Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Feb 20, 2023

Account-Based Marketing คืออะไร ? กลยุทธ์การตลาดแบบกลับหัว

รู้จัก Account-Based Marketing กลยุทธ์การตลาดแบบกลับหัวสุดปัง

เมื่อต้องวางกลยุทธ์การตลาด องค์กรต่าง ๆ มักสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ ๆ เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แนวคิดว่า ยิ่งแคมเปญเข้าถึงคนมาก ยิ่งมีโอกาสมาก แต่สำหรับธุรกิจ B2B ที่นำเสนอบริการแบบจำเพาะเจาะจง การทำการตลาดให้เข้าถึงคนเฉพาะกลุ่ม อาจให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เราเรียกกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ว่า Account-Based Marketing

กลยุทธ์การตลาด Account-Based Marketing

Account-Based Marketing คือ อะไร 

Account-Based Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม กล่าวคือ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายขององค์กรต้องร่วมมือกัน เพื่อรวบรวม Account ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แล้วจึงพยายามทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ โดยเฉพาะ

โดยทั่วไปมักใช้กับธุรกิจ B2B ที่ต้องการเสนอขายบริการแบบจำเพาะเจาะจง มีกลุ่มลูกค้าน้อย แต่มีกำลังซื้อมาก และธุรกิจเหล่านี้ก็มักทราบอยู่แล้วว่า ลูกค้าของตนคือใคร ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์เพื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือธุรกิจนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้อาจมีเพียงไม่กี่เจ้าในประเทศไทย ดังนั้น การเดินตามเกมการตลาดแบบเดิม ๆ ที่เน้นดึงดูดใจคนหมู่มาก ก่อนคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตัวจริงในภายหลัง จึงสิ้นเปลืองงบประมาณโฆษณาโดยใช่เหตุ ไม่เหมาะกับธุรกิจเหล่านี้

Account-Based Marketing ใช้กับธุรกิจ B2B

ที่มา: Gartner

กลยุทธ์การตลาด Account-Based Marketing มีที่มาอย่างไร 

ลองจินตนาการดูว่า หากธุรกิจแบบ Local Business ในสมัยก่อนต้องการหาลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พวกเขาต้องเริ่มจากอะไร? หนทางที่เป็นไปได้ คงหนีไม่พ้นการวางแผนว่าอยากได้ลูกค้าแบบไหน มีกำลังซื้อมากเท่าใด ก่อนรวบรวมรายชื่อบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจซื้อรายชื่อเหล่านั้นมาจากโบรกเกอร์ แล้วพยายามเข้าหาบริษัทเหล่านั้นผ่านการส่งจดหมาย ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายสินค้าและบริการ หรือเป็นจดหมายเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงานสำคัญ

กระทั่งราวทศวรรษ 1990s คำว่า Account-Based Marketing เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น สันนิษฐานกันว่าปรากฏครั้งแรกเมื่อปี 1993 ในหนังสือ The One to One Future โดย Don Peppers and Martha Roger อย่างไรก็ดี โลกเพิ่งจะรู้จักกับคำ ๆ นี้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2004 จากบทความ Account-Based Marketing: The New Frontier โดย Sara Sheppard ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดแนวนี้ในเชิงลึกเป็นครั้งแรก

กลยุทธ์การตลาดแบบกลับหัวกลับหาง Account-Based Marketing

ที่มา: Intercom

4 ขั้นตอนของ Account-Based Marketing

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ก่อนเริ่มทำการตลาด คุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าในอุดมคติของคุณคือใคร ลองวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เข้ากับธุรกิจของคุณด้วย STP Marketing และลองสร้างลูกค้าต้นแบบด้วย B2B Persona โดยสิ่งที่แตกต่างกับกลยุทธ์การตลาดแบบปกติ คือคุณต้องพยายามจำกัดวงกลุ่มเป้าหมายให้แคบเข้าไว้ ไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเอาคนหมู่มากเป็นพื้นฐาน 

2. รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทราบแล้วว่าบริษัทใดบ้างคือกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไป คือการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น พันธกิจและวิสัยทัศน์ (Mission & Vision) กลุ่มเป้าหมายของบริษัทนั้น ๆ (Ideal Customer) เส้นทางการเติบโตของธุรกิจ (Growth Trajectory) และปัญหาที่รอการแก้ไข (Pain Point) อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ แนะนำให้หาข้อมูลของผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อธุรกิจ

3. ทำการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนต่อไป คือการเริ่มเดินเกมตามกลยุทธ์การตลาดที่วางไว้ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจสินค้าและบริการของคุณ โดยในขั้นตอนนี้คุณอาจใช้ Email Marketing ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์เฉพาะเป้าหมายแต่ละเจ้า และส่งไปทางอีเมล เพื่อรอโอกาสเสนอขายต่อไป นอกจากนี้ คอนเทนต์แบบเน้นเฉพาะกลุ่มที่คุณทำไว้ ยังสามารถใช้กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้เช่นกัน 

4. ปิดการขายให้ได้

สิ่งที่จะทำให้คุณปิดการขายได้ ก็คือข้อมูลที่คุณรวบรวมไว้ในข้อ 2 โดยเฉพาะการทำความเข้าใจปัญหาที่รอการแก้ไขของลูกค้าแต่ละเจ้า ลองพยายามนำเสนอ Solutions ที่กระชับ เข้าใจง่าย มองเห็นความเป็นไปได้ เพื่อพิชิตเป้าหมายนี้ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายต้องระดมความคิดร่วมกัน และพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Case Study เก่า ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ประโยชน์ของการตลาด ABM

ประโยชน์ของกลยุทธ์การตลาด Account-Based Marketing

  • ทำให้ Sales Cycle สั้นลง

Sales Cycle หมายถึง กระบวนการทั้งหมดของการขาย นับตั้งแต่ตอนที่ติดต่อไปหาลูกค้า หรือมีลูกค้าติดต่อมา ไปจนถึงตอนที่ลูกค้าชำระเงิน โดยปกติแล้ว Sales Cycle ยิ่งสั้น ยิ่งดี แต่การติดต่อกับประสานงานกับคนที่ไม่มีความเข้าใจในสินค้าและบริการมากพอ หรือไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ย่อมทำให้ Sales Cycle ยาวขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะคุณจะต้องทำความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ก่อนเสนอขาย และมักจะต้องติดต่อกับผู้มีอำนาจการตัดสินใจโดยตรง

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมที่เน้นเข้าถึงคนจำนวนมากก่อน แล้วจึงคัดกรองจนได้กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง อาจไม่เหมาะกับธุรกิจ B2B ที่มีกลุ่มลูกค้าชัดเจน เพราะคุณจะสิ้นเปลืองงบโฆษณาในการหา Lead ที่เหมาะสมอีกจำนวนมาก ดังนั้น Account-Based Marketing จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ช่วยให้คุณไม่ต้องละลายงบประมาณโดยไม่จำเป็น 

  • มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ความจริงแล้ว ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ต้องการเสพแคมเปญการตลาดเจ๋ง ๆ จากช่องทางออนไลน์ หรือรับฟังการเสนอขายที่ยืดยาว ไม่จบสิ้น พวกเขาต้องการพูดคุยกับคนที่เข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ และสามารถนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมให้ได้ ดังนั้น วิธีการขายที่ตรงไปตรงมาตามแบบฉบับของ Account-Based Marketing จึงสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าเหล่านั้น สร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มโอกาสในการติดต่อซื้อขายได้ในอนาคต

 

——————————————————————– 

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

terminus.com, dwmedia.com, blog.hubspot.com, brandgen.io

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]