November 28, 2022 Reading Time: 2 minutes

Keyword Match Types ใน Google Ads คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ?

Match Type (Keyword match types) หรือ Keyword matching option คือรูปแบบการจัดประเภทของ Keyword ที่ทาง Google นำมาใช้เพื่อให้ทุกคนที่ทำโฆษณาสามารถจัดการกับกลุ่ม Keyword ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ตัวโฆษณาที่สร้างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถกำหนดประเภทของตัว Keyword ได้ง่าย ๆ ด้วยการใส่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าไป เพื่อกำหนดให้คำหลักคำนั้นทำงานอย่างที่เราต้องการ โดยในปัจจุบันประเภทของ Keyword ที่ถูกใช้โฆษณา Google Ads นั้นมีอยู่ด้วยกัน ดังนี้

 

1.Broad match

Broad match คือ Keyword match type ที่ทำงานแบบกว้าง หากคุณเลือกใช้ Keyword ประเภทนี้ โฆษณาของคุณมีโอกาสที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อมีคนใช้คำที่มีความหมายคล้าย คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคำที่มีลักษณะการพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับ Keyword ที่คุณกำหนดไว้ในการค้นหา เช่น หากเราใช้ Keyword ว่า แผนควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ตัวโฆษณาอาจจะปรากฏเมื่อมีคนค้นหาด้วยคำว่า อาหารปลอดคาร์โบไฮเดรต, การควบคุมอาหารแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำ, สูตรอาหารแคลอรี่ต่ำ หรือโปรแกรมควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ เป็นต้น โดย Keyword ประเภทนี้ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใด ๆ เพื่อใช้งาน

 

Keyword match type brpad

ที่มา: support.google.com/google-ads/answer

 

ข้อดีของ Broad match

 • ช่วยให้ตัวโฆษณามีการแสดงผลที่มากขึ้น ทำให้กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคทั่วไปมีโอกาสที่จะพบเห็นโฆษณามากกว่าปกติ
 • เพิ่มโอกาสให้กับตัวธุรกิจเพราะยิ่งมีคนเห็นมาก ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมการซื้อขายมากขึ้น
 • สามารถเข้าไปเช็กใน Search Term Report เพื่อค้นหา Keyword ใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

 

ข้อเสียของ Broad match

 • แม้การที่โฆษณาถูกพบเห็นมากจะเป็นเรื่องดี แต่ก็ใช่ว่าทุกคลิกที่เข้ามาจะมีคุณภาพ คนที่คลิกเข้ามาอาจจะไม่ได้สนใจสินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งมันอาจทำให้คุณต้องเสียเงินฟรี และอาจทำให้ Google คิดว่าโฆษณาของคุณไม่มีคุณภาพก็เป็นได้ 
 • ตัวโฆษณาอาจสร้างความรำคาญให้กับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการจะเห็น จนทำให้ตัวธุรกิจเสียภาพลักษณ์ก็เป็นได้

 

2.Phrase Match

Phrase Match คือ Keyword match type ประเภทวลีหรือรูปแบบประโยค ที่ได้รับการยกเครื่องและปรับปรุงการทำงานใหม่ตั้งแต่กลางปี 2021 ที่จากเดิมระบบจะแสดงโฆษณาให้กับคนที่ใช้คำค้นหาที่มี Keyword ที่ถูกกำหนดไว้ในประโยค โดยที่คำคำนั้นต้องไม่ถูกแทรกกลางหรือถูกสลับเปลี่ยนลำดับใด ๆ แต่ในปัจจุบัน Phrase Match มีขอบเขตการทำงานที่กว้างและยืดหยุ่นขึ้น โดยตัวโฆษณาจะปรากฏให้คนที่ใช้คำค้นหาเห็นมากขึ้น แม้ว่าคำคำนั้นจะถูกแทรกกลางหรือถูกสลับตำแหน่งหน้าหลังในประโยค (แต่ต้องคงความหมายเดิม) เช่น หากเราใช้ Keyword ว่า “รองเท้าเทนนิส” ตัวโฆษณาอาจจะปรากฏเมื่อมีคนค้นหาด้วยคำว่า รองเท้าเล่นเทนนิส, ซื้อรองเท้าเทนนิสลดราคา หรือรองเท้าเล่นเทนนิสสีขาว เป็นต้น ซึ่ง Keyword ประเภทนี้ ต้องใส่เครื่องหมาย “” ล้อมรอบคำที่เราต้องการเพื่อใช้งาน

 

Phrase Match

ที่มา: support.google.com/google-ads/answer

 

ข้อดีของ Phrase Match

 • เป็นประเภท Keyword ที่ควบคุมได้ง่ายกว่า Broad match ช่วยให้ตัวโฆษณาปรากฏแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้ในระดับหนึ่ง เพราะตัว Ads จะแสดงให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ เห็นเป็นส่วนใหญ่

