Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Oct 25, 2023

B2B คืออะไร? การตลาดแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ เข้าใจง่าย ๆ ใน 5 นาที

B2B คือ

ธุรกิจ B2B หรือ Business-to-Business ธุรกิจที่ต้องเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า มากกว่าการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อทันที ต้องอาศัยการวางแผนและกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจ B2B และเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น

 

ทำความรู้จัก B2B คืออะไร

B2B คือ

B2B หรือ Business-to-Business  คือ การทำธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือบริการ ระหว่างธุรกิจกับองค์กร เพื่อความต้องการทางด้านธุรกิจ เช่น เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการใหม่  เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

B2B ยังเป็นธุรกิจที่ใช้ระยะเวลานานในการตัดสินใจ มีความซับซ้อนในการซื้อหรือขาย และมีมูลค่าทางธุรกิจในแต่ละครั้งค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงนิยมทำเป็นเอกสารการซื้อ-ขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ธุรกิจแบบ B2B  ยังสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของธุรกิจ E-Commerce และการทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 

ตัวอย่างธุรกิจแบบ B2B

ธุรกิจแบบ B2B มีดังนี้

 • ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร เช่น ระบบ CRM เป็นต้น 
 • ผู้ผลิตวัตถุดิบ OEM หรือร้านค้าที่มีการขายส่งสินค้าไปยังอีกร้านค้าหนึ่ง
 • บริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาดออนไลน์และโฆษณา
 • บริษัทที่บริการด้านโลจิสติกส์หรือการขนส่ง 
 • ธุรกิจที่มีการให้เช่าคลังสินค้าหรือสำนักงาน
 • บริษัทเอเจนซี่ที่มีบริการให้คำปรึกษาหรือช่วยวางแผนธุรกิจให้กับธุรกิจหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางธุรกิจ

หมายเหตุ : ธุรกิจแบบ B2B เน้นไปที่ลูกค้าที่เป็นองค์กรหรือบริษัท ซึ่งจะเป็นการใช้สินค้าหรือการบริการในองค์กรหรือบริษัทเป็นหลัก

 

ทำไม B2B ถึงสำคัญ

ความสำคัญของธุรกิจแบบ B2B  มีดังนี้

 • ธุรกิจแบบ B2B ทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง เพราะมีการซื้อขายในมูลค่าทางธุรกิจค่อนข้างสูง เป็นการซื้อขายที่เน้นคุณภาพของสินค้าหรือบริการและใช้เวลาในการเจรจาทางธุรกิจนาน เมื่อเทียบกับการทำธุรกิจแบบ B2C ที่เน้นปริมาณการซื้อขายและใช้ระยะเวลาในการซื้อขายค่อนข้างสั้น
 • ธุรกิจแบบ B2B  จะทำให้ธุรกิจนั้น ๆ มีลูกค้าประจำที่ต่อเนื่องเพราะลูกค้ามีการตัดสินใจและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียมาอย่างมีระบบ จึงทำให้ไม่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้ง่าย 

 

ความท้าทายในการทำธุรกิจ B2B 

ความท้าทายในการทำธุรกิจแบบ B2B คือ สิ่งที่นักธุรกิจจำเป็นที่จะศึกษาให้ดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 • ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

ธุรกิจแบบ B2B จำเป็นที่จะต้องคิดผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความแตกต่างในธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่วงระยะเวลายาว ทั้งนี้ธุรกิจแบบ B2B อาจทำการตลาดออนไลน์เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

 • ต้องทำสื่อโซเชียลให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ

ธุรกิจแบบ B2B จำเป็นที่จะต้องทำสื่อโซเชียลให้มีการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ว่าธุรกิจเราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ อย่างไร หรือสร้างความไว้วางใจให้กับธุรกิจหรือลูกค้าได้อย่างไร ถ้าธุรกิจแบบ B2B มีการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกให้กับแบรนด์ (Customer Experience) ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 • จัดการเรื่อง Cash Flow และ Payment Term

ธุรกิจแบบ B2B จำเป็นต้องมีการจัดการเรื่องกระแสเงินสด (Cash Flow) และ งวดการชำระเงิน (Payment Term)  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว นอกจากนี้เครดิตเทอม (Credit Term) คือระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เราส่งใบแจ้งหนี้จนถึงวันที่เราได้รับเงินจริง ซึ่งถ้าธุรกิจมีเครดิตเทอมที่ดีและเร็วก็จะทำให้เงินเข้าสู่บริษัทหรือธุรกิจเร็วและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้

 

กลยุทธ์การตลาดแบบ B2B

กลยุทธ์การตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจแบบ B2B เกิดโอกาสทางธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

1. SEO

B2B คือ

การทำการตลาดแบบ SEO Marketing คือการทำการตลาดแบบ Search Engine เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค้นหา Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อทำความรู้จักและกลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด ในธุรกิจแบบ B2B ควรใช้  Keyword ในกลุ่ม Buying Keyword ในการทำคอนเทนต์  เช่น ซื้อ ขาย เป็นต้น ให้ติดอันดับและมีโอกาสในการสร้าง Conversion หรือยอดขายให้กับธุรกิจ

2. Social Media

B2B คือ

การเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะถ้าเราเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมก็จะทำให้สร้างการรับรู้และดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

ตัวอย่างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับธุรกิจแบบ B2B

 • LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ธุรกิจสามารถสร้างคอนเทนต์หรือบทความเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพราะถ้าคอนเทนต์ที่ได้รับคะแนนสูง ก็จะทำให้ขึ้นหน้าฟีดและมีคนเข้าถึงมากยิ่งขึ้น

3. E-Mail

B2B คือ

Email Marketing คือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญในธุรกิจแบบ B2B เพราะการส่งอีเมลจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจและเผยแพร่ข้อมูลโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

4. VDO

B2B คือ

การสร้าง VDO Content บน YouTube เหมาะกับธุรกิจแบบ B2B เพราะวิดีโอจาก YouTube จะแสดงผลบนหน้าผลการค้นหาของ Google เนื้อหาควรเน้นที่การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างไอเดียในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์สำหรับแบรนด์

 • วิดีโอสำหรับการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ
 • วิดีโอแนะนำพนักงานหรือผู้บริหาร
 • วิดีโอที่สร้างความบันเทิงหรือความสนุกสนาน

5. Content Marketing

B2B คือ

กลยุทธ์การทำ Content Marketing ในธุรกิจแบบ B2B  มีดังนี้

 • คอนเทนต์ที่ดีควรใช้วิธีการเล่าเรื่องของแบรนด์โดยการสร้างความบันเทิงและสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
 • คอนเทนต์ไม่ควรมีเนื้อหาตรงไปตรงมาที่มากจนเกินไป ควรมีพื้นที่ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม

6. Exhibit

B2B คือ

การออกบูธเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง โดยเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการของธุรกิจในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ชมได้ชมได้รู้จัก สัมผัสสินค้าบริการอย่างใกล้ชิด ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น รวมถึงโอกาสเจรจา และมองหาคู่ค้าทางธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

สรุปแล้ว B2B คือ การทำธุรกิจระหว่าง 2 องค์กร ซึ่งเป็นการทำธุรกิจที่ใช้ระยะเวลาการตัดสินใจ ค่อนข้างยาวนาน อีกทั้งความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดธุรกิจในรูปแบบนี้ ดังนั้นการทำธุรกิจแบบ B2B จึงต้องสื่อสารแบบจริงใจและตรงไปตรงมา และเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้


หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

WISESIGHT, DIGITAL TIPS, ZORT, Ineedtoknow.org , STEPS ACADEMYMarketingblatt, Any i Media

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]