click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

วางกลยุทธ์การตลาด เอาชนะใจลูกค้าให้ครบทุกสเตจ

Cotactic Media อาสาพานักการตลาดและเจ้าของธุรกิจเดินทางทะลุอุโมงค์ทรงกรวย เพื่อสำรวจแต่ละชั้นของ Full Funnel Marketing ที่จะช่วยคุณวางกลยุทธ์กลั่นกรองการสื่อสารการตลาดได้อย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเปิดประตูต้องรับลูกค้าใหม่ กระชับมิตรลูกค้าเก่า ด้วยกลเม็ดปิดการขายแบบคนรู้ใจ

Full Funnel Marketing คือ

Full Funnel Marketing คือ

Full Funnel Marketing คือ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ วัดประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง ครอบคลุมทุกจุดเชื่อมต่อ Marketing Funnel หรือกรวยกลั่นกรองการสื่อสารการตลาด เพื่อตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามบริบท และระดับความใกล้ชิดกับแบรนด์

เพื่อจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงใจ และพร้อมจะเสิร์ฟให้ทันความต้องการ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่     สเตจไหนก็สามารถปรับปรุงการสื่อสารการตลาดให้เข้ากับภาพลักษณ์ ความสนใจ คุณค่าและความใส่ใจของพวกเขาได้

ก่อนจะนำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกแบรนด์ของคุณนั้น ต้องเลือกระดับความเข้มข้นของการสื่อสาร โดยคำนึงถึง 3 สเตจของกรวยกลั่นกรองการสื่อสารการตลาด ดังต่อไปนี้

STAGE 1 สร้างแรงดึงดูด (Top of Funnel : TOFU)

TOFU ส่วนบนสุดของกรวย Marketing Funnel เป็นจุดเริ่มต้นของการเชิญชวนลูกค้าเปิดประตูเข้ามาพบหน้า เปิดบทสนทนาทำความรู้จัก และสร้างความประทับใจ จนผู้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่

STAGE 1 สร้างแรงดึงดูด (Top of Funnel : TOFU)

ในสเตจนี้ลูกค้าในอนาคตของคุณกำลังมีความต้องการบางอย่างอยู่ในใจ อาจไม่ได้เริ่มต้นมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดเป็นพิเศษเลยก็ได้ แต่คุณได้สร้างความต้องการนั้นขึ้นมาในใจพวกเขาได้ด้วยเรื่องเล่าและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่ยังไม่มีใครทำได้ดีเท่าคุณ

หรือพวกเขาอาจกำลังมีโจทย์อยู่ในใจ กำลังมองหาหนทางแก้ไขปัญหาบางอย่างของตนเองให้คลี่คลายลง จึงเริ่มที่จะสนใจค้นคว้าหาข้อมูลกว้าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจในปัญหาของตนเอง และตัวเลือกเท่าที่มีในท้องตลาด

ตัวอย่างรูปแบบการทำการตลาดในสเตจ TOFU

SEM:

ช่วยนำทางลูกค้าไปยังเว็บไซต์หน้า Landing Page หรือหน้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์คุณ อิงตามคำคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้งาน Search Engine ค้นหา โดยแบรนด์จ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Google Ads ทุกครั้งที่มีผู้สนใจคลิกเข้าสำรวจเนื้อหาเพิ่มเติม

SEO:

ปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ของแบรนด์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ช่องทางการเข้าถึงแบรนด์ไปปรากฏยังหน้าแรกของการค้นหา หลังผู้ใช้ Search Engine ได้รับผลการเสิร์ชจาก Google โดยแบรนด์ไม่ต้องจ่ายเงินโฆษณาใดใด

Content Marketing:

สร้างเนื้อหาเพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเจาะจงตรงประเด็น การส่งมอบความรู้คุณภาพจะช่วยสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในใจลูกค้า

Social Media Marketing:

บอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์คุณบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มคนรู้จัก ติดตาม มีส่วนร่วม และบอกต่อ

Paid Advertising:

สื่อสารการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่สร้างพื้นที่ชุมชน ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้ามาเชื่อมต่อกัน ซึ่งมักจะเปิดพื้นที่ให้แบรนด์จ่ายเงินโฆษณา กระจายการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้

ตัวอย่างตัวชี้วัดการตลาดในสเตจ TOFU

Impressions:

ราคาการแสดงผลโฆษณาออนไลน์ 1,000 ครั้งต่อจำนวนลูกค้า

Traffic:

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page

Click-through rates (CTR):

จำนวนลูกค้าที่คลิกโฆษณาหรือลิงก์เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนการแสดงผลที่มีผู้พบเห็นโฆษณานั้น

STAGE 2 ยั่วให้อยากได้ (Middle of Funnel : MOFU)

ช่วงกลางของกรวย Marketing Funnel ซึ่งมุ่งเน้นโน้มน้าวใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่เริ่มแสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ โดยค่อย ๆ ทำโฆษณากระตุ้นความอยากได้ เจาะประเด็นให้ถูกจุด Pain Point ว่าแบรนด์จะช่วยแก้ปัญหาหรือสนองตอบพวกเขาได้อย่างไรบ้าง

STAGE 2 ยั่วให้อยากได้ (Middle of Funnel : MOFU)

ตัวอย่างรูปแบบการทำการตลาดในสเตจ MOFU

Email Marketing:

ส่งอีเมล informative เกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น กิจกรรม และบทความที่ลูกค้าน่าจะสนใจ

Lead Generation:

เก็บข้อมูลลูกค้าผ่าน Landing Page, E-book, Webinar, งานสัมมนา หรือขอรับตัวอย่างทดลองฟรี

Nurturing Leads:

