click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

เมื่อโลกเข้าสู่ดิจิทัลแบบเต็มตัว ไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผู้บริโภคเกือบทั้งโลกได้พาตัวเองเข้ามาอยู่โลกออนไลน์ในทุก ๆ กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมการซื้อขายในรูปแบบออนไลน์ที่ทางฝั่งธุรกิจหรือผู้ผลิตเองก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน 

จึงเกิดแนวคิดต่อยอดการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจในเชิงการตลาดอย่าง MarTech หรือ Marketing Technology เพื่อช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้เร็ว

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บข้อมูล การแบ่งกลุ่มลูกค้า ที่สำคัญ MarTech Tools ในกลุ่ม Customer Data Platform (CDP) หรือ Customer Data Platform (CRM) ยังถูกยกให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการรักษาฐานลูกค้าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

MarTech คือ

MarTech คืออะไร?

MarTech หรือ Marketing Technology คือ กลุ่มเครื่องมือการตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับการทำธุรกิจในยุคสมัยที่ผู้บริโภคหันมาทำกิจกรรมออนไลน์กันหมด โดย MarTech Tools เข้ามาช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการการตลาด (Marketing Management) ได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลาการทำงานที่ซับซ้อนจากเครื่องมือ Marketing Automation บรรลุเป้าหมายในแต่ละแคมเปญได้เร็ว จากการวัดผลที่แม่นยำ ทั้งยังเก็บข้อมูลลูกค้าได้ง่าย และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงจากการใช้ CRM Software เป็นต้น 

 

MarTech สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

การทำธุรกิจสมัยใหม่ให้ประสบความสำเร็จ โดยที่ยังอยู่ในตลาดของตัวเองได้นั้น ผู้บริหารจะต้องหันมาใช้ MarTech อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีการตลาดเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็ว และบรรลุเป้าหมายในทุกแผนงาน อย่าลืมว่าการทำ Digital Marketing ไม่ได้มีแค่การสร้างเพจหรือโปร์ไฟล์ธุรกิจตาม Social Media เท่านั้น ยังมีงานที่ล้นมืออีกหลายงานให้จัดการ เช่น การยิงแอดที่ต้องใช้ Facebook Ads Manager ช่วยจัดการและวัดผลการทำโฆษณา การใช้ CRM Software เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้ามาทำ Segmentation และคัดกรองความสนใจเฉพาะเพื่อส่ง Content ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ยังรวมถึงการจัดการ Chat โดยใช้ Line Officail Account เพื่อให้ไม่พลาดในการปิดการขาย เป็นต้น

หากธุรกิจต้องการยกระดับการทำงานในองค์กรด้วย MarTech และ Transform เข้าสู่วิถีการทำงานแบบ Digital อย่างเต็มตัว สิ่งแรกที่ผู้บริหารจะต้องทำคือการเพิ่มทักษะ (Up Skill) ให้พนักงานในองค์กรให้รู้จักใช้เครื่องมือ MarTech หรือเทคโนโลยีการตลาดที่จำเป็นกับธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาทีมขายให้มีการติดตามสถานะของกลุ่มผู้ที่มีโอกาสปิดการขาย และติดตามการทำงานของพนักงานขายแต่ละคน การนำ CRM Software อย่าง HubSpot หรือ Salesforce เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการจะช่วยลดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น

 

ประโยชน์ของการใช้ MarTech

MarTech จะช่วยให้นักการตลาดหรือธุรกิจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง มาดู 5 ประโยชน์ของ Marketing Technology

  • ใช้งานง่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ทุกเวลา

ในปัจจุบันหลายธุรกิจหันมาใช้ MarTech แบบ Software as a Service (SaaS) อยู่บนระบบ Cloud Service มากขึ้น เพราะไม่ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองและลดการใช้ต้นทุนในการสร้างเครื่องมือ MarTech ขึ้นมาเอง เช่น CRM Software ช่วยทำให้เก็บข้อมูลลูกค้าที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้ทุกเวลา 

อีกทั้ง MarTech ประเภท SaaS ส่วนมากจะมีพื้นฐานการทำงานแบบ Automation เช่น ส่งอีเมลทันทีที่มีผู้กรอกข้อมูล หรือลงทะเบียนเข้ามา เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่ต้องการสื่อสารทาง Chat เป็นหลัก การใช้ฟังก์ชัน Workflow Automation จับพฤติกรรมความสนใจจากการคลิก และให้ตัว Software จัดการส่งข้อความกลับมายังกลุ่มเป้าหมายได้เองแบบอัตโนมัติ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายธุรกิจนิยมใช้เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสารและปิดการขายได้ทุกเวล