 

ข้อเสียของ Phrase Match

 • แม้ Phrase Match จะควบคุมได้ง่ายกว่า แต่เราก็อาจต้องมาเพิ่ม Negative Keyword ในภายหลัง เพื่อให้ตัวโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

3.Exact Match

Exact Match คือ Keyword match type ที่มีการจับคู่คำแบบตรงกันทั้งหมด ถือเป็นประเภท Keyword ที่มีการทำงานเฉพาะเจาะจงที่สุด กล่าวคือหากคุณเลือกใช้ Keyword ประเภทนี้ โฆษณาของคุณจะปรากฏให้กับคนที่ใช้คำค้นหาตรงกับคำที่คุณกำหนดไว้ หรือคำที่มีความหมายคล้ายกัน ยกตัวอย่างเช่น หากเราใช้ Keyword ว่า [รองเท้าสำหรับผู้ชาย] ตัวโฆษณาอาจจะปรากฏเมื่อมีคนค้นหาด้วยคำว่า รองเท้าสำหรับผู้ชาย, ผู้ชายรองเท้า, รองเท้าผู้ชาย, รองเท้าบุรุษ หรือรองเท้าสำหรับบุรุษ เป็นต้น โดยสามารถใช้งาน Keyword ประเภทนี้ได้ ด้วยการใส่เครื่องหมาย [] ล้อมหน้าหลังคำที่เราต้องการ

 

Keyword Exact Match

ที่มา: support.google.com/google-ads/answer

 

ข้อดีของ Exact Match

 • การใช้ Exact Match จะช่วยให้โฆษณาของเราไปปรากฏกับกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ได้อย่างชัดเจนที่สุด 
 • ช่วยประหยัดงบในการโฆษณาได้อย่างมหาศาล เพราะคนที่คลิกเข้ามาคือกลุ่มเป้าหมายของตัวธุรกิจจริง ๆ 
 • เนื่องจากคนที่ค้นหาและคลิกโฆษณาคือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ก็ทำให้พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ได้นานขึ้นไม่กดออกทันที ระบบของ Google จะมองว่าโฆษณาของเรามีคุณภาพ ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อตัวธุรกิจ

 

ข้อเสียของ Exact Match 

 • บางครั้งอาจทำให้เข้าถึงลูกค้าได้น้อยเพราะตัว Keyword มีความเจาะจงและแคบมากเกินไป
 • ไม่เหมาะกับการทำ Brand Awareness
 • เราอาจพลาดหรือมองไม่เห็นคำใหม่ ๆ ที่ลูกค้าใช้ในการค้นหา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการทำ Google Ads
 • อาจเสียโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน Keyword ผิดหรือไม่ตรงกับคำที่กำหนดไว้

 

4.Negative Keyword 

Negative Keyword เป็นชุด Keyword ที่เรากำหนดไว้เพื่อไม่ให้โฆษณาปรากฏขึ้นมา หากมีคนใช้คำคำนั้นในการค้นหา เป็นอีกหนึ่งวิธีคุณภาพในการช่วยคัดกรองลูกค้าเพื่อไม่ให้โฆษณาปรากฏขึ้น เมื่อมีการค้นหาที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย เช่น หากธุรกิจของคุณใช้ Keyword คือ หน้ากากผ้า เราอาจเลือกใช้ Negative Keyword เป็น -The Mask Singer หรือ -หน้ากากทุเรียน เพื่อช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยเราสามารถใช้งาน Keyword ประเภทนี้ได้ด้วยการใส่เครื่องหมาย – ไว้หน้าคำที่เราต้องการ

 

ข้อความระวังในการใช้ Negative Keyword

 • ควรเลือก Negative Keyword อย่างรอบคอย เพราะหากใช้มากเกินไปตัวโฆษณาอาจเข้าถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้น้อยลง
 • ตัวโฆษณาอาจจะยังแสดงให้เห็นได้หากผู้ค้นหาใช้คำที่ใกล้เคียงกับ Negative Keyword ที่กำหนดไว้
 • ตัวโฆษณาอาจจะยังแสดงให้เห็นหากผู้ค้นหาใช้วลีหรือประโยคขนาดยาวกว่า 16 คำ แล้ว Negative Keyword อยู่หลังคำที่ 16 เป็นต้นไป

 

 Keyword match type1

ที่มา: support.google.com/google-ads/answer

 