สร้างความสัมพันธ์ผ่าน Content Marketing

ตัวอย่างตัวชี้วัดการตลาดในสเตจ MOFU

Cost-per-Lead:

ประเมินความคุ้มค่าของข้อมูลการติดต่อลูกค้าต่อหัว

Lead quality:

ประเมินคุณภาพของลูกค้าที่ได้รับหลังทำการโฆษณาว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจสื่อสารไปหาหรือไม่

Engagement rates:

ศึกษาความสนใจของผู้ติดตามแบรนด์จากยอดการมีส่วนร่วม ในแต่ละแคมเปญการตลาดที่ได้ผลและไม่ได้ผล เพื่อปรับปรุงการสื่อสารการตลาดในอนาคต

STAGE 3 ปิดดีลการขาย (Bottom of Funnel : BOFU)

ช่วงล่างของกรวย Marketing Funnel เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Full Funnel Marketing ที่มุ่งเน้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยมากจะสร้างความรู้สึก FOMO (Fear of Missing Out) กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยอาจสื่อสารการตลาดว่าสินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด หรือใกล้หมดเวลาโปรโมชั่นลงภายในระยะเวลาเท่าไหร่ เพื่อจะสามารถปิดดีลการขายได้ยอดซื้อกลับมาได้ถึงเป้าหมายการตลาดของคุณในแต่ละไตรมาส

STAGE 3 ปิดดีลการขาย (Bottom of Funnel : BOFU)

ในกรวยสุดท้ายนี้ยังรวมไปถึงการสร้างกิจกรรมกับลูกค้าเก่าและกระตุ้นการซื้อซ้ำ เพื่อให้พวกเขาอยู่กับแบรนด์ไปนาน ๆ ด้วย

ตัวอย่างรูปแบบการทำการตลาดในช่วง BOFU

Retargeting:

โฆษณา Remarketing สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าเคยแสดงความสนใจ

Sales & Conversion:

นำเสนอสินค้าพร้อมโปรโมชั่นกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

Customer Retention:

รักษาฐานลูกค้าเก่า กระตุ้นการซื้อซ้ำ ผ่านโปรแกรมสมาชิก โปรโมชั่นพิเศษ

ตัวอย่างตัวชี้วัดการตลาดในช่วง BOFU ได้แก่

Conversion rates:

เปรียบเทียบจำนวนผู้ซื้อกับจำนวนผู้เห็นโฆษณา

Customer acquisition cost:

ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่

Customer lifetime value (CLV):

ประเมินยอดใช้จ่ายของลูกค้าตลอดอายุการเป็นสมาชิกแบรนด์

Full Funnel Marketing รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

ตารางเปรียบเทียบ Full Funnel Marketing รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

LOGO ผนึกพลังการตลาด Offline และ Online 
Customer Journey Stage Offline Online
TOFU PR News, OOH, Mass media, In-Store Display, Event, Sponsorship, Sampling SEM, SEO, Online Display Ads.,

Branded Content

Popup Store,
Guerrilla Marketing Campaign
Content Marketing,

Social Media Marketing Campaign, Video/Interactive/Gamified Ads.

MOFU
Seminar & Workshop, Sales Call Email Marketing Campaigns,
Retargeting Ads.
 Giveaways, Loyalty Program, Omni-channel Marketing Campaign
BOFU
Word-of-mouth, Direct Selling,
In-Store Promotion Campaign
Testimonial, Product Reviews,
Live Streaming

สรุป

Full Funnel Marketing เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดจะต้องใช้ความอดทน ตระเตรียมวางแผนก่อนวิ่งอย่างรอบคอบ ออกตัววิ่งอย่างมั่นคง เคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยคงฝีเท้าอย่างสม่ำเสมอ ต่างจากการวิ่งระยะสั้นเพื่อทำความเร็วเข้าสู่เส้นชัย

เราจำเป็นต้องให้เวลาคุณภาพในกระบวนการวางกลยุทธ์การตลาดเต็มรูปแบบตั้งแต่เริ่มกระบวนการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญ และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ให้ตรงใจลูกค้าตลอดเส้นทางการซื้อ (Buyer’s Journey)

เพื่อแลกกับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคุ้มค่า ตอบทุกวัตถุประสงค์ทางการตลาด สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่กระบวนการเสนอขาย (Sales Funnel) เพิ่มอัตราการซื้อหรือการมีส่วนร่วม (Conversion Rate) ที่สูงขึ้น สร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของแบรนด์ในระยะยาวได้

ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้งบประมาณการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังช่วยยกระดับการวัดผลประสิทธิภาพการทำการตลาดและการดำเนินงานทั้งระบบ

สนใจปรึกษา Cotactic

Digital Marketing Agency ประสบการณ์กว่า 8 ปี ที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ ร่วมปลดล็อกศักยภาพของแบรนด์คุณอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์เบื้องลึก บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขึ้นไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการตลาด นักกลยุทธ์การตลาดของเรา

ผู้ช่วยคุณวางแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ และมีผู้ชำนาญงานทางเทคนิคเฉพาะทางที่จะคอยสนับสนุนงานสื่อสารการตลาดออนไลน์ คุณจะประหยัดเวลาและทรัพยากรภายในมากขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มผลลัพธ์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในโฆษณาออนไลน์

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีจาก Cotactic ได้ก่อนตัดสินใจรับบริการ เพียงกรอกข้อมูลเพื่อให้เรารู้โจทย์ที่ท้าทายของคุณเบื้องต้น คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 065 095 9544

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

——————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก:

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิว 10 โปรแกรม Project Management Tools

รีวิว 10 Project Management Tools ล่าสุดปี 2024

Image6

Revenue คืออะไร เข้าใจการเงินพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ | Cotactic

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้