click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

ถ้าเราอยากที่จะทำธุรกิจหรือเพิ่งเป็นน้องใหม่ในการทำตลาด สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อเราจะได้เข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือที่เรียกว่า Customer Segmentation เพื่อหาเพื่อนรู้ใจในตลาดให้เร็วที่สุดและตอบโจทย์ธุรกิจได้มากที่สุดก็จะยิ่งเป็นผลดีให้กับธุรกิจ

 

Customer Segmentation คืออะไร?

Customer Segmentation คือ การแบ่งฐานกลุ่มลูกค้าเพื่อให้รู้ว่าธุรกิจหรือองค์กรของเรา ต้องการลูกค้าในแนวไหนหรือมีพฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างไร เพื่อนำมาวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในการมัดใจลูกค้าได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง

 

ประเภทของ Customer Segmentation

Customer Segmentation หรือการแบ่งฐานกลุ่มลูกค้า จะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและจัดการตามแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งได้หลายประเภทดังนี้

 • แบ่งตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic)

Customer Segmentation

หลักประชากรศาสตร์ (Demographic) คือ การแบ่ง Customer Segmentation ของลูกค้าโดยมีหลักการวิเคราะห์จากข้อมูลประชากรทั่วไป ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สัญชาติ สถานะทางสังคม เป็นต้น โดยวิธีนี้จะทำให้ธุรกิจรู้ถึงจำนวนการใช้จ่ายของลูกค้าและวิธีการใช้จ่ายของลูกค้า

ตัวอย่างการแบ่งตาม Demographic เบื้องต้น

เพศ : เพศชาย/เพศหญิงและ เพศ LGBTQ+
อายุ : 20 – 25 ปี
อาชีพ : นักศึกษา
รายได้ : 5,000 – 15,000 บาท /เดือน
การศึกษา : ปริญญาตรี

 

 • Customer Segmentation แบ่งตามหลักข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ (Geographics)

Customer Segmentation

หลักข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ (Geographics) คือ การแบ่ง Customer Segmentation โดยมีหลักการวิเคราะห์จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ที่ตั้ง หรือภูมิอากาศ โดยวิธีนี้จะทำให้ธุรกิจรู้ถึงตำแหน่งการทำแผนการตลาดหรือแคมเปญทางการตลาดได้ดีขึ้น

ตัวอย่างการแบ่งตาม Geographics เบื้องต้น

ประเทศ : ไทย
ภาค : กลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / พิษณุโลก / สุพรรณบุรี / ลพบุรี / นครนายก

 

 • แบ่งตามหลักจิตวิทยา (Psychological)

Customer Segmentation

หลักจิตวิทยา (Psychological) คือ การแบ่ง Customer Segmentation ของลูกค้าโดยมีหลักการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงจิตวิทยา เช่น ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์(Lifestyle) ความสนใจ ความคิดเห็น บุคลิกภาพ เป็นต้น โดยวิธีนี้จะทำให้ธุรกิจรู้หรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจในสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างการแบ่งตาม Psychological เบื้องต้น

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) : ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สายสุขภาพ
ความสนใจ : การเกษตร / งานศิลปะ
ทัศนคติ : วางตัวเป็นกลาง / รักตัวเอง

 

 • แบ่งตามหลักข้อมูลด้านพฤติกรรมลูกค้า (Behavioral)

Customer Segmentation

หลักข้อมูลด้านพฤติกรรมลูกค้า (Behavioral) คือ การแบ่ง Customer Segmentation ของลูกค้าโดยมีหลักการวิเคราะห์จากกลุ่มพฤติกรรม หรือขั้นตอนการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ปริมาณการใช้สินค้าหรือบริการ โอกาสพิเศษ ความอ่อนไหวในเรื่องราคา เป็นต้น โดยวิธีนี้จะทำให้ชาวการตลาดสามารถพัฒนาหรือต่อยอดกลยุทธ์หรือแผนการตลาดได้ดีขึ้น

ตัวอย่างการแบ่งตาม Behavioral เบื้องต้น

ปริมาณการใช้สินค้าหรือบริการ : ใช้ปริมาณมาก / ใช้ปริมาณค่อนข้างมาก / ใช้ปริมาณค่อนข้างน้อย / ใช้ปริมาณน้อย
ความอ่อนไหวในเรื่องราคา : อ่อนไหวต่อราคาสูง / อ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างสูง / อ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างต่ำ / อ่อนไหวต่อราคาต่ำ
โอกาสพิเศษ : วันครบรอบวันแต่งงาน / วันเกิด / เปิดกิจการหรือธุรกิจใหม่

 

ประโยชน์ของการทำ Customer Segmentation

 • เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น

การแบ่งฐานกลุ่มลูกค้าหรือการทำ Customer Segmentation คือ ผู้ช่วยที่จะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรเข้าถึงหรือเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรต่อยอดในด้านการทำแผนการตลาดหรือสื่อสารด้วยวิธีใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด

 • พัฒนากลยุทธ์การตลาดได้ตรงกับความต้องการลูกค้า

การทำ Customer Segmentation จะทำให้ช่วยในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้รู้ว่าลูกค้ากำลังต้องการสินค้าหรือบริการแบบไหนในเวลานี้เพื่อให้ธุรกิจหรือองค์กรได้ผลตอบรับที่ดีที่สุด

 • สร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)

การทำ Customer Segmentation จะทำให้ช่วยในเรื่องของการเก็บหรือรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนา กำหนดแคมเปญทางการตลาดหรือเป็นจุดที่ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

การทำ Customer Segmentation คือ ผู้ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรได้เจอลูกค้าใหม่ ๆ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 • เพิ่มยอดขายและกำไร

การทำ Customer Segmentation เป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการและยังสามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจหรือองค์กร

 

ขั้นตอนการทำ Customer Segmentation

การที่เราจัดทำขั้นตอนของการทำ Customer Segmentation คือ สิ่งที่จะทำให้เราใช้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทำแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

1. การรวบรวมข้อมูล (Data collection)

การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) คือ การเก็บหรือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆเพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการวางแผนการตลาด โดยวิธีการสังเกต (Observation) เช่น สังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่มุก ว่าชอบชานมแบบไหน เป็นต้น จะเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการเก็บข้อมูล แต่ควรใช้ในกรณีการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีขนาดเล็กเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ มาวิเคราะห์เพื่อทำเป็นกลยุทธ์หรือแผนการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เป็นต้น

3. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies)

การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) คือ การเลือกวิธีหรือการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจหรือเป้าหมายการตลาดที่ตั้งไว้

  • ตัวอย่างกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ

กลยุทธ์การตลาดผ่านบทความ (Blogging) คือ การเขียนหรือสร้างบทความเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีจุดเด่นคือ เหมาะกับธุรกิจที่เป็นการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) และยังเป็นจุดที่ทำให้ไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า (Sales Funnel

 

สรุป

โดยสรุปแล้ว Customer Segmentation คือ การแบ่งฐานกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ ในด้านการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งถ้าธุรกิจไหนได้วิธีการที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งและเข้าถึงลูกค้าได้ดีที่สุดก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเกิดกำไรทางธุรกิจและได้ลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์หรือธุรกิจ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

Image6

Revenue คืออะไร เข้าใจการเงินพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้