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจควรรู้เกี่ยวกับการทำ Google Ads คือมันไม่มีสูตรเฉพาะหรือสูตรสำเร็จในการเลือกใช้งาน Keyword คุณสามารถเลือกใช้งาน Keyword match type อะไรก็ได้ เลือกใช้คำหรือวลีแบบไหนก็ได้ เพราะแต่ละธุรกิจต่างก็มีปัจจัยมากมายที่ล้วนแล้วแตกต่างกันไป ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับเป้าหมายและข้อมูลทั้งหมดที่คุณมี ว่าจะวางกลยุทธ์และเลือกใช้งานคำแบบไหน ด้วยเหตุนี้คุณจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ Keyword ที่จะนำมาใช้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ตัวโฆษณาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของตัวธุรกิจให้ได้มากที่สุดนั่นเอง


หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

 

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก

blog.ourgreenfish.com

digi-era.co

digitalmindhub.com

Digitorystyle.com

support.google.com

Facebook Comment
บทความที่เกี่ยวข้อง

Hybrid Working คืออะไร ? ทำไมเจ้าของธุรกิจควรรู้จัก

การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid working) คือการทำงานในออฟฟิศ ผสมผสานกับการทำงานระยะไกลจากสถานที่อื่น เช่น จากบ้าน ใน Co-Working Space หรือสถานที่อื่น ๆ ถือเป็นวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ทำให้พนักงานเลือกการทำงานได้ ว่าจะทำงานอย่างไร เมื่อไร และที่ไหน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลในการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานแบบไฮบริดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร และพนักงานของบริษัทนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอาจอนุญาตให้พนักงาน ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) 2 วันต่อสัปดาห์ และมาทำงานที่ออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้การทำงานแบบไฮบริดเป็นที่นิยมมากขึ้นในปีหลัง ๆ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ทำให้การทำงานจากระยะไกลเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การทำงานแบบ Hybrid Working เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบริษัทหลายแห่งต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้   5 ประโยชน์สำคัญของ Hybrid Working 1.เพิ่มความยืดหยุ่น (Increased Flexibility) การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานได้อย่างไร […]

Data Analysis คืออะไร ทำไมเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม

Data Analysis คืออะไร   Data Analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์มาต่อยอดการทำงานที่เราต้องการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการนำเอาข้อมูลและผลประกอบการทั้งหมด มาตรวจสอบ แยกแยะ และแจกแจงให้เข้าใจง่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนกลยุทธ์ หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตัวธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถคาดเดาผลลัพธ์หรือจำลองความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด   ดังนั้น Data Analysis จึงถือเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล เพราะเราจะสามารถนำเอาข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์โฮมเพจและสื่อสังคมออนไลน์มาวิเคราะห์หรือตรวจสอบ เพื่อนำไปพัฒนาตัวธุรกิจให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างที่เราต้องการ นับเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่นักการตลาดและที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ทั่วโลกต่างเลือกใช้   หลักการทำงานของ Data Analysis   1.Market Analysis Market Analysis คือการวิเคราะห์ตลาดผ่านข้อมูลทั้งหมดที่ตัวธุรกิจได้เก็บหรือบันทึกไว้ เพื่อหาแนวโน้มการทำงานและความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ แคมเปญ โปรโมชั่น หรือเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริการได้อย่างเหมาะสม ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เพราะมันจะช่วยให้การทำการตลาดบนโลกออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการทำ Market Analysis จึงจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเอง   2.Data Mining Data Mining […]

รวมขนาด Banner (Banner Sizes) ทั้งหมด ทุกแพลตฟอร์ม 2023

ในยุคปัจจุบันการทำโฆษณาลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดพื้นฐานที่หลายธุรกิจต่างเลือกใช้กันเป็นปกติ บรรดาที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ต่างพร้อมใจยกให้ อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยม แต่คุณเคยสังเกตไหมว่าโฆษณามากมายที่ถูกใช้งานอยู่ในตอนนี้ ต่างมีรูปภาพหรือ Banner เป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่าภาพ Banner นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม   วันนี้ Cotactic จึงอยากจะพาเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจไปรู้จักกับความหมายของ Banner กันครับ ว่าในยุคปัจจุบันนี้ Banner ที่ดีควรเป็นอย่างไร และขนาด Banner ที่เหมาะสมต้องใหญ่ประมาณเท่าไหร่   แบนเนอร์ (Banner) คืออะไร แบนเนอร์ (Banner) หรือ เว็บไซต์แบนเนอร์ (Website Banner) คือภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการทำโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบน Social Media ต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานให้อ่านสารที่อยู่บนภาพ มักถูกสร้างขึ้นเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ Banner ส่วนใหญ่จึงมีการฝังลิงค์ URL เข้าไป เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานที่คลิกเข้ามายังรูปให้ตรงไปยังหน้าเพจ เว็บไซต์ หรือปลายทางที่ผู้สร้างต้องการ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของโฆษณาออนไลน์ที่เราพบได้บ่อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   Banner ที่ดีควรเป็นแบบไหน   1.มีสีสันและธีมที่กลมกลืนไปกับเว็บไซต์ […]