  • ช่วยให้แผนการตลาดบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

Marketing Technology ช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลออกมาให้เห็นภาพรวมของผลลัพธ์ (Data Visualization) ที่สำคัญการใช้ MarTech ยังสามารถดูพฤติกรรมของลูกค้าและความสนใจเฉพาะกลุ่มได้ ดูประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงแผนการตลาดต่อไปได

  • ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

เครื่องมือ MarTech จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น การแบ่ง Segment และส่งข้อความหรือคอนเทนต์ที่ตรงใจไปให้ลูกค้า ในปัจจุบันมีหลายธุรกิจหันมาใช้ CRM Software และทำ Loyalty Program ซึ่งสามารถช่วยรวบรวมข้อมูลความสนใจเฉพาะคนได้ เมื่อเรารู้ใจลูกค้าก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และทำการตลาดออนไลน์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

  • ประหยัดเวลาการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

Marketing Automation ได้กลายหนึ่งในฟังก์ชันการใช้งานขั้นพื้นฐานของ MarTech Tools หลายตัว ซึ่งจะช่วยให้ทีมการตลาดทำงานกันง่ายขึ้น จะช่วยให้เรื่องของงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนตลอดเวลา เช่น การใช้ Workflow Automation การส่งข้อความ การส่งอีเมล แบบอัตโนมัติ สร้างโอกาสในการได้ลูกค้า

 

ประเภทของ MarTech

MarTech ในปัจจุบัน ถูกพัฒนาขึ้นมาจากหลาย ๆ เจ้ามีให้เราได้เลือกใช้มากกว่า 500 เครื่องมือ และแต่ละประเทศก็มีทีมพัฒนาเทคโนโลยีการตลาดที่เก่งกันมาก ๆ  การแบ่ง MarTech ตามเงื่อนไขการตลาดสามารถจัดได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

Management

  • Management 

เปรียบเหมือนเลขาหรือผู้ช่วยที่จะทำให้ทีมทำงานได้ตรงเวลา และลดข้อผิดพลาด เช่น การจัดการคอนเทนต์ (Content Management), การจัดการการขาย เช่น Sale Pipeline หรือการติดตามสถานะผู้ที่มีโอกาสในการปิดการขาย, การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อแบ่งกลุ่มความต้องการเฉพาะที่สามารถต่อยอดทำ Personalization Marketing เป็นต้น

Social Optimization

  • Social Optimization 

การวัดผลของการทำการตลาดบน Social Media รวมถึงการใชแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์ (influencer Management), Customer Relationship Management (CRM) ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าแต่ละคน เชื่อมโยงกับช่องทางอื่นในการดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือความสนใจ เป็นต้น

Campaign Reach

  • Campaign Reach 

เครื่องมือนี้จะช่วยให้การทำแคมเปญเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการ Remarketing โดยแนวทางนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค เช่น การส่ง Value Content ให้กับกลุ่มเป้าหมายซ้ำ ๆ จนเกิดความเชื่อใจและมั่นใจตัวแบรนด์ จากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นลูกค้าประจำ

Insight Generation

  • Insight Generation 

การวิเคราะห์ที่มาของ Lead และความสนใจเฉพาะ เพื่อวัดประสิทธิภาพแคมเปญ, ดูภาพรวมของโซเชียลมีเดีย (Social Media Performance) ว่ามีคนกลุ่มใด อายุเท่าไหร่ที่มาเป็นผู้ติดตาม และสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแต่ละ Stage ไปจนถึงการส่งข้อความไปยังลูกค้าผ่านอีเมล (Email Marketing) หรือ Line Official Account ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

MarTech ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ธุรกิจใดปรับตัวมาใช้ก่อนย่อมเติบโตได้เร็ว แม้การรักษาฐานลูกค้าในยุคดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าใช้ MarTech Tools เข้ามาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดการกลยุทธ์ในทุก ๆ Stage ของการทำ Digital Marketing เชื่อว่าธุรกิจของคุณจะยืนหยัดอยู่ได้ในวันที่เทคโนโลยีและโลกเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี


หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

(แหล่งข้อมูลอ้างอิง)

https://thewisdom.co

https://www.rocket.in.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของธุรกิจต้องรู้! การใช้ Social Media เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

Digital Transformation Canvas ยกระดับธุรกิจ New S-Curve วางหมากทะยานไกลในยุคดิจิทัล

ฟรี! Digital Transformation Canvas วางหมากในยุคดิจิทัล

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้