้มาใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ ซึ่งจะเป็นผลดีกับแบรนด์คือได้รักษาฐานลูกค้าเก่า และได้ฐานลูกค้าใหม่

 

Customer Journey Map คือ ?

Customer Journey Map  คือ แผนผังการเดินทางของลูกค้าที่มีประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์โดยมีการประยุกต์จากทฤษฎี Customer Journey มาปรับให้เป็นลำดับขั้นตอนและเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้แบรนด์ไม่พลาดในทุก ๆ จุดสัมผัส (Touchpoint) หรือประสบการณ์ (Experience) ตลอดการเดินทางของลูกค้า

องค์ประกอบของ Customer Journey Map

 1. Phase: ลำดับขั้นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 2. Action: การกระทำของของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน
 3. Touchpoint: พนักงานของแบรนด์ที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า / สื่อ / หน่วยงาน
 4. Pain Points: ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่ลูกค้าได้รับในสินค้าหรือบริการ
 5. Solutions: ขั้นตอนหรือวิธีการการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

การสร้าง Customer Journey Map

1.ระบุกลุ่มเป้าหมาย (Customer Persona): ขั้นตอนที่เป็นการระบุตัวละครสมมติที่จะกลายเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ โดยจะเป็นการกำหนดปัญหาของลูกค้า ความสนใจ แรงจูงใจ แบรนด์ที่ชอบ เพื่อนำมาใช้ในการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า

2.กำหนดลำดับขั้นตอน (Customer Phases): ขั้นตอนที่แบรนด์จะกำหนดว่าลูกค้าจะเจอเราอย่างไร (How) ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้เมื่อไหร่ (When) และลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้จากที่ไหน (Where)

ขั้นตอนของลูกค้า มีดังนี้

 • การค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการของแบรนด์
 • การค้นหารายละเอียดสินค้าหรือบริการของแบรนด์
 • การเปรียบเทียบข้อมูลผ่านการรีวิวสินค้าหรือบริการ 
 • กระบวนการประมวลผลก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
 • การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
 • การซื้อซ้ำหรือเป็นลูกค้าขาประจำ เกิดจากประสบการณ์ที่ใช้สินค้าหรือบริการ
 • การบอกต่อหรือแนะนำให้กับคนรู้จักถึงความประทับใจที่ได้จากการใช้สินค้าหรือบริการ

3. เขียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Actions): เขียนในสิ่งที่สังเกตได้จากลูกค้ากลุ่ม

เป้าหมายว่ามีพฤติกรรมอย่างไร 

 1. ระบุช่องทางที่ลูกค้าจะติดต่อกับเรา (Touchpoint): พนักงานของแบรนด์ที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า / สื่อ / หน่วยงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย Touchpoint กับ Action จะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อไว้สำหรับปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการ
 2. ระบุ Pain Points: เขียนในสิ่งที่มีปัญหาหรือความไม่สะดวกที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับในทุกขั้นตอน
 3. แก้ไขปัญหา: การนำ Touchpoint มาระดมสมองในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการ

แก้ปัญหาที่ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา Customer Journey คือ การเดินทางของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนนี้แบรนด์ควรใส่ใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการและบอกต่อจนทำให้แบรนด์ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

 

(แหล่งอ้างอิงข้อมูล)

CONTENT SHIFU :  https://contentshifu.com/blog/customer-journey

AD ADDICT : https://adaddictth.com/knowledge/Customer-Journey-Marketing-theory

DIGITORY :  https://digitorystyle.com/customer-journey/

popticles.com  : https://www.popticles.com/marketing/know-your-customer-journey-and-customer-journey-map/

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]