Reading Time: 2 Mins
2 Mins
Nov 2, 2023

User-Generated Content (UGC) คืออะไร? ช่วยการตลาดโดยไม่เสียเงิน!

UGC คือ

การเล่าเรื่องราวหรือความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ผ่านช่องทาง Social Media หรือช่องทางโลกออนไลน์ต่าง ๆ  เปรียบเหมือนจุดที่เชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและแบรนด์ให้ใกล้ชิดกัน ซึ่งถ้าเป็นการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ในเชิงบวก ก็จะทำให้แบรนด์นั้น ๆ สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าการเล่าเรื่องราวหรือรีวิวของลูกค้ามีความสำคัญกับธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ดังนั้นแบรนด์จึงควรหาวิธีการที่จะพิชิตใจลูกค้า ให้ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ในเชิงบวกเพื่อให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์สูงสุด

ในบทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของ User-generated content (UGC) ที่เป็นวิธีการที่ช่วยให้แบรนด์ประหยัดงบประมาณในการทำโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าหรือบริการในช่องทางโลกออนไลน์ และวิธีการที่แบรนด์หรือชาวการตลาด สามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

 

User-generated content หรือ UGC คืออะไร

UGC คือ

User-generated content หรือ UGC คือ เนื้อหาคอนเทนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่ความคิดเห็น ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากผู้ใช้สินค้า หรือบริการนั้น ๆ

โดย UGC เป็นคอนเทนต์ที่ช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้สนใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้มากว่าการทำคอนเทนต์ทั่วไป เพราะคอนเทนต์ประเภทสร้างขึ้นมาจากผู้ใช้สินค้าจริง จึงทำให้เนื้อหามีความเป็นธรรมชาติ และน่าเชือถือกว่าคอนเทนต์ที่แบรนด์เป็นคนสร้างขึ้น

ตัวอย่างคอนเทนต์ประเภท UCG 

 • การเขียนรีวิวสินค้าบนเว็บไซต์ หรือสื่อ Social Media
 • รูปภาพ หรือวิดีโอ ที่ถ่ายโดยผู้ใชเสินค้าจริง
 • ความคิดเห็น หรือคำแนะนำจากลูกค้า

 

UGC ดีอย่างไรต่อธุรกิจคุณ

UGC คือ

UGC ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการทำคอนเทนต์ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตผ่านเสียงของผู้บริโภคโดยแท้จริง ประโยชน์ของ UGC มีดังนี้

 • สร้างความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจ

UGC Content คือการเขียนรีวิวสินค้าหรือบริการโดยเสียงของผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นจึงทำให้เป็นตัวกระตุ้นหรือดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ให้กับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ก็จะทำความรู้จักแบรนด์ผ่านการรีวิวของผู้บริโภคกลุ่มเดิมของแบรนด์ที่สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับแบรนด์ได้อย่างดี

 • ช่วยสร้างยอดขาย

ในการซื้อสินค้าหรือบริการผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะอ่านรีวิวสินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นถ้า UGC ของแบรนด์เป็นไปในทิศทางบวก ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 • ประหยัดงบในการทำการตลาด

UGC Content ช่วยให้แบรนด์ประหยัดงบประมาณในการจ้างผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์มารีวิวสินค้าหรือบริการเพราะได้คอนเทนต์ที่มาจากผู้บริโภคโดยตรง

 • ได้ Content จากลูกค้า

การที่แบรนด์ได้ Content ในเชิงบวกที่มาจากผู้บริโภคโดยตรงจะทำให้เสริมสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ยิ่งขึ้น

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO

UGC Content ช่วยเพิ่มจำนวนของเนื้อหารีวิวสินค้าหรือบริการของแบรนด์ในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การเข้าชมหรือการติดอันดับที่สูงขึ้น

บริการรับทำเว็บไซต์ WordPress

 

UGC สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ถึง 6 วิธี

UGC คือ

การทำ UGC Content อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ มีดังนี้

 • Images

การทำ UGC Content ในรูปแบบรูปถ่ายสินค้ารีวิวหรือรูปถ่ายรีวิวร้านอาหารหรือบริการต่าง ๆ 

 • VDO

การทำ UGC Content ในรูปแบบวิดีโอที่ลูกค้าถ่ายรีวิวเอง ซึ่งเป็นการรีวิวสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง Social Media เช่น IG Story พร้อมกับฟิลเตอร์  Reels  Youtube  Live สดบน Facebook เป็นต้น

 • Social Media

การทำ UGC Content ที่ลูกค้าสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโพสต์รีวิวแป้งฝุ่นข้าวออร์แกนิคลงบน Facebook การถ่ายวิดีโอการแต่งหน้าแบบง่าย ๆ โดยใช้ลิปสติกแบรนด์ดังอยู่ในวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นช่องทางของการโปรโมทสินค้าหรือบริการให้กับแบรนด์

 • Blog

การทำ UGC Content ในรูปแบบการเขียนรีวิวสินค้าหรือบริการผ่านตัวอักษรอยู่บนเว็บไซต์ เว็บบล็อกหรือกลุ่ม Facebook 

 • Q&A

การทำ UGC Content ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นพื้นที่ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้มีความใกล้ชิดกัน ผ่านการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

 • Case Studies

การทำ UGC Content ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของแบรนด์โดยมีการอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของสินค้าหรือบริการของแบรนด์ในเชิงลึก ซึ่งวิธีการนี้ เหมาะกับธุรกิจในรูปแบบ B2B (Business-to-Business)

 

เครื่องมือที่ช่วยในการทำ UGC

เครื่องมือที่จะช่วยให้ในการทำ UGC Content ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น มีดังนี้

 • Mandala (แนะนำ)

เครื่องมือ Social Listening Tool ที่จะทำให้แบรนด์เห็นถึงค่าของอารมณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ผ่าน Sentimental Analysis ที่สามารถดูได้ในแต่ละโพสต์หรือการสรุปโดยภาพรวม

 • TINT

เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจรู้ว่า ผู้คนกำลังพูดถึงแบรนด์ทางออนไลน์อย่างไรบ้าง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อโซเชียลมีเดีย อย่างการ Mentions, การติด Hashtags เป็นต้น

 • Chute

เครื่องมือที่จะช่วยค้นหา Media Assets ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น วิดีโอ รูป เป็นต้น มาปรับใช้กับแบรนด์ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ Chute 

  • ใช้ในการ Import media assets จากช่องทาง Social Media เช่น Facebook  Instagram เป็นต้น
  • ใช้สำหรับนับจำนวน Likes จาก Media assets เช่น วิดีโอ รูป เป็นต้น
 • Social Photo Contests

Social Photo Contests คือ เครื่องมือที่รวบรวมเนื้อหาจากลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าจากช่องทางโลกออนไลน์ เช่น การรีวิวสินค้าหรือบริการผ่านคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ รูป   การเล่นเกมส์แชร์คอนเทนต์ เป็นต้น 

 • Hootsuite Streams

เครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือลูกค้าที่ติดตามแบรนด์ โดยการรวบรวมข้อความหรือคอมเม้นต์ต่าง ๆ ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีนำ UGC มาสร้างยอดขายให้กับแบรนด์

การนำ UGC Content มาช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. แข่งขันสร้างแคมเปญ

แบรนด์ควรทำแคมเปญแข่งขันการทำ  UGC Content ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์โดยมีของรางวัลมาเป็นสิ่งกระตุ้นลูกค้า

2. สร้าง Hashtag ของแบรนด์คุณเอง

แบรนด์ควรทำ Hashtag เพื่อสร้างความแตกต่างหรือสร้างความจดจำของแบรนด์ให้กับลูกค้าและยังทำให้แบรนด์นำไปใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. หมั่นแชร์ Content ของลูกค้าที่กล่าวถึงแบรนด์คุณ

แบรนด์ควรนำ UGC Content ของลูกค้าในเชิงบวกมาแชร์ใน Social Media หรือ Official Account ของแบรนด์เพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ดีของลูกค้าที่มีให้กับแบรนด์

 

UGC การใช้คอนเทนต์ที่ได้จากเสียงของผู้บริโภค เชื่อมโยงแบรนด์กับลูกค้าให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ทรงพลัง ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์


หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

The White MarketingeGG Digital, TechStar, TALKA TALKA

